Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Hưng Phát Việt

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Hưng Phát Việt


  MỤC LỤC
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC LẬP VÀ
  PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 4
  1.1.Một số vấn đề chung về hệ thống Báo cáo tài chính (BCTC) trong các doanh
  nghiệp. . 4
  1.1.1.Khái niệm Báo cáo tài chính và sự cần thiết của Báo cáo tài chính trong công
  tác quản lý kinh tế. 4
  1.1.1.1. Khái niệm Báo cáo tài chính. . 4
  1.1.1.2. Sự cần thiết của Báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế. 4
  1.1.2. Mục đích, vai trò của Báo cáo tài chính. . 5
  1.1.2.1. Mục đích của Báo cáo tài chính. . 5
  1.1.2.2. Vai trò của Báo cáo tài chính. 5
  1.1.3. Đối tượng áp dụng . . 6
  1.1.4. Hệ thống báo cáo tài chính . 7
  1.1.4.1. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm: . 7
  1.1.4.2. Trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tài chính . . 8
  1.1.4.3. Kỳ lập Báo cáo tài chính . . 9
  1.1.5.Yêu cầu lập và trình bày Báo cáo tài chính. 9
  1.1.6.Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính . 10
  1.1.7.Thời hạn nộp báo cáo tài chính và nơi nhận báo cáo tài chính . . 12
  1.1.7.1.Thời hạn nộp báo cáo tài chính . . 12
  1.1.7.2.Nơi nhận Báo cáo tài chính . . 12
  1.2. Bảng cân đối kế toán và phương pháp lập bảng cân đối kế toán (BCĐKT) 13
  1.2.1. Bảng cân đối kế toán và kết cầu của bảng cân đối kế toán . . 13
  1.2.1.1.Khái niệm bảng cân đối kế toán . . 13
  1.2.1.2.Mục đích của Bảng cân đối kế toán: . 14
  1.2.1.3.Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán . . 14
  1.2.1.4.Kết cấu và nội dung của Bảng cân đối kế toán. . 15
  1.2.2.Cơ sở số liệu, trình tự và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán (B01-DN) 20

  1.2.2.1.Cơ sở số liệu lập Bảng cân đối kế toán . . 20
  1.2.2.2.Trình tự lập Bảng cân đối kế toán (B01-DN) . . 20
  1.3.2.Phương pháp phân tích bảng cân đối kế toán . . 40
  1.3.2.Nhiệm vụ của phân tích bảng cân đối kế toán: . . 42
  1.3.3.Nội dung phân tích Bảng cân đối kế toán . . 42
  1.3.3.1.Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các chỉ
  tiêu chủ yếu trên bảng cân đối kế toán. 42
  1.3.3.2.Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu tài chính
  cơ bản. . 46
  CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT VIỆT
  NAM. 47
  2.1. Tình hình đặc điểm chung của công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam. . 47
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển . 47
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, những thuận lợi và khó khăn của
  Công ty trong quá trình hoạt động. 48
  2.1.2.1.Thuận lợi . 48
  2.1.2.2. Khó khăn . . 48
  2.1.3.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty . . 49
  2.1.4. Tổ chức kế toán tại Công ty Cổ phần Hưng Phát Việt Nam . . 51
  2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán . 51
  2.1.4.2. Hình thức tổ chức công tác kế toán Công ty Cổ phần Hưng Phát Việt Nam . 53
  2.2.Thực tế công tác tổ chức lập và phân tích BCĐKT tại công ty Cổ phần Hưng
  Phát Việt Nam. . 55
  2.2.1.Nguồn số liệu: . . 55
  2.2.2.Trình tự lập Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Hưng Phát Việt Nam . 56
  2.3.Thực tế công tác phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Hưng Phát
  Việt Nam. 84
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN HƯNG PHÁT VIỆT NAM. 85
  3.1. Những ưu điểm và hạn chế trong công tác kế toán nói chung và công tác tổ
  chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán nói riêng tại Công ty Cổ phần Hưng
  Phát Việt Nam. . 85
  3.1.1. Ưu điểm: . 85
  3.1.2. Nhược điểm . . 86
  3.2. Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của công ty năm 2012. . 87
  3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích
  Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Hưng Phát Việt Nam. . 88
  KẾT LUẬN . . 102
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 103


  Xem Thêm: hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Hưng Phát Việt
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Hưng Phát Việt sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status