Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty nạo vét v

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty nạo vét v


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP . . 2
  1.1.Bản chất và nội dung chi phí sản xuất . 2
  1.2.Bản chất và nội dung của giá thành sản phẩm . . 4
  1.3. Phân loại chi phí sản xuất . . 6
  1.3.1.Phân loại theo yếu tố chi phí . . 6
  1.3.2 Phân loại theo khoản mục chi phí . . 7
  1.3.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng
  hoạt động . 8
  1.3.4. Phân loại theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với
  đối tượng chịu chi phí . . 8
  1.4. Phân loại giá thành sản phẩm . 10
  1.4.1. Phân loại giá thành theo thời điểm tính giá thành . . 10
  1.4.2.Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí . . 10
  1.5 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . . 11
  1.6. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản
  phẩm và kỳ tính giá thành sản phẩm . 12
  1.6.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . . 12
  1.6.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm . . 12
  1.6.3. Kỳ tính giá thành sản phẩm . 13
  1.7. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất . 14
  1.7.1. Phương pháp trực tiếp: . . 14
  1.7.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp: . . 14
  1.8.Phương pháp tính giá thành sản phẩm . . 15
  1.8.1. Phương pháp giản đơn( phương pháp trực tiếp) . . 15
  1.8.2. Phương pháp tổng cộng chi phí . 15
  1.8.3. Phương pháp hệ số . . 15

  1.8.4. Phương pháp tỷ lệ . . 16
  1.8.5. Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ . . 16
  1.9. Đánh giá sản phẩm dở dang . . 17
  1.10. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh
  nghiệp . 18
  1.10.1. Kế toán chi phí sản xuất, giỏ thành sản phẩm đối với doanh nghiệp kế
  toán hàng tồn kho (HTK) theo phương pháp kê khai thường xuyên . . 18
  1.10.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . . 18
  1.10.1.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 20
  1.10.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung . 22
  1.10.1.4.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất cuối kỳ . . 24
  1.10.2. Kế toán chi phí sản xuất, giỏ thành sản phẩm đối với doanh nghiệp theo
  phương pháp kiểm kê định kỳ . . 25
  1.11. Tổ chức sổ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo hình thức
  kế toán . . 26
  1.11.1.Tổ chức sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo hình
  thức kế toán Nhật Ký Chung . . 26
  1.11.2. Tổ chức sổ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo hình
  thức Nhật ký - Sổ cái . 27
  1.11.3. Tổ chức sổ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo hình
  thức Chứng từ ghi sổ . . 28
  1.11.4. Tổ chức sổ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo hình
  thức Nhật ký - Chứng từ . . 29
  1.11.5. Tổ chức sổ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo hình
  thức kế toán trên máy vi tính . . 30
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY NẠO VÉT VÀ
  XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY I- TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG
  ĐƯỜNG THỦY . . 32

  2.1. Một số thông tin cơ bản về công ty . 32
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển . 32
  2.1.2. Vốn điều lệ của công ty . 34
  2.1.3. Ngành nghề kinh doanh của công ty . 34
  2.2. Cơ cấu tổ chức . 35
  2.2.1. Ban giám đốc . 37
  2.2.2.Các phòng ban có nhiệm vụ sau . 37
  2.2.3. Cơ cấu bộ máy sản xuất . 38
  2.3 Những thuận lợi và khó khăn của công ty . 40
  2.3.1.Thuận lợi . 40
  2.3.2 Khó khăn . 41
  2.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh . 41
  2.4.1. Sản phẩm của công ty . 43
  2.4.2. Thiết bị sản xuất và công nghệ kỹ thuật . 45
  2.5. Tổ chức công tác kế toán tại công ty . 45
  2.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty . 45
  2.5.2 Đặc điểm chính sách và phương pháp kế toán công ty áp dụng 48
  2.6. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại doanh nghiệp . 48
  2.6.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 49
  2.6.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 61
  2.6.3. Kế toán chi phí sản xuất chung . 72
  2.7. Thực trạng tính giá thành tại công ty . 85
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
  CÔNG TY NẠO VÉT VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY I-TỔNG CÔNG
  TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY . 92
  3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất
  giá thành sản phẩm nói riêng tại công ty nạo vét và xây dựng đường thủy I-
  Tổng công ty xây dựng đường thủy . 92

  3.1.1. Những ưu điểm đạt được của công ty nạo vét và xây dựng đường thủy I-
  Tổng công ty xây dựng đường thủy . 92
  3.1.2. Những hạn chế cần khắc phục . . 93
  3.2 .Tính chất chủ yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phi sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm tai công ty nạo vét và xây dựng đường thủyI- Tổng
  công ty xây dựng đường thủy . 94
  3.3. Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất - giá
  thành sản phẩm tại công ty nạo vét và xây dựng đường thủy I- Tổng công ty xây
  dựng đường thủy . 94
  3.4. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức tập hợp kế toán chi
  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty nạo vét và xây dựng đường
  thủy I-Tổng công ty xây dựng đường thủy . . 95
  3.4.1. Về phía nhà nước . 95
  3.4.2. Về phía doanh nghiệp . . 96
  KẾT LUẬN . . 97
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 98


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty nạo vét v
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty nạo vét v sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status