Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệ


  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU . . 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP . 3
  1.1.Khái quát chung về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. . 3
  1.1.1.Một số khái niệm cơ bản. . 3
  1.1.1.1. Doanh thu và thu nhập: . 3
  1.1.1.2. Khái niệm về một số chi phí: . 3
  1.1.1.3.Kết quả hoạt động kinh doanh: . . 5
  1.1.2.Phân loại hoạt động trong doanh nghiệp. . 6
  1.1.3.Cách thức xác định các chỉ tiêu liên quan đến kết quả kinh doanh trong doanh
  nghiệp . . 7
  1.1.3.2. Kết quả của hoạt động tài chính: . . 7
  1.1.3.3. Kết quả của hoạt động khác: . . 7
  1.2. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
  doanh nghiệp. . 8
  1.2.1. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động sản xuất
  kinh doanh. 8
  1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. . 8
  1.2.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán . . 12
  1.2.1.3.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 18
  1.2.1.4.Kế toán chi phí bán hàng. 20
  1.2.1.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 21
  1.2.1.6.Kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. . 24
  1.2.2.Tổ chức kế toán thu nhập chi phí và xác định kết quả hoạt động tài chính. . 25
  1.2.2.1.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. . 25
  1.2.2.2.Kế toán chi phí tài chính. 28
  1.2.2.3.Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính. . 31
  1.2.3.2. Kế toán chi phí khác . 34
  1.2.3.3.Kế toán kết quả hoạt động khác. . 36
  1.2.4.Tổ chức kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. . 37
  1.2.5.Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh toàn doanh nghiệp. 40
  1.2.5.1.Nội dung xác định kết quả kinh doanh . 40
  1.2.5.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . . 40
  1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào tổ chức kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . 42
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ
  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TIẾP
  VẬN HẢI LONG . . 48
  2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long . . 48
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty . . 48
  2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty . . 49
  2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long . . 50
  2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long . . 51
  2.1.5. Hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán áp dụng tại công ty TNHH Tiếp Vận
  Hải Long . . 51
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  tại công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long . . 54
  2.2.1. Đặc điểm Doanh thu, chi phí tại công ty . . 54
  2.2.2. Tổ chức kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
  TNHH Tiếp Vận Hải Long: . . 54
  2.2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 54
  2.2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long . . 62
  2.2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh . 75
  2.2.3. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại công ty TNHH
  Tiếp Vận Hải Long . 85
  2.2.3.1. Nội dung doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính tại Công ty . 85
  2.2.4. Tổ chức kế toán thu nhập khác và chi phí khác tại công ty TNHH Tiếp Vận
  Hải Long . . 93
  2.2.5. Tổ chức kế toán Chi phí thuế TNDN tại công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long: 101
  2.2.6. Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh toàn công ty TNHH TIếp Vận
  Hải Long: . . 105
  CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ,
  DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  TNHH TIẾP VẬN HẢI LONG . 117
  3.1. Đánh giá chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long . . 117
  3.1.1. Ưu điểm: . . 117
  3.1.2.Nhược điểm: . . 118
  3.2. Biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long . . 119
  3.2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh . . 119
  3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long . . 120
  3.2.3. Biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long . . 121
  3.2.3.1. Biện pháp 1: Ứng dụng phần mềm kế toán trong tổ chức tại công ty 121
  3.2.3.2. Biện pháp 2: Hoàn thiện về sổ sách kế toán . 122
  3.2.3.3. Biện pháp 3:Hoàn thiện về công tác quản lý công nợ . 126
  3.2.3.4. Biện pháp 4: Hoàn thiện về chi phí tiền lương: . . 126
  3.2.3.5. Biện pháp 5: Hoàn thiện về tổ chức nhân sự: . . 131
  3.2.3.5. Biện pháp 6: Về trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi: . . 131
  KẾT LUẬN . . 135


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status