Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNH

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNH


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
  KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ . . 3
  1.1.Một số vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. . 3
  1.1.1 Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh . . 3
  1.1.2 Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 9
  1.1.3 Các phương thức bán hàng và thanh toán trong doanh nghiệp . . 10
  1.2 Nội dung công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. . 12
  1.2.1 Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . . 12
  1.2.2 Tổ chức công tác kế toán các khoản giảm trừ doanh thu trong doanh
  nghiệp vừa và nhỏ. 15
  1.2.3 Tổ chức công tác kế toán doanh thu hoạt động tài chính trong doanh
  nghiệp vừa và nhỏ. 18
  1.2.4 Tổ chức công tác kế toán thu nhập khác trong doanh nghiệp vừa và nhỏ . 20
  1.2.5 Tổ chức công tác kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. 22
  1.2.6 Tổ chức công tác kế toán chi phí quản lý kinh doanh trong doanh nghiệp
  vừa và nhỏ. 24
  1.2.7 Tổ chức công tác kế toán chi phí tài chính trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. . 27
  1.2.8 Tổ chức công tác kế toán chi phí khác trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 29
  1.2.9 Tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
  vừa và nhỏ. 30
  1.3 Tổ chức vận dụng sổ sách trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . . 31
  1.3.1 Các hình thức sổ kế toán . . 31
  1.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký chung . 32
  Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Hằng- QT1203K 4
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY TNHH SKT PLACO . . 34
  2.1. Khái quát chung về công ty TNHH SKT Placo . . 34
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty TNHH SKT Placo . 34
  2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . . 36
  2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty TNHH SKT Placo. 36
  2.1.4 Đặc điểm bộ máy kế toán của công ty TNHH SKT Placo . . 39
  2.1.5. Đặc điểm hình thức kế toán của công ty TNHH SKT Placo. 42
  2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  TNHH SKT PLACO. . 44
  2.2.1. Đặc điểm doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
  TNHH SKT Placo. . 44
  2.2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí tại công ty TNHH
  SKT Placo . . 45
  CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  TNHH SKT PLACO . 86
  3.1 Đánh giá những ưu nhược điểm trong tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH SKT Placo. . 86
  3.1.1 Kết quả đạt được . . 86
  3.1.2 Những hạn chế chung . . 88
  3.2 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại công ty TNHH SKT Placo. . 90
  3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH SKT Placo. . 90
  3.2.3. Các biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại công ty TNHH SKT Placo. . 90
  KẾT LUẬN . . 105
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 106
  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
  LỜI MỞ ĐẦU
  1- Tính cấp thiết của đề tài:
  Trong lịch sử phát triển của loài người sản xuất chiếm một vai trò cực kì
  quan trọng, nó tạo ra của cải vật chất, cơ sở tồn tại và phát triển của con người.
  Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều nhằm mục đích phục vụ tốt hơn
  cuộc sống con người. Một trong nhiều biện pháp quan trọng mà nhiều doanh
  nghiệp quan tâm đến đó là không ngừng tiết kiệm chi phí và nâng cao chất
  lượng sản phẩm. Đồng thời phải thường xuyên theo dõi tính toán, đo lường và
  ghi chép lập biểu đồ mọi hoạt động của doanh nghiệp.
  Để thực hiện được điều này, các doanh nghiệp cần phải tổ chức tốt công
  tác hạch toán kế toán, vì đó là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến
  kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp.
  Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như
  bộ máy quản lý của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty nói riêng là bộ phận
  quan trọng trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nên
  luôn luôn đòi hỏi phải được hoàn thiện, phải có sự quan tâm, nghiên cứu nhằm
  đưa ra một phương pháp thống nhất, khoa học trong công tác hạch toán kế toán,
  vì vậy em quyết định đi sâu vào nghiên cứu công tác kế toán của công ty với đề
  tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại công ty TNHH SKT Placo.”.
  2- Mục đích nghiên cứu của đề tài:
  - Về mặt lý luận: Hệ thống những vấn đề lí luận cơ bản về hạch toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  - Về mặt thực tế mô tả thực trạng công tác hạch toán kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH SKT Placo.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH SKT Placo.
  3- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:
  * Đối tượng nghiên cứu: Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNH
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNH sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status