Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH một thành viên

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH một thành viên


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
  KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP . . 3
  1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH
  THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP . . 3
  1.1.1. Khái niệm, bản chất của tiền lương . . 3
  1.1.2. Chức năng, vai trò, ý nghĩa của tiền lương . . 3
  1.1.2.1. Chức năng của tiền lương . 3
  1.1.2.2. Vai trò của tiền lương: . . 5
  1.1.2.3. Ý nghĩa của tiền lương: . . 6
  1.1.3. Chế độ tiền lương và các hình thức trả lương trong doanh nghiệp: . . 7
  1.1.3.1. Chế độ tiền lương trong doanh nghiệp: . 7
  1.1.3.2. Các hình thức trả lương: . . 8
  1.1.4. Chế độ thưởng và phụ cấp: . .14
  1.1.4.1. Chế độ thưởng: . 1 4
  1.1.4.2. Chế độ phụ cấp: . .1 5
  1.1.5. Các khoản trích theo lương: . .1 6
  1.1.5.1. Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH): . 1 6
  1.1.5.2. Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT): . .17
  1.1.5.3. Kinh phí công đoàn (KPCĐ): . .1 7
  1.1.5.4. Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): . .18
  1.1.6. Quỹ tiền lương: . .18
  1.1.6.1. Khái niệm: . .1 8
  1.1.6.2. Phân loại quỹ lương: . 1 8
  1.1.7. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): . 1 9
  1.2. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
  TRONG DOANH NGHIỆP. .20
  1.2.1. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: . .2 0
  1.2.2. Chứng từ kế toán: . .20
  1.2.3. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương: . .2 1
  1.2.3.1. Hạch toán lao động: . .2 1
  1.2.3.2. Tính lương, phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương tại
  doanh nghiệp . .2 4
  1.2.4. Tài khoản sử dụng: . 2 6
  1.2.4.1. Tài khoản 334 - Phải trả người lao động . 2 6
  1.2.4.2. Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác . .28
  1.2.4. Các hình thức ghi sổ kế toán: . .30
  1.2.4.1. Hình thức nhật ký- sổ cái: . .3 0
  1.2.4.2. Hình thức nhật ký chung. 3 1
  1.2.4.3. Hình thức chứng từ ghi sổ. .3 2
  1.2.4.4. Hình thức nhật ký chứng từ. .33
  1.2.4.5. Hình thức kế toán máy: . .34
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ
  CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT
  THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG . .36
  2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG
  VICEM HẢI PHÒNG. .36
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: . .3 6
  2.1.2. Chức năng nhiệm vụ . 3 8
  2.1.2.1.Chức năng . .38
  2.1.2.2. Nhiệm vụ: . .38
  2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn của công ty: . .39
  2.1.3.1. Thuận lợi: . .39
  2.1.3.2. Khó khăn: . .39
  2.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY. .39
  2.2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty: . .3 9
  2.2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán: . .44
  2.2.2.1.Hình thức tổ chức bộ máy kế toán: . 4 4
  2.2.2.2. Chế độ kế toán sử dụng: . .4 6
  2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
  KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
  VIÊN XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG. 4 8
  2.3.1. Tình hình lao động của công ty: . .4 8
  2.3.2. Các hình thức trả lương và chế độ lương tại công ty: . .4 9
  2.3.3. Các chứng từ, thủ tục duyệt lương: . .53
  2.3.4. Chứng từ, tài khoản sử dụng, quy trình hạch toán tiền lương tại công ty: 53
  2.3.4.1. Chứng từ sử dụng: . .5 3
  2.3.4.2. Tài khoản sử dụng: . 5 4
  2.3.4.3. Quy trình hạch toán: . 5 4
  2.3.5. Thanh toán lương và các khoản phải trả. 5 5
  2.3.5.1. Phương pháp trả lương: . .5 5
  2.3.5.2. Tính lương: . 5 7
  2.3.5.3. Chi trả BHXH cho người lao động: . .5 8
  2.3.5.4. Quy trình hạch toán tiền lương tại công ty: . .6 2
  CHƯƠNG 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG 8 3
  3.1. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
  TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG . .83
  3.1.1. Đánh giá những ưu điểm của công tác kế toán tại công ty: . .8 3
  3.1.1.1. Về bộ máy quản lý: . 8 3
  3.1.1.2. Về bộ máy kế toán: . 8 3
  3.1.2. Nhân xét chung về công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản
  trích theo lương tại công ty. 8 6
  3.1.2.1. Ưu điểm: . .8 7
  3.1.2.2. Nhược điểm: . .8 8
  3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY
  TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG . .88
  3.2.1. Công tác kế toán nói chung . .88
  3.2.2. Một số biện pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương
  tại công ty. 9 1
  KẾT LUẬN . 1 01


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH một thành viên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH một thành viên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status