Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ


  Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại
  Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin
  LỜI MỞ ĐẦU 11
  CHƯƠNG I: . . 13
  LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . . 13
  1.1 Khái quát về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . . 13
  1.1.1 Khái quát về doanh thu . . 13
  1.1.1.1 Một số loại doanh thu . . 14
  1.1.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu . . 15
  1.1.1.3 Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 16
  1.1.2 Các khoản giảm trừ doanh thu . . 18
  1.1.3 Khái quát về chi phí . . 19
  1.1.3.1 Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh . . 19
  1.1.3.2 Chi phí hoạt động tài chính . . 21
  1.1.3.3 Chi phí khác . . 22
  1.1.3.4 Xác định kết quả kinh doanh . . 22
  1.1.3.5 Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh . . .23
  1.1.3.6 Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  KQKD 23
  1.2 Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh. 24
  1.2.1 Tổ chức công tác kế toán doanh thu . 24
  1.2.1.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . . 24
  1.2.1.2 Doanh thu nội bộ . 31
  1.2.1.3 Doanh thu hoạt động tài chính . 32
  1.2.1.4 Thu nhập khác . . 34
  1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 35
  1.2.2.1 Chiết khấu thương mại . . 35

  1.2.2.2 Hàng bán bị trả lại . 36
  1.2.2.3 Giảm giá hàng bán . 36
  1.2.2.4 Các khoản thuế . 37
  1.2.3 Kế toán chi phí . . 38
  1.2.3.1 Giá vốn hàng bán . 38
  1.2.3.2 Chi phí bán hàng . . 38
  1.2.3.1 Chi phí quản lý doanh nghiệp . . 40
  1.2.3.2 Chi phí hoạt động tài chính . 42
  1.2.4 Tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh . 43
  1.3 Các hình thức kế toán áp dụng trong doanh nghiệp 39
  1.3.1 Hình thức nhật kí chung . . 45
  1.3.2 Hình thức Nhật ký- sổ cái . . 45
  1.3.3 Hình thức nhật kí chứng từ . . 45
  1.3.4 Hình thức chứng từ ghi sổ . . 46
  1.3.5 Hình thức kê toán trên máy vi tính . . 46
  CHƯƠNG II . . 47
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG
  BÍ - VINACOMIN. . 47
  2.1 Tổng quan về công ty cổ phần cơ điện Uông Bí- Vinacomin . . 47
  2.1.1 Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần cơ điện
  Uông Bí - Vinacomin . . 47
  2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty . 47
  2.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-
  Vinacomin. . 47
  2.1.2.2 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu sau . . 48
  2.1.2.3 Đối tượng và địa bàn kinh doanh của công ty cổ phần cơ điện Uông
  Bí- Vinacomin. . 48

  2.1.2.4 Quy trình sản xuất kinh doanh . 48
  2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty . 50
  2.1.4 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-
  Vinacomin. 51
  2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán. . 51
  2.1.4.2 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-
  Vinacomin . . 53
  2.1.5 Thuận lợi, khó khăn của công ty cổ phần cơ điện Uông Bí- Vinacomin
  trong quá trình hoạt động kinh doanh . 55
  2.1.5.1 Thành tích đạt được . 55
  2.1.5.2 Thuận lợi . 56
  2.1.5.3 Khó khăn . 56
  2.2 Kế toán doanh thu. 56
  2.2.1 Doanh thu bán hàng . 56
  2.2.1.1 Xác định doanh thu . 56
  2.2.1.2 Tài khoản sử dụng . 57
  2.2.1.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng . 57
  2.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 77
  2.2.2.1 Xác định doanh thu HĐTC . 77
  2.2.2.2 Chứng từ, sổ sách kế toán . 77
  2.2.2 Kế toán thu nhập khác . 82
  2.2.3.1 Xác định thu nhập khác . 82
  2.2.3.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng . 82
  2.1 Kế toán chi phí . 88
  2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán . 89
  2.2.3 Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp . 93
  2.2.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính . . 105
  2.2.5 Kế toán chi phí khác . . 108

  2.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 111
  2.3.1 Nguyên tắc hạch toán . 111
  2.3.2 Phương pháp xác định kết quả kinh doanh . . 111
  2.3.3 Tài khoản, chứng từ, số sách kế toán . . 111
  CHƯƠNG III: . .116
  MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG
  TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN . 116
  3.1 Những nhận xét, đánh giá khái quát công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin.
  . .121
  3.1.1 Nhận xét chung về công tác kế toán. . 121
  3.1.2 Những ưu điểm về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại công ty cổ phần cơ điện Uông bi- Vinacomin. 122
  3.1.2.1 Về sản xuất kinh doanh tại công ty . . 122
  3.1.2.2 Về tổ chức của bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh . 122
  3.1.2.3 Về tổ chức bộ máy kế toán tại công ty . . 122
  3.1.3 Những vấn đề còn tồn tại trong tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần cơ điện Uông bí-
  Vinacomin. . 124
  3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP cơ điện Uông Bí- Vinacomin. .125
  KẾT LUẬN . 130


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status