Khu vực tư sản xuất quá ít hàng hóa tiêu dùng chung

I.Hàng hóa công
1.Định nghĩa
2.Đặc điểm
3.Phân loại
II.Khu vực tư nhân
1. Khái niệm
2. Đặc điểm
3. Mục đích
4. Giải thích
III.Biện pháp của chính phủ

1. Định nghĩa:
Là loại hàng hóa mà bất kỳ chủ thể nào đầu tư đều mang lại lợi ích cho mọi người trong một nhóm lớn hơn.

2. Đặc điểm:
+ Tính không cạnh tranh trong tiêu dùng:
Được hiểu trên góc độ tiêu dùng, việc một cá nhân này đang sử dụng hàng hóa đó không ngăn cản những người khác đồng thời cũng sử dụng nó.
Cách giải thích khác: chi phí biên phục vụ cho một người tiêu dùng mới là bằng không


Xem Thêm: Khu vực tư sản xuất quá ít hàng hóa tiêu dùng chung
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Khu vực tư sản xuất quá ít hàng hóa tiêu dùng chung sẽ giúp ích cho bạn.