Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần Tân Thế Huynh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần Tân Thế Huynh


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ
  PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP . 2
  1.1. Một số vấn đề chung về hệ thống Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp . 2
  1.1.1. Khái niệm Báo cáo tài chính . 2
  1.1.2. Sự cần thiết của việc lập Báo cáo tài chính . 2
  1.1.3. Mục đích và vai trò của Báo cáo tài chính . 3
  1.1.3.1. Mục đích của Báo cáo tài chính . 3
  1.1.3.2. Vai trò của Báo cáo tài chính . 3
  1.1.4. Đối tượng áp dụng . 4
  1.1.5. Yêu cầu lập và trình bày Báo cáo tài chính . 4
  1.1.6. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính . 5
  1.1.7. Hệ thống báo cáo tài chính . 6
  1.1.7.1. Hệ thống Báo cáo tài chính . 6
  1.1.7.1.1. Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính giữa niên độ . 6
  1.1.7.1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp . 7
  1.1.7.2. Trách nhiệm lập Báo cáo tài chính . 7
  1.1.7.3. Kỳ lập Báo cáo tài chính . 8
  1.1.7.4. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính . 8
  1.1.7.5. Nơi nộp Báo cáo tài chính . 9
  1.2. Bảng cân đối kế toán và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán . . 10
  1.2.1. Khái niệm Bảng cân đối kế toán . . 10
  1.2.2. Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán . . 10
  Ngô Thanh Hòa QT1204K 8
  Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần Tân Thế Huynh
  1.2.3. Nội dung và kết cấu của Bảng cân đối kế toán . 11
  1.2.3.1. Nội dung của Bảng cân đối kế toán . 11
  1.2.3.2. Kết cấu của Bảng cân đối kế toán . 11
  1.2.4. Căn cứ lập, trình tự lập và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 16
  1.2.4.1. Căn cứ lập Bảng cân đối kế toán . . 16
  1.2.4.2. Trình tự lập Bảng cân đối kế toán . 16
  1.2.4.3. Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán . . 16
  1.3. Phân tích Bảng cân đối kế toán . . 28
  1.3.1. Sự cần thiết phải phân tích Bảng cân đối kê toán . . 28
  1.3.2. Phương pháp phân tích Bảng cân đối kế toán . 28
  1.3.2.1. Phương pháp so sánh . . 28
  1.3.2.2. Phương pháp tỷ lệ . . 29
  1.3.2.3. Phương pháp cân đối . . 29
  1.3.3. Nhiệm vụ của phân tích Bảng cân đối kế toán . 29
  1.3.4. Nội dung của phân tích Bảng cân đối kế toán . . 29
  1.3.4.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các chỉ
  tiêu chủ yếu trên Bảng cân đối kế toán . . 29
  1.3.4.2. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các tỷ số tài
  chính cơ bản . . 33
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN
  ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THẾ HUYNH . . 36
  2.1. Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Tân Thế Huynh . . 36
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . 37
  2.1.2. Thuận lợi và khó khăn . 38
  2.1.2.1. Thuận lợi . . 38
  Ngô Thanh Hòa QT1204K 9
  Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần Tân Thế Huynh
  2.1.2.2. Khó khăn . . 38
  2.1.3. Thành tích cơ bản . . 39
  2.1.4. Sản phẩm kinh doanh . . 40
  2.1.4.1. Xăng A92 . . 40
  2.1.4.2. Dầu điezel . . 40
  2.1.4.3. Đối tác cung cấp xăng dầu và phương tiện vận tải . . 40
  2.1.5. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý . . 41
  2.1.6. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán và phương pháp kế toán . . 43
  2.1.6.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán . . 43
  2.1.6.2. Hình thức ghi sổ kế toán của công ty . . 45
  2.1.6.2.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung . . 46
  2.1.6.2.2. Các loại sổ của hình thức kế toán Nhật ký chung . 46
  2.1.6.2.3. Nội dung và trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung . 46
  2.1.6.3. Chế độ kế toán công ty áp dụng . 47
  2.2. Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ
  phần Tân Thế Huynh năm 2011 . . 48
  2.2.1. Nguồn số liệu sử dụng lập Bảng cân đối kế toán . 48
  2.2.2. Trình tự lập Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Tân Thế
  Huynh . . 48
  2.2.3.Trình tự phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Tân Thế
  Huynh . . 79
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP
  VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN
  THẾ HUYNH . . 80
  3.1. Những ưu điểm và hạn chế trong công tác kế toán nói chung và công
  tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán nói riêng tại công ty Cổ phần Tân Thế
  Ngô Thanh Hòa QT1204K 10
  Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần Tân Thế Huynh
  Huynh . . 80
  3.1.1. Ưu điểm . 80
  3.1.2. Hạn chế . . 81
  3.2. Định hướng phát triển kinh doanh của công ty Cổ phần Tân Thế Huynh . 82
  3.3. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối
  kế toán tại công ty Cổ phần Tân Thế Huynh . 83
  3.3.1. Ý kiến thứ 1 . 83
  3.3.2. Ý kiến thứ 2 . 88
  3.3.3. Ý kiến thứ 3 . 99
  3.3.4. Ý kiến thứ 4 . . 102
  3.3.5. Ý kiến thứ 5 . . 106
  KẾT LUẬN . . 107
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 108


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần Tân Thế Huynh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần Tân Thế Huynh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status