Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ Phần T.M Và Đầu Tư Phát Triển Hạ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ Phần T.M Và Đầu Tư Phát Triển Hạ


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 0
  CHƯƠNG I: MỐT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN BẰNG
  TIỀN VÀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
  TRONG CÁC DOANH NGHIỆP . 14
  1.1. Những vấn đề lý luận chung về vốn bằng tiền . . 14
  1.1.1. Khái niệm vốn bằng tiền và đặc điểm vốn bằng tiền. 14
  1.1.2 .Vị trí, vai trò, sự cần thiết của vốn bằng tiền trong hoạt động sản xuất kinh
  doanh của doanh nghiệp. 14
  1.1.3. Các loại vốn bằng tiền. . 16
  1.1.4. Yêu cầu quản lý vốn bằng tiền . . 16
  1.1.5.Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền . . 17
  1.2. Tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp . . 17
  1.2.1. Những quy định chung về kế toán vốn bằng tiền. . 17
  1.2.2. Hạch toán kế toán vốn bằng tiền . . 18
  1.2.2.1. Hạch toán kế toán tiền mặt . . 18
  CHƯƠNG II: CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN T.M VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ LONG . 36
  2.1.Khái quát về Công ty Cổ phần T.M Và Đầu Tư Phát Triển Hạ Long. . 36
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 36
  2.1.2 Đặc điểm kinh doanh của công ty Cổ phần T.M Và Đầu Tư Phát Triển Hạ
  Long. . 37
  2.1.2.1. Ngành nghề và nhiệm vụ chủ yếu của công ty: . . 37
  2.1.2.3. Tình hình nguồn vốn của công ty . 39
  2.1.3.Những thuận lợi và khó khăn của công ty . . 40
  2.1.3.1 Những thuận lợi: . . 40
  2.1.3.2 Những khó khăn: . . 40
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty Cổ Phần T.M Và
  Đầu Tư phát Triển Hạ Long. 40
  Sinh viên: Nguyễn Minh Huệ - Lớp: QT 1203K 9
  Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
  2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty Cổ Phần T.M Và Đầu Tư Phát Triển
  Hạ Long. . 43
  2.1.4.2. Hình thức Sổ kế toán áp dụng tại công ty . . 45
  2.1.5. Các chính sách kế toán của Công ty . . 46
  2.2. Kế toán Vốn bằng tiền tại công ty Cổ Phần T.M Và Đầu Tư Phát Triển Hạ
  Long. . 47
  2.2.1. Kế toán tiền mặt tại công ty Cổ Phần T.M Và Đầu Tư Phát Triển Hạ
  Long. . 47
  2.2.1.1. Hạch toán thu chi Tiền mặt tại công ty Cổ Phần T.M Và Đầu Tư Phát
  Triển Hạ Long. 47
  2.2.1.2. Quy trình lập phiếu thu, phiếu chi tại công ty. . 48
  2.2.1.3.Chứng từ và sổ sách sử dụng . . 48
  2.2.1.4.Tài khoản sử dụng . 49
  2.2.1.5.Quy trình hạch toán . . 49
  2.2.2. Kế toán tiền gửi Ngân hàng tại Công ty Cổ Phần T.M Và Đầu Tư Phát
  Triển Hạ Long. 65
  2.2.2.1. Hạch toán thu chi tiền gửi Ngân hàng . . 65
  2.2.2.2.Quy trình nghiệp vụ tại Công ty . 65
  2.2.2.3. Chứng từ và sổ sách thường sử dụng . 66
  2.2.2.4. Tài khoản sử dụng . . 66
  2.2.2.5 Quy trình hạch toán . . 66
  CHƯƠNG III: MỐT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC
  CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN T.M
  VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ LONG . . 84
  3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty Cổ Phần T.M Và Đầu Tư
  Phát Triển Hạ Long. . 84
  3.1.1 Những ưu điểm . . 84
  3.1.2 Những hạn chế . . 85
  3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty
  Cổ Phần T.M Và Đầu Tư Phát Triển Hạ Long. . 86

  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 863.2.2. Mục đích, yêu cầu, phạm vi nguyên
  tắc hoàn thiện . . 87
  3.2.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty
  Cổ Phần T.M Và Đầu Tư Phát Triển Hạ Long. . 87
  KẾT LUẬN . . 100


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ Phần T.M Và Đầu Tư Phát Triển Hạ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ Phần T.M Và Đầu Tư Phát Triển Hạ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status