Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp cơ khí tàu thuyền

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp cơ khí tàu thuyền


  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU . . 9
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
  KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG . 11
  1.1 Khái quát chung về tiền lương . 11
  1.1.1 Khái niệm và ý nghĩa. 11
  1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương . 13
  1.1.3 Các quy định về kế toán tiền lương . 14
  1.1.4 Các hình thức trả lương tại doanh nghiệp . 14
  1.1.4.1 Nguyên tắc cơ bản trong tổ chức tiền lương . 14
  1.1.4.2 Hình thức trả lương theo thời gian . 16
  1.1.5. Hình thức trả lương theo sản phẩm . 18
  1.1.6.Trả lương khoán . 19
  1.1.7 Quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương . 21
  1.1.7.1 Quỹ tiền lương. 21
  1.1.7.2 Các quỹ từ các khoản trích theo lương. 22
  1.2.Nội dung tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương . 25
  1.2.1 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương . 25
  1.2.2 Kế toán tiền lương . 26
  1.2.2.1 Kế toán chi tiết tiền lương . 26
  1.2.2.2 Kế toán tổng hợp tiền lương . 28
  1.2.3 Kế toán các khoản trích theo lương . 31
  1.3.Các hình thức sổ kế toán tổng hợp về kế toán tiền lương và các khoản trích
  theo lương . 35
  Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
  KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ TÀU THUYỀN
  VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP CÔNG TY 128 . . 36

  2.1. Những nét khái quát về Xí nghiệp cơ khí tàu thuyền và kinh doanh tổng hợp
  Công ty 128. . 36
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp . 36
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ chính ,quyền hạn . . 37
  2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn của Xí nghiệp cơ khí tàu thuyền và kinh
  doanh tổng hợp . 38
  2.1.3.1. Thuận lợi . . 38
  2.1.3.2.Khó khăn . 39
  2.1.4. Đặc điểm sản xuất của xí nghiệp cơ khí tàu thuyền và kinh doanh
  tổng hợp . 40
  2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức của xí nghiệp cơ khí tàu thuyền và kinh doanh
  tổng hợp . 40
  2.1.5. Đặc điểm công tác kế toán của Xí nghiệp . . 43
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  tại Xí nghiệp CKTT - KDTH Công ty 128. . 45
  2.2.1. Công tác kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xi
  nghiệp CKTT - KDTH . 45
  2.2.1.1. Kế toán lao động . . 45
  2.2.1.2 Tình hình kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí
  nghiệp CKTT - KDTH . 46
  2.2.2 Phương pháp xác định tiền lương . . 48
  2.2.2.1 Bộ phận gián tiếp trả lương theo thời gian . . 48
  2.2.2.2 Đối với bộ phận sản xuất trả lương khoán . 54
  2.2.3.Kế toán tập hợp và chi trả BHXH cho CBCNV : . . 66
  2.2.4.Kế toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động . . 71
  2.2.4.1.Đăngký thuế: 71
  2.2.4.2 Hồ sơ đăng ký thuế: . . 71
  2.2.4.3. Quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền
  công trực tiếp quyết toán hoặc cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh 72

  2.2.4.4.Cách xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp . 72
  2.2.5. Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
  Xí nghiệp CKTT - KDTH . 80
  2.2.5.1 Tài khoản sử dụng . . 80
  2.2.5.2. Quy trình hạch toán . 81
  Chương 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI
  XÍ NGHIỆP CKTT - KDTH CÔNG TY 128 . 93
  3.1.Nhận xét chung . . 93
  3.2.Những ưu điểm và những mặt còn tồn tại: . . 94
  3.2.1.Ưu điểm: . 94
  3.2.2 Những mặt còn tồn tại: . . 95
  3.3 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản
  trích theo lương tại Xí nghiệp cơ khí tàu thuyền và kinh doanh tổng hợp . . 96
  3.3.1 Hoàn thiện về việc theo dõi thời gian lao động . . 97
  3.3.2 Hoàn thiện chế độ khen thưởng . . 100
  3.3.3 Hoàn thiện công tác tuyển chọn lao động . . 100
  3.3.4. Hoàn thiện công tác kế toán . . 101
  KẾT LUẬN . . 103


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp cơ khí tàu thuyền
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp cơ khí tàu thuyền sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status