Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP. . 2
  1.1.Những vấn đề chung về công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 2
  1.1.1.Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh
  nghiệp. . 2
  1.1.2.Khái niệm, đặc điểm, vai trò của nguyên vật liệu, yêu cầu quản lý nguyên vật
  liệu trong doanh nghiệp. . 3
  1.1.2.1.Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh. . 3
  1.1.2.2.Vai trò của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh. 5
  1.1.2.3.Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh . . 6
  1.1.3.Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 6
  1.1.4.Phân loại và tính giá nguyên vật liệu trong Doanh nghiệp. . 7
  1.1.4.1.Phân loại nguyên vật liệu. . 7
  1.1.4.2.Tính giá nguyên vật liệu. 9
  1.2.Nội dung công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 14
  1.2.1.Kế toán chi tiết nguyên vật liệu . . 14
  1.2.1.1.Kế toán chi tiết NVL theo phương pháp thẻ song song. . 14
  1.2.1.2.Kế toán chi tiết NVL theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển . . 16
  1.2.1.3.Kế toán chi tiết NVL theo phương pháp sổ số dư. . 17
  1.2.2.Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. . 19
  1.2.2.1.Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên. . 20
  1.2.2.2.Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ. . 24
  1.3.Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. . 28
  CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI
  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU PTS HẢI PHÒNG . . 31
  2.1. Khái quát về công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải phòng. 31
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Đóng tàu PTS. . 31
  2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Đóng tàu PTS. 34
  2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng. . 34
  2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng. 37
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty . . 37
  2.1.4.2. Tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán. . 39
  2.1.4.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán. 40
  2.1.4.4. Hệ thống báo cáo tài chính. . 44
  2.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Đóng tàu PTS
  Hải Phòng. . 44
  2.2.1. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại công ty Đóng tàu PTS. . 44
  2.2.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty Đóng tàu PTS. . 44
  2.2.1.2. Phân loại nguyên vật liệu tại công ty Đóng tàu PTS. . 45
  2.2.1.3. Tính giá nguyên vật liệu. 46
  2.2.1.4. Thủ tục nhập - xuất nguyên vật liệu. . 48
  2.2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty Đóng tàu PTS. . 51
  2.2.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty Đóng tàu PTS. 65
  2.2.3.1. Chứng từ kế toán sử dụng. 65
  2.2.3.2. Tài khoản kế toán sử dụng. . 65
  2.2.3.3. Quy trình hạch toán. 66
  2.2.4. Công tác tổ chức kiểm kê vật tư 64
  CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC . . 78
  KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH . 78
  ĐÓNG TÀU PTS HẢI PHÒNG . 78
  3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đóng
  tàu PTS Hải Phòng. 78
  3.1.1. Ưu điểm. . 78
  3.1.2. Những mặt còn hạn chế. . 81
  3.2.1.2. Nguyên tắc và các yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán nguyên
  vật liệu tại Công ty Đóng tàu PTS. 85
  3.2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công
  ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng. . 86
  3.2.2.1. Hoàn thiện việc lập sổ danh điểm nguyên vật liệu. . 86
  3.2.2.2. Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ. 90
  3.2.2.3. Hoàn thiện việc chia kho để nâng cao công tác quản lý nguyên vật liệu 91
  3.2.2.4. Hoàn thiện thủ tục nhập - xuất kho nguyên vật liệu . . 91
  3.2.2.5.Hoàn thiện công tác kiểm kê vật tư tại công ty. . 92
  3.2.2.6. Một số ý kiến khác nhằm nâng cao công tác quản lý và nâng cao hiệu quả
  sử dụng nguyên vật liệu tại công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng. . 95
  KẾT LUẬN . . 96
  Tài liệu tham khảo 87


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status