Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp chế biến và kinh doanh than Huy Hoà

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp chế biến và kinh doanh than Huy Hoà


  MỤC LỤC
  Lời cảm ơn . 1
  Mục lục . 2
  Lời mở đầu . 4
  1.Tính cấp thiết của đề tài . . 4
  2.Mục tiêu nghiên cứu . . 4
  3. Đối tượng nghiên cứu . . 5
  4.Phương pháp nghiên cứu . . 5
  5.Phạm vi nghiên cứu . . 5
  6.Kết cấu đề tài . . 5
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU,
  CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP . . 7
  1.1 Phân loại hoạt động kinh doanh và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . 7
  1.2 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
  doanh nghiệp . . 9
  1.3 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
  . 10
  1.4 Nội dung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh
  nghiệp . 12
  1.4.1 Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh
  nghiệp . 12
  1.4.1.1 Đặc điểm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp . 12
  1.4.1.2 Đặc điểm giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp . . 15
  1.4.1.3 Tổ chức kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán trong
  doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khaithường xuyên 17
  1.4.1.4 Tổ chức doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và giá vốn hàng bán trong doanh
  nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ . . 25
  1.4.2 Tổ chức kế toán chi phi bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tỏng doanh nghiệp 27
  1.4.3 Tổ chức kế toán doanh thu,chi phí của hoạt động tài chính trong doanh nghiệp . . 30
  1.4.4 Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí của hoạt động khác trong doanh nghiệp . . 33
  1.4.5 Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh . . 35
  1.4.5.1 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp . . 35
  1.4.5.2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 36
  1.5 Tổ chức sổ sách kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh
  nghiệp . 37
  CHƯƠNG II; THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH
  KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN HUY
  HOÀNG . . 42
  1 Giới thiệu Xí nghiệp chế biến và kinh doanh than Huy Hoàng . . 42
  1.1 Quá trình hình thành và phát triển xí nghiệp . . 42
  1.2 Quá trình hành thành và phát triển . 42
  1.3 Chức năng nhiệm vụ của Xí nghiệp chế biến và kinh doanh than Huy Hoàng . . 44
  1.3.1 Chức năng . . 44
  1.3.2 Nhiệm vụ . . 44
  Nguyễn Thị Minh Tâm - Lớp QTL302K 2
  Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy của xí nghiệp . . 44
  1.4.1 Hình thức tổ chức bộ máy quản lý . . 44
  1.4.2 Chức năng nhiệm vụ của các cấp trong bộ máy quản lý . . 45
  1.5 Tổ chức bộ máy kế toán cuả xí nghiệp . . 46
  1.5.1 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy tài chính của xí nghiệp . . 46
  1.6 Các chính sách đang áp dụng tại xí nghiệp . 48
  1.6.1 Chế độ kế toán . . 48
  1.6.2 Phương pháp kế toán TSCĐ . . 48
  1.6.3 Phương pháp kế toán hàng tồn kho . 49
  1.6.4 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi
  các đồng tiền khác . . 49
  2 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp
  chế biến và kinh doanh than Huy Hoàng . . 50
  2.1 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu bán hàng tại xí nghiệp chế biến và kinh doanh than Huy
  Hoàng . 50
  2.2 Thực trạng tổ chức kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tại xí nghiệp . . 63
  2.3 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại xí nghiệp chế biến và
  kinh doanh than Huy Hoàng . . 77
  2.4 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí hoạt động khác tại xí nghiệp chế biến và kinh
  doanh than Huy Hoàng . 84
  2.5 Thực trạng tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh của xí nghiệp chế biến và kinh doanh
  than Huy Hoàng . . 90
  CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIÊP CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN
  HUY HOÀNG . . 97
  1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại xí nghiệp chế biến và kinh doanh than Huy Hoàng . . 97
  1.2 Đánh giá chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác đinh kết quả kinh doanh
  tại xí nghiệp chế biến và kinh doanh than Huy Hoàng . . 98
  1.2.1 Kết quả đạt được . . 98
  1.2.1.1 Về tổ chức bộ máy kế toán . . 98
  1.2.1.2 Hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán sử dụng . . 98
  1.2.1.3 Về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . . 99
  1.2.2 Hạn chế trong tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của
  xí nghiệp chế biến và kinh doanh than Huy Hoàng . . 99
  1.1.2.1 Việc sử dụng sổ sách kế toán tại xí nghiệp . . 99
  1.2.2.2 Việc hạch toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp . 99
  1.2.2.3 Về tình hình công nợ . . 99
  1.2.2.4 Về việc sử dụng chiết khấu thanh toán . . 100
  1.2.2.5 Về việc sử dụng phần mềm kế toán100
  1.3Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh . . 100
  1.3.1 Hoàn thiện hệ thống sổ sách sử dụng của xí nghiệp . . 100
  1.3.2Hoàn thiện việc ghi chép giá vốn bán hàng . . 103
  1.3.3Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp . . 103
  1.3.4Về tình hình quản lý công nợ . . 105
  1.3.5Chính sách chiết khấu thanh toán và chiét khấu thương mại . . 107
  1.3.6Phần mềm kế toán . . 109
  Nguyễn Thị Minh Tâm - Lớp QTL302K 3
  Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  Một số ý kiến khác . 113
  Kết luận . 114


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp chế biến và kinh doanh than Huy Hoà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp chế biến và kinh doanh than Huy Hoà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status