Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TN

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TN


  NGÀNH KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN
  NĂM -2012


  MỤC LỤC ( Luận văn dài 135 trang)


  LỜI NÓI ĐẦU . 1
  Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . 3
  1.1. Những vấn đề chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. . 3
  1.1.1. Sự cần thiết của tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. . 3
  1.1.1.1. Ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 3
  1.1.1.2. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả KD 4
  1.1.1.3. Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 5
  1.1.2. Khái quát về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 6
  1.1.2.1.Doanh thu . 6
  1.1.2.2.Chi phí . 9
  1.1.2.3.Xác định kết quả kinh doanh 11
  1.2. Nội dung của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . 11
  1.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu bán hàng nội bộ và các khoản giảm trừ doanh thu 11
  1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán . 17
  1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng 21
  1.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 23
  1.2.5. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính 25
  1.2.6. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác . 28
  1.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 30
  1.3. Tổ chức sổ sách kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 32
  1.3.1. Hình thức kế toán nhật ký chung . 32
  1.3.2. Hình thức kế toán nhật ký – Sổ cái . 33
  1.3.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 34
  1.3.4. Hình thức kế toán nhật ký – chứng từ . 35
  1.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 37

  Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Vật tư và vận tải Itasco. 38
  2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH MTV Vật tư và vận tải Itasco 38
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV Vật tư và vận tải Itasco 38
  2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 39
  2.1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV Vật ta và vận tải Itasco trong 2 năm gần đây . 41
  2.1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH MTV Vật tư và vận tải Itasco . 41
  2.1.5. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH MTV Vật tư và vận tải Itasco . 45
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Vật tư và vận tải Itasco. 50
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 50
  2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ 60
  2.2.3.Kế toán giá vốn hàng bán 65
  2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng 71
  2.2.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 78
  2.2.6. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 85
  2.2.7. Kế toán chi phí tài chính . 91
  2.2.8. Kế toán hoạt động khác . 96
  2.2.9. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 101

  Chương 3: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính tại Công ty TNHH MTV Vật tư và vận tải Itasco. . 109
  3.1. Đánh giá thực trạng chung công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh nói riêng tại công ty TNHH MTV Vật tư và vận tải Itasco 109
  3.1.1. Ưu điểm . 109
  3.1.2. Nhược điểm . 111
  3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính tại công ty TNHH MTV Vật tư và vận tải Itasco . 112
  3.2.1. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính . 112
  3.2.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý tài chính . 113
  3.2.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính tại Công ty TNHH MTV Vật tư và vận tải Itasco . 113

  KẾT LUẬN 126
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 127  LỜI NÓI ĐẦU
  Sự ra đời và phát triển của ngành kế toán đi liền với sự ra đời và phát triển của nền sản xuất, kinh doanh. Khi nền sản xuất, kinh doanh của xã hội ngày càng phát triển thì công tác kế toán càng trở nên quan trọng và trở thành một công cụ đắc lực, không thể thiếu trong quản lý kinh tế của Nhà nước và của các Doanh nghiệp.
  Ngày nay với xu hướng tự do cạnh tranh hàng loạt các xí nghiệp, nhà máy, công ty được mở ra. Nhu cầu buôn bán trên thị trường ngày càng được mở rộng. Đây là một cơ hội tốt để các doanh nghiệp cạnh tranh phát triển tạo cho nền kinh tế sự đa dạng về hình thức kinh doanh, mặt hàng kinh doanh. Và đây cũng là một thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lí, tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật, áp dụng các hệ thống quản lí mới, sử dụng một cách tốt nhất, hiệu quả nhất và tiềm năng về sức người để tạo ra càng nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ với chất lượng cao, tạo ra được nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp và tăng tích lũy cho nhà nước. Mặt khác, sự phát triển của nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải có những đánh giá cụ thể hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là làm thế nào để có được lợi nhuận cao nhất nhưng chi phí bỏ ra là thấp nhất. Do đó, các doanh nghiệp trong nước
  luôn luôn phải cố gắng tìm mọi biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Như vậy trong quá trình hạch toán kế toán việc phản ánh kết quả tiêu thụ, ghi nhận doanh thu, thu nhập của doanh nghiệp đầy đủ, kịp thời góp phần đẩy tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kinh doanh. Việc ghi chép chính xác các nghiệp vụ kinh tế này có ảnh hưởng lớn đến tình hình thực hiện tài chính doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được cái nhìn toàn diện đúng đắn về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các Doanh nghiệp luôn mong muốn tối ưu hóa hiệu quả của các nguồn lực, vận dụng tối đa các chính sách, biện pháp kinh tế để thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm giảm thiểu chi phí và hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào công tác tổ chức kiểm soát các khoản chi phí, doanh thu và tính toán kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của Doanh nghiệp. Vì thế, để hoạt động kinh doanh có hiệu quả, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm tới các yếu tố doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh của mình. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại công ty TNHH MTV Vật tư và vận tải Itasco em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Vật tư và vận tải Itasco”. Nội dung bài khóa luận gồm 3 chương chính sau:

  Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Vật tư và vận tải Itasco.
  Chương 3: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính tại Công ty TNHH MTV Vật tư và vận tải Itasco.


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TN
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TN sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status