Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Vậ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Vậ


  MỤC LỤC ( Luận văn gồm 140 trang)

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG
  DOANH NGHIỆP . 2
  I.Khái quát chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 2
  1.Sự cần thiết của tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . 2
  1.1.Ý nghĩa của việc tố chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh 2
  1.2.Vai trò, nhiệm vụ của tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh . 3
  1.2.1.Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 3
  1.2.2.Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 4
  2.Khái quát về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 5
  2.1.Khát quát về doanh thu . 5
  2.1.1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5
  2.1.2.Các khoản giảm trừ doanh thu . 11
  2.1.3.Doanh thu hoạt động tài chính . 13
  2.1.4.Thu nhập khác 14
  2.2.Khát quát về chi phí 14
  2.2.1.Giá vốn hàng bán 14
  2.2.2.Chi phí bán hàng 15
  2.2.3.Chi phí quản lý doanh nghiệp 15
  2.2.4.Chi phí tài chính . 15
  2.2.5.Chi phí khác . 16
  2.3.Xác định kết quả kinh doanh . 16
  II.Nội dung của tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh . 17
  138
  1.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ
  doanh thu . 17
  2.Kế toán giá vốn hàng bán . 19
  3.Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 23
  3.1.Kế toán chi phí bán hàng 23
  3.2.Chi phí quản lý doanh nghiệp . 25
  4.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính . 27
  5.Kế toán thu nhập và chi phí khác . 30
  6.Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 32
  III.Tổ chức sổ sách kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  1.Hình thức kế toán nhật ký chung . 35
  2.Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái . 36
  3.Hình thức chứng từ ghi sổ 37
  4.Hình thức nhật ký - chứng từ . 38
  5.Hình thức kế toán máy . 39
  CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG 40
  I.Giới thiệu chung về công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp và xây dựng Hải
  Phòng 40
  1.Quá trình hình thành và phát triển. . 40
  2.Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 41
  3.Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 41
  4.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty . 44
  5.Kết quả hoạt động của công ty trong một số năm gần đây (2010- 2011) 48
  II.Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp và xây dựng Hải Phòng
  1.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 49
  2. Kế toán giá vốn hàng bán 61
  3. Kế toán chi phí bán hàng . 68
  139
  4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 77
  5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 85
  6. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác . 97
  7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 105

  CHƯƠNG III : HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG 111
  I. Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp và xây dựng Hải Phòng . 111
  1.Ưu điểm 111
  2.Hạn chế . 113
  II. Một số ý kiến hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp và xây dựng Hải Phòng . 115
  1.Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh 115
  2.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp và xây dựng Hải Phòng 116
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  LỜI MỞ ĐẦU
  Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Để đáp ứng được những sự thay đổi lớn về cơ cấu và quy mô của nền kinh tế, kế toán đã ra đời hỗ trợ cho công tác quản lý và hạch toán, giúp cho các doanh nghiệp quản lý được chặt chẽ và sâu sắc hơn về quy trình công trình công nghệ sản xuất từ khâu đầu vào đến đầu ra và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kế toán được nói đến như công cụ sắc bén của công tác quản lý, đồng thời cung cấp thông tin chính xác về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng.
  Mặt khác, lợi nhuận luôn là chỉ tiêu quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Vì vậy việc tính toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh là rất quan trọng trong tổ chức hạch toán kế toán tại doanh nghiệp.
  Trong thời gian thực tập tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Và Xây Dựng Hải Phòng, em đã có cơ hội tìm hiểu thực tế và biết rõ hơn về công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cũng như tầm quan trọng của nó đối với công tác quản lý. Xuất phát từ quan điểm trên, em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thin công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết qukinh doanh ti Công Ty CPhn Vật Tư Nông Nghiệp Và Xây Dng Hải Phòng”.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của bài khoá luận gồm 3 chương:
  o Chương I : Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  o Chương II : Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Và Xây Dựng Hải Phòng.
  o Chương III : Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Và Xây Dựng Hải Phòng.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Vậ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Vậ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status