Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TRONG DOANH NGHIỆP . . 3
  1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP . . 3
  1.1.1.Sự cần thiết của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh trong doanh nghiệp . . 3
  1.1.2 Vai trò của tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh trong doanh nghiệp . . 4
  1.1.3 .Yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh . . 5
  1.1.4. Những khái niệm, thuật ngữ cơ bản liên quan đế doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh . . 5
  1.1.4.1 Doanh thu và phân loại doanh thu . 5
  1.1.4.2. Các khoản giảm trừ doanh thu . . 7
  1.1.4.3. Chi phí và phân loại chi phí . 8
  1.1.4.4 Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp . 9
  1.1.5. Bán hàng và các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp . 9
  1.1.5.1. Bán hàng . 9
  1.1.5.2 Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp . 10
  1.1.6. Các phương thức thanh toán . . 11
  1.2. NỘI DUNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH NGHIỆP . . 12
  1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ
  doanh thu . 12
  1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 12
  1.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . . 19
  Sinh viên: Nguyễn Thu Hoài Lớp QT1201K 7
  Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  1.2.2 .Kế toán giá vốn hàng bán . . 23
  1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 29
  1.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng . . 29
  1.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 31
  1.2.4. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính . 33
  1.2.4.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . . 33
  1.2.4.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính . 35
  1.2.5. Kế toán chi phí, thu nhập hoạt động khác . 37
  1.2.5.1. Kế toán thu nhập hoạt động khác . . 37
  1.2.5.2. Kế toán chi phí hoạt động khác . . 39
  1.2.5.3. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp . . 41
  1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . . 41
  CHƯƠNG II
  THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
  THƯƠNG MẠI TAM LONG . . 45
  2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
  THƯƠNG MẠI TAM LONG . . 45
  2.1.1. Thông tin khái quát chung về công ty . 45
  2.1.2. Quá trình xây dựng và phát triển của công ty . 46
  2.1.3.Chính sách chất lượng . . 48
  2.1.4 Cơ cấu bộ máy quản lý . 49
  2.1.5.Tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần xây dựng và thương mại
  Tam Long . . 52
  2.1.5.1.Tổ chức bộ máy kế toán . . 52
  2.1.5.2. Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ sách kế toán của Công ty Cổ phần xây
  dựng và thương mại Tam Long . . 53
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHU PHÍ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
  DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TAM LONG . . 56
  Sinh viên: Nguyễn Thu Hoài Lớp QT1201K 8
  Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty Cổ phần xây
  dựng và thương mại Tam Long . . 56
  2.2.1.1. Đặc điểm sản phẩm và phương thức bán hàng tại công ty . . 56
  2.2.1.2. Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty Cổ phần xây dựng và thương
  mại Tam Long . . 57
  2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán . . 72
  2.2.2.1. Phương pháp tình giá hàng xuất kho . . 72
  2.2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán . . 72
  2.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 81
  2.2.4. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính . 88
  2.2.4.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . . 88
  2.2.4.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính . 88
  2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . . 97
  CHƯƠNG III
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TAM LONG 105
  3.1. Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Tam Long 105
  3.1.1. Về ưu điểm . . 105
  3.1.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 105
  3.1.1.2. Về việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh . 105
  3.1.1.3. Về ứng dụng công nghệ thông tin . 107
  3.1.2. Hạn chế . . 107
  3.1.2.1. Về việc khai thác và sử dụng phần mềm kế toán . . 107
  3.1.2.2. Về việc vận dụng hệ thống tài khoản kế toán . 107
  3.1.2.3. Về việc theo dõi kết quả kinh doanh cho từng mặt hàng . . 108
  3.1.2.4. Về việc áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán cho khách hàng . . 109
  Sinh viên: Nguyễn Thu Hoài Lớp QT1201K 9
  Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  3.1.2.5.Về việc trích lập các khoản dự phòng . . 109
  3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần xây dựng và
  thương mại Tam Long . . 109
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh . . 109
  3.2.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh . . 110
  3.2.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần xây dựng và thương mại
  Tam Long . . 111
  KẾT LUẬN . . 127
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 128


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status