Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty


  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1
  1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  trong doanh nghiệp sản xuất . 3
  1.2.Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . . 3
  1.2.1.Chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất . . 3
  1.2.2.Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm . . 7
  1.2.3.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, nhiệm vụ của kế
  toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 9
  1.3.2.Đối tượng tính gía thành . . 11
  1.3.3.Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính gía
  thành . 12
  1.4.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất . . 12
  1.4.1.Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 13
  1.4.2.Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp . . 14
  1.4.3.Kế toán chi phí sản xuất chung . . 16
  1.4.4.Kế toán chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp . . 18
  1.5.Đánh giá sản phẩm làm dở . . 20
  1.5.1.Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp
  hoặc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 21
  1.5.2 Đánh giá sản phẩm làm dở theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương
  đương . . 21
  1.5.3 Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí định mức . . 22
  1.5.4.Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí biến đổi . . 23
  1.6.Kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp . 23
  1.6.1. Đối tượng tính giá thành . . 23
  1.6.2.Phương pháp tính giá thành sản phẩm trong DN sản xuất . . 23
  1.7.Tổ chức sổ kế toán tập hợp chi phí sx & tính giá thành sản phẩm theo các
  hình thức kê toán trong doanh nghiệp . 29
  1.7.1 .Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm theo hình thức Nhật
  ký- Sổ cái . . 29
  1.7.2. Kế toán hạch toán chi phí sx & tính giá thành sản phẩm theo hình thức
  Nhật ký chứng từ. . 30
  1.7.3. Kế toán hạch toán chi phí sx & tính giá thành sản phẩm theo hình thức
  chứng từ ghi sổ . . 32
  1.7.4.Kế toán hạch toán chi phí sx & tính giá thành sp theo hình thức Nhật ký
  chung . . 33
  1.7.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính: . . 34
  CHƯƠNG 2 THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
  VIC . . 36
  2.1.1.Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý . . 37
  2.1.2.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Thương Mại VIC . 39
  2.2.Thực tế tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  tại Công ty TNHH Thương mại VIC . . 43
  2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp . 44
  2.2.2.Chi phí nhân công trực tiếp(TK 622) . . 56
  2.2.3.Chi phí sản xuất chung(TK 627) . . 64
  2.2.4.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất cuối kỳ . . 74
  2.2.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ . . 77
  CHƯƠNG 3 MỘT SỐ NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN TỔ
  CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
  THÀNH SẢN PHẨM ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIC 80
  3.1.Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại công ty tnhh thương mại VIC. . 80
  3.2.Nhận xét chung về tổ chức kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm tại công ty TNHH Thương mại VIC . . 81
  3.2.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại công ty TNHH thương mại VIC. . 81
  3.2.2. Những hạn chế trong công tác kế toán tập hợp chi phí sx & tính giá thành
  sản phẩm tại công ty TNHH thương mại VIC. . 83
  3.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sx & tính giá
  thành sản phẩm. . 84
  3.3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sx & tính giá
  thành sản phẩm tại công ty TNHH Thương Mại VIC. . 84
  KẾT LUẬN . 88
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 89


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status