Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Liên doanh chế tác đá Quốc

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Liên doanh chế tác đá Quốc


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH
  NGHIỆP SẢN XUẤT . . 3
  1.1 Tổng quan về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp . . 3
  1.1.1 Khái niệm, vai trò, đặc điểm của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong
  doanh nghiệp . . 3
  1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ . . 5
  1.1.3 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp 6
  1.1.4 Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ . . 7
  1.1.4.1 Phân loại . . 7
  1.1.4.2 Đánh giá NVL, CCDC . 8
  1.2 Tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp 14
  1.2.1 Các chứng từ kế toán có liên quan . . 14
  1.2.2 Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ . . 15
  1.2.2.1 Phương pháp ghi thẻ song song . 15
  1.2.2.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển . 17
  1.2.2.3 Phương pháp ghi sổ số dư . . 19
  1.2.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ . 21
  1.2.3.1 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 22
  1.2.3.2 Kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ . 25
  1.2.6 Hình thức tổ chức sổ kế toán . . 27
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU,
  CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH CHẾ TÁC ĐÁ QUỐC
  TẾ THỦY NGUYÊN . . 31
  2.1 Đặc điểm tình hình chung của công ty . . 31
  Sinh viên: Lê Thị Nga - QT1206K 9
  Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
  tại Công ty Liên doanh chế tác đá Quốc tê Thủy Nguyên.
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty . . 31
  2.1.2 Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ tại Công ty liên
  doanh chế tác đá Quốc tế Thủy Nguyên . 32
  2.1.2.1 Đặc điểm sản phẩm . . 32
  2.1.2.2 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm . 32
  2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Liên doanh chế tác đá Quốc tế
  Thủy Nguyên. 34
  2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại Công ty
  Liên doanh chế tác đá Quốc tế thủy Nguyên. . 36
  2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Liên doanh chế tác đá Quốc tế
  Thủy Nguyên. 36
  2.1.4.2 Hình thức kế toán ở Công ty . . 38
  2.2 Thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty Liên
  doanh chế tác đá Quốc tế Thủy Nguyên. 41
  2.2.1 Đặc điểm và cách phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ . 41
  2.2.1.1 Đặc điểm chi phối tới công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty . 41
  2.2.1.2 Phân loại nguyên vật liệu trong công ty Liên doanh chế tác đá Quốc tế
  Thủy Nguyên . 42
  2.2.2 Hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cu dụng cụ tại công ty Liên doanh
  chế tác đá Quốc tế Thủy Nguyên. . 43
  2.2.2.1 Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ . . 43
  2.2.2.2 Thủ tục xuất kho . . 54
  2.2.4 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty Liên doanh chế
  tác đá Quốc tế Thủy Nguyên. 61
  2.2.5 Kế toán tổng hợp nhập, xuất kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 71
  2.2.5.1 Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ . 71
  2.2.5.2 Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ . . 74
  Sinh viên: Lê Thị Nga - QT1206K 10
  Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
  tại Công ty Liên doanh chế tác đá Quốc tê Thủy Nguyên.
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY LIÊN
  DOANH CHẾ TÁC ĐÁ QUỐC TẾ THỦY NGUYÊN . 78
  3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại
  công ty Liên doanh chế tác đá Quốc tế Thuỷ Nguyên . 78
  3.1.1 Ưu điểm . . 78
  3.1.2 Hạn chế . . 80
  3.1.3 Phương hướng, nhiệm vụ phát triển của công ty trong thời gian tới . 81
  3.2 Nguyên tắc và yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ
  dụng cụ . 82
  3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng và hạch toán kế toán
  nguyên vật liệu. 82
  3.2.2 Nguyên tắc hoàn thiện . 83
  3.2.3 Yêu cầu hoàn thiện . . 83
  3.3 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu,
  công cụ dụng cụ . . 85
  KẾT LUẬN . . 94

  ￿￿


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Liên doanh chế tác đá Quốc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Liên doanh chế tác đá Quốc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status