Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần du lịch Đồ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần du lịch Đồ


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG . . 3
  1.1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH
  THEO LƯƠNG . . 3
  1.1.1. Khái niệm tiền lương và các khoản trích theo lương . 3
  1.1.2. Vai trò, ý nghĩa, bản chất, chức năng của tiền lương và các khoản trích theo
  lương . 5
  1.1.2.1. Vai trò . 5
  1.1.2.2. Ý nghĩa . . 5
  1.1.2.3. Bản chất . 6
  1.1.2.4. Chức năng . 7
  1.1.3. Yêu cầu của tiền lương và các nguyên tắc cơ bản trong tiền lương . . 8
  1.1.4. Phân loại và hạch toán lao động trong doanh nghiệp . . 9
  1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương . . 11
  1.1.6. Tiền thưởng và các khoản phụ cấp . . 13
  1.1.7. Quỹ lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ KPCĐ, quỹ BHTN . . 13
  1.1.7.1. Quỹ lương . . 13
  1.1.7.2. Quỹ bảo hiểm xã hội . . 15
  1.1.7.3. Quỹ bảo hiểm y tế . 16
  1.1.7.4. Quỹ kinh phí công đoàn . 17
  1.1.7.5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp . 17
  1.1.8. Trích trước tiền lương nghỉ phép theo kế hoạch của công nhân trực tiếp sản
  xuất . 20
  1.1.9. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương . 21
  1.2. KẾ TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH
  THEO LƯƠNG . 21
  1.2.1. Chứng từ sử dụng . . 21
  1.2.2. Tài khoản sử dụng . 22
  1.2.3. Quy định kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương . . 25
  1.2.4. Thủ tục và trình tự ghi chép . 26
  1.3. KẾ TOÁN CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO
  LƯƠNG . . 27
  1.3.1. Cách tính tiền lương và các khoản trích theo lương . . 27
  1.3.1.1. Tiền lương . 27
  1.3.1.2. Các khoản trích theo lương . . 31
  1.3.2. Phương pháp hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương . . 33
  1.3.3. Sơ đồ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương . . 35
  1.3.4. Các hình thức ghi sổ kế toán . . 38
  1.3.4.1. Hình thức nhậ t ký chung . . 38
  1.3.4.2. Hình thức chứng từ ghi sổ . 39
  1.3.4.3. Hình thức nhật ký - sổ cái . 41
  1.3.4.4. Hình thức nhật ký - chứng từ . . 43
  1.3.4.5. Hình thức kế toán trên máy tính . 45
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ
  CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
  ĐỒ SƠN . . 47
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒ SƠN . . 47
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . 47
  2.1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty . . 47
  2.1.1.2. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển . . 47
  2.1.2. Đặc điểm sản xuất và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty . 49
  2.1.2.1. Ngành nghề kinh doanh . 49
  2.1.2.2. Nhiệm vụ của Công ty . 50
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty . 50
  2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty . 51
  2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận . 51
  2.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty . . 56
  2.1.5. Những thuận lợi và khó khăn . . 57
  2.1.6. Thành tích đạt được trong những năm gần đây . 58
  2.1.7. Phương hướng phát triển trong tương lai . . 59
  2.1.8. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty . 59
  2.1.8.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty . . 61
  2.1.8.2. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán trưởng và các kế toán viên . . 61
  2.1.8.3. Hình thức tổ chức kế toán của Công ty . . 62
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
  KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒ
  SƠN . . 65
  2.2.1. Tình hình sử dụng lao động của Công ty . . 65
  2.2.2. Tình hình sử dụng thời gian lao động của Công ty . . 68
  2.2.3. Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại Công ty cổ phần du lịch Đồ Sơn 68
  2.2.3.1. Phương pháp xây dựng quỹ lương của Công ty . 68
  2.2.3.2. Nguyên tắc trả lương của Công ty . . 72
  2.2.3.3. Các hình thức trả lương tại Công ty . 73
  2.2.4. Thực trạng công tác kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần
  du lịch Đồ Sơn . . 83
  2.2.4.1. Quỹ BHXH . . 83
  2.2.4.2. Quỹ BHYT . . 84
  2.2.4.3. Quỹ KPCĐ . . 84
  2.2.4.4. Quỹ BHTN . . 85
  2.2.4.5. Thủ tục tính BHXH phải trả cho CBCNV . . 86
  2.2.5. Hình thức thanh toán lương . . 92
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒ SƠN . . 102
  3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ
  CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
  ĐỒ SƠN . . 102
  3.1.1. Ưu điểm . . 102
  3.1.2. Nhược điểm . . 103
  3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN
  LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN DU LỊCH ĐỒ SƠN . . 105
  3.2.1. Sự cần thiết và mục tiêu của việc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và
  các khoản trích theo lương . . 105
  3.2.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện . . 105
  3.2.1.2. Mục tiêu của việc hoàn thiện . . 106
  3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo
  lương . . 107
  3.2.2.1. Nguyên tắc phù hợp . . 107
  3.2.2.2. Nguyên tắc kịp thời . . 107
  3.2.2.3. Nguyên tắc khả thi . . 107
  3.2.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản
  trích theo lương tại Công ty cổ phần du lịch Đồ Sơn . . 107
  KẾT LUẬN . . 116


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần du lịch Đồ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần du lịch Đồ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status