Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại


  Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty trách nhiệm hữu
  hạn thương mại Đông Á.
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN
  TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP. 12
  1.1.Khái quát chung về hệ thống Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 12
  1.1.1.Báo cáo tài chính, mục đích và vai trò của nó. 12
  1.1.2. Đối tượng áp dụng. 13
  1.1.3. Yêu cầu lập và phân tích báo cáo tài chính. 14
  1.1.4. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 15
  1.1.5. Hệ thống Báo cáo tài chính doanh nghiệp theo chế độ kế toán hiện hành. 16
  1.1.5.1. Hệ thống báo cáo tài chính. 16
  1.1.5.2. Trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tài chính. 17
  1.1.5.3. Kỳ lập báo cáo tài chính. 18
  1.1.5.4. Thời hạn nộp báo cáo tài chính. 18
  1.1.5.5. Nơi nhận báo cáo tài chính. 19
  1.2. Bảng cân đối kế toán và phương pháp lập bảng cân đối kế toán. 20
  1.2.1. Bảng cân đối kế toán và vai trò của nó. 20
  1.2.2. Nguyên tắc lập và trình bày bảng cân đối kế toán. 20
  1.2.3. Kết cấu, nội dung, phương pháp lập bảng cân đối kế toán. 21
  1.2.3.1. Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán. 21
  1.2.3.2. Kết cấu, nội dung của Bảng cân đối kế toán. 21
  1.2.3.3. Trình tự và phương pháp lập bảng cân đối kế toán. 27
  1.3. Phân tích tài chính doanh nghiệp thông qua phân tích bảng cân đối kế toán . .3 7
  1.3.1. Sự cần thiết của việc phân tích tài chính thông qua phân tích bảng cân đối
  kế toán. . 37
  1.3.2. Phương pháp phân tích bảng cân đối kế toán. . 38
  1.3.2.1. Phương pháp so sánh. . 38
  1.3.2.2. Phương pháp tỷ số. 38
  1.3.3. Nội dung phân tích thông qua Bảng cân đối kế toán. . 39
  SV: Nguyễn Thị Hương-QT1205K 7
  Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty trách nhiệm hữu
  hạn thương mại Đông Á.
  1.3.3.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính. . 39
  1.3.3.2. Phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn. . 39
  1.3.3.3. Phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu. . 42
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ
  TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG Á. . 45
  2.1. Khái quát chung. . 45
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH thương mại Đông Á. 45
  2.1.1.1. Giới thiệu về công ty. . 45
  2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển. 45
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty TNHH Đông Á. 46
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của Công ty trách
  nhiệm hữu hạn thương mại Đông Á. . 48
  2.1.3.1. Đặc điểm chung của tổ chức kế toán tại công ty. . 48
  2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 48
  Bộ máy kế toán của công ty có thể được biểu hiện bằng sơ đồ sau: . . 49
  2.1.3.3. Đặc điểm tổ chức sổ sách kế toán. 50
  2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn của đơn vị. . 52
  2.2. Thực trạng công tác tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công
  ty TNHH thương mại Đông Á. 53
  2.2.1. Thực tế công tác lập Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH thương mại
  Đông Á. 53
  2.2.1.1. Cơ sở số liệu lập Bảng cân đối kế toán. . 53
  2.2.1.2. Trình tự lập Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH thương mại Đông Á. 53
  2.2.1.2.1. Kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên sổ nhật ký chung. . 54
  2.2.1.2.2. Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa chứng từ gốc với sổ chi tiết tương ứng
  của tài khoản. . 57
  2.2.1.2.3. Kiểm tra, đối chiếu giữa các sổ liên quan. 61
  2.2.1.2.4. Thực hiện các bút toán kết chuyển và khóa sổ kế toán. . 71
  2.2.1.2.5. Lập bảng cân đối số phát sinh. 72
  2.2.1.2.6. Lập bảng cân đối kế toán. . 77
  SV: Nguyễn Thị Hương-QT1205K 8

  2.3. Thực trạng tổ chức phân tích bảng cân đối kế toán của công ty trách nhiệm
  hữu hạn thương mại Đông Á. 84
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG
  TÁC LẬP, PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH
  THƯƠNG MẠI ĐÔNG Á. 85
  3.1. Đánh giá chung. . 85
  3.1.1. Kết quả đạt được. 85
  3.1.2. Hạn chế trong việc lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty
  TNHH thương mại Đông Á . . 86
  3.2. Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng
  cân đối kế toán tại công ty TNHH thương mại Đông Á. 86
  KẾT LUẬN . 100
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 101


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status