Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần th

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần th


  MỤC LỤC
  Lời mở đầu
  Chương I : Lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . . 3
  1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp . . 3
  1.1.1. Khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
  doanh nghiệp . . 3
  1.1.2. Ý nghĩa của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp . 3
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp . . 4
  1.2. Khái quát về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . . 5
  1.2.1. Khái quát về doanh thu . 5
  1.2.1.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . . 5
  1.2.1.2. Doanh thu bán hàng nội bộ . 9
  1.2.1.3. Doanh thu hoạt động tài chính . . 9
  1.2.1.4. Các khoản giảm trừ doanh thu . . 9
  1.2.1.5. Thu nhập khác . 10
  1.2.2. Khái quát về chi phí . 10
  1.2.2.1. Giá vốn hàng bán . . 11
  1.2.2.2. Chi phí tài chính . 14
  1.2.2.3. Chi phí bán hàng . . 14
  1.2.2.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp . 15
  1.2.2.5. Chi phí khác . 16
  1.2.2.6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp . . 16
  1.2.3. Xác định kết quả kinh doanh . . 16
  1.3. Nội dung của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp . . 17
  Trần Hải An - QT 1203K 7
  Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
  1.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, bán hàng nội bộ . . 17
  1.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . . 21
  1.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán . . 24
  1.3.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 28
  1.3.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính . 31
  1.3.6. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác . . 34
  1.3.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp . . 37
  1.3.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . . 39
  1.4. Các hình thức sổ kế toán áp dụng . 40
  Chương II : Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và vận tải quốc tế Bảo Linh . 41
  2.1. Khái quát chung về Công ty CP thương mại và vận tải quốc tế Bảo Linh 41
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . 41
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . . 42
  2.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty . . 43
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty . 44
  2.1.4.1. Đặc điểm cơ cấu tổ chức kế toán tại Công ty . 44
  2.1.4.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty . . 45
  2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  tại Công ty cổ phần thương mại và vận tải quốc tế Bảo Linh . . 48
  2.2.1. Thực trạng công tác kế toán doanh thu . . 48
  2.2.2. Thực trạng công tác kế toán giá vốn hàng bán . . 58
  2.2.3. Thực trạng công tác kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh
  nghiệp . . 64
  2.2.4. Thực trạng công tác kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài
  chính tại Công ty . 73
  2.2.5. Thực trạng công tác kế toán thu nhập khác, chi phí khác . 79
  2.2.6. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty . . 80
  Trần Hải An - QT 1203K 8
  Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
  Chương III : Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và vận tải quốc tế Bảo Linh . 89
  3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và vận tải quốc tế Bảo Linh . 89
  3.1.1. Ưu điểm . . 89
  3.1.2. Hạn chế . . 91
  3.2. Một số ý kiềm nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và vận tải quốc tế Bảo
  Linh . . 91
  3.2.1. Sự cần thiết của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  tại Công ty . . 92
  3.2.2.Một số ý kiến . 92
  3.2.2.1. Sử dụng phần mềm kế toán . . 92
  3.2.2.2. Về việc hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu . 94
  3.2.2.3. Về việc tính các khoản trích theo lương . . 97
  3.2.2.4. Các chính sách ưu đãi đối với khách hàng . . 97
  Kết luận . 100


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần th
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần th sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status