Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần th

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần th


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  Chương I: Một số lí luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh . . 3
  1.1. Khái quát chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 3
  1.1.1. Ý nghĩa về việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh . . 3
  1.1.2. Vai trò của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh . . 3
  1.1.3. Nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh . . 4
  1.1.4. Một số nét về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . . 4
  1.1.4.1. Doanh thu và các loại doanh thu . . 4
  1.1.4.2. Chi phí và các loại chi phí . 5
  1.1.4.3. Xác định kết quả kinh doanh . . 5
  1.1.5. Bán hàng và các phương thức bán hàng của doanh nghiệp . . 6
  1.2. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
  doanh nghiệp . . 7
  1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . . 7
  1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 13
  1.2.2.1. Kế toán chiết khấu thương mại . . 13
  1.2.2.2. Kế toán hàng bán bị trả lại . 14
  1.2.2.3. Kế toán giảm giá hàng bán . 15
  1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán . 15
  1.2.3.1. Giá vốn hàng bán . . 15
  1.2.3.2. Tài khoản sử dụng . . 15
  1.2.3.3. Phương pháp tính giá vốn . . 16
  1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp . . 20
  1.2.5. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính . 23
  1.2.5.1. Kế toán doanh thu tài chính . . 23
  1.2.5.2. Kế toán chi phí tài chính . 23
  SV: Nguyễn Thị Phương Hoa-QT1203K Trang 7
  Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
  1.2.6. Kế toán doanh thu và chi phí khác . . 24
  1.2.6.1. Kế toán doanh thu khác . . 24
  1.2.6.2. Kế toán chi phí khác . . 24
  1.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . . 27
  1.2.7.1. Nguyên tắc hạch toán . . 27
  1.2.7.2. Kết cấu tài khoản sử dụng . . 27
  1.2.8. Vận dụng hệ thống sổ sách vào tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh . 30
  Chương II: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư Vân Long CDC 33
  2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần thương mại đầu tư Vân Long CDC . 33
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . . 33
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . . 33
  2.1.2.1. Chức năng nhiệm vụ . 33
  2.1.2.2. Lĩnh vực ngành nghề . 34
  2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lí công ty . . 35
  2.1.4. Đặc điểm công tác kế toán của Công ty cổ phần thương mại đầu tư Vân
  Long CDC . . 36
  2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán . . 36
  2.1.4.2. Hình thức kế toán tại Công ty . . 37
  2.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại
  Công ty cổ phần thương mại đầu tư Vân Long CDC . 40
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 40
  2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . . 40
  2.2.1.2. Chứng từ sổ sách tài khoản sử dụng . 40
  2.2.1.3. Quy trình hạch toán . . 41
  2.2.1.4. Ví dụ minh họa . 41
  2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 49
  2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán . 54
  2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp . . 61
  2.2.5. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính . 73
  2.2.6. Kế toán doanh thu và chi phí khác . . 78
  SV: Nguyễn Thị Phương Hoa-QT1203K Trang 8
  Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
  2.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . . 86
  Chương III: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư Vân Long CDC 95
  3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư Vân Long CDC 95
  3.1.1. Ưu điểm . . 95
  3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán . 95
  3.1.1.2. Về hệ thống chứng từ, sổ sách, tài khoản sử dụng . . 95
  3.1.1.3. Về việc hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại
  công ty . . 96
  3.1.1.4. Về bộ máy quản lí . . 97
  3.1.1.5. Về ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại . . 97
  3.1.2. Hạn chế . . 98
  3.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại công ty . 99
  3.2.1. Ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại công ty . . 99
  3.2.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh . 99
  3.2.3. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại công ty . . 100
  3.2.3.1. Khắc phục hạn chế phần mềm kế toán . . 100
  3.2.3.2. Áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán . 101
  3.2.3.3. Áp dụng chính sách chiết khấu thương mại . . 106
  KẾT LUẬT . 107
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 109


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần th
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần th sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status