Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán Doanh thu, Chi phí và Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thươn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán Doanh thu, Chi phí và Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thươn


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . . 3
  1.1 Tổng quan về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. . 3
  1.1.1 Tổng quan về doanh thu. . 3
  1.1.2 Các khoản làm giảm doanh thu. 5
  1.1.3 Tổng quan về chi phí. . 7
  1.1.4 Tổng quan về kết quả kinh doanh. . 8
  1.2 Các phương thức tiêu thụ hàng hóa chủ yếu trong các Doanh nghiệp thương
  mại. . 9
  1.2.1 Phương thức tiêu thụ hàng trực tiếp: . . 9
  1.2.2 Phương thức tiêu thụ hàng gián tiếp( gửi bán qua đại lý). 10
  1.2.3 Phương thức trả chậm, trả góp. . 11
  1.2.4 Phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận. . 12
  1.2.5 Phương thức hàng đổi hàng . . 12
  1.3 Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 13
  1.3.1 Kế toán doanh thu bán hàngvà cung cấp dịch vụ. . 13
  1.3.3 Kế toán giá vốn hàng bán. . 18
  1.3.4 Kế toán chi phí bán hàngvà chi phí quản lý doanh nghiệp . . 24
  1.3.5 Kế toán hoạt động tài chính. 28
  1.3.6 Kế toán thu nhập khác, chi phí khác. . 31
  1.5 Hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán sử dụng tại các doanh nghiệp. . 38
  1.5.1 Hình thức kế toán Nhật Ký Chung. . 38
  1.5.2 Hình thức kế toán Nhật Ký -Sổ Cái . . 38
  1.5.3 Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ. . 38
  1.5.4 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. . 39
  1.5.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính . . 39
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THUCHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG
  TYTNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOA DƯƠNG . . 41
  2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Hoa Dương. 41
  2.1.1 Qúa trình hình thành của Công ty TNHH TM& VT Hoa Dương. . 41
  2.1.2 Quá trình phát triển của công ty TNHH thương mại và vận tải Hoa Dương. 42
  2.1.3 Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH thương mại
  và vận tải Hoa Dương. 43
  2.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty . . 46
  2.2 Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Hoa Dương. 50
  2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Thương mại và Vận tải
  Hoa Dương.
  50
  2.2.2 Giá vốn hàng bán tại công ty TNHH Thương mại và Vận tải Hoa Dương. 60
  2.2.3 Hoạt động tài chính. . 66
  2.2.4 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. . 73
  2.2.5 Kế toàn thu nhập khác và chi phí khác. . 81
  2.2.6 Xác định kết quả kinh doanh. . 81
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM & VT HOA DƯƠNG. . 88
  3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh. . 88
  3.2 Yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện đề tài nghiên cứu. . 88
  3.3 Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh. . 89
  3.4 Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM & VT Hoa Dương. . 90
  3.1.1 Ưu điểm. . 90
  3.1.2 Những tồn tại của công ty. 92
  3.5: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh . . 92
  KẾT LUẬN 96
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
  Sơ đồ 1. 1: Sơ đồ kế toán bán hàng theo phương thức trực tiếp . 10
  Sơ đồ 1.2: Sơ đồ kế toán tại đơn vị giao đại lý 11
  Sơ đồ 1.3: Kế toán tại đơn vị nhận đại lý 111
  Sơ đồ 1.4: Sơ đồ mô tả hình thức bán hàng trả chậm, trả góp . 112
  Sơ đồ 1.5: Kế toán bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng 13
  Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ doanh thu
  bán hàng nội bộ 16
  Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 18
  Sơ đồ 1.8: Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyê 23


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán Doanh thu, Chi phí và Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thươn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán Doanh thu, Chi phí và Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thươn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status