Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Bẩy Bích

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Bẩy Bích


  MỤC LỤC
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH
  NGHIỆP . . 3
  1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3
  1.1.1.Tài chính doanh nghiệp . 3
  1.1.2. Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp . . 3
  1.1.3. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp . . 4
  1.2 Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
  DOANH NGHIỆP . . 4
  1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . . 5
  1.3.1.Phương pháp so sánh: . 5
  1.3.2.Phương pháp phân tích theo tỷ số: . . 6
  1.3.3.Phương pháp phân tích theo Dupont: . 7
  1.4 CÁC TÀI LIỆU SỬ DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH
  NGHIỆP . . 7
  1.4.1 Bảng cân đối kế toán: . 7
  1.4.2 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: . . 8
  1.4.3 Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ: . 9
  1.4.4 Bảng thuyết minh báo cáo tài chính: . . 9
  1.5 NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . 10
  1.5.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp . 10
  1.5.1.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp qua bảng cân đối kế
  toán . . 10
  1.5.1.2 Phân tích cân đối giữa tài sản và nguồn vốn . . 11
  1.5.1.3 Phân tích tài chính doanh nghiệp qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh 11
  1.5.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp . . 12
  1.5.2.1 Các chỉ số về khả năng thanh toán . . 12
  1.5.2.2 Các chỉ số về cơ cấu nguồn vốn và tài sản . . 14
  1.5.2.3 Các chỉ số về hoạt động . 17
  1.5.2.4 Các chỉ tiêu sinh lời . . 20
  1.5.2.5 Đẳng thức Du Pont . . 22
  2.1 Tổng quan Công ty TNHH Bẩy Bích . . 25
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . 25
  2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty . 26
  2.1.3 Lĩnh vực kinh doanh . 27
  2.1.4 Cơ cấu tổ chức của Công ty . 28
  2.1.5 Những thuận lợi và khó khăn của Công ty . 31
  2.1.5.1 Thuận lợi . 31
  2.1.5.2 Khó khăn . 31
  2.2 Thực trạng tài chính của Công ty TNHH Bẩy Bích . 31
  2.2.1 Phân tích khái quát tình hình doanh nghiệp qua bảng cân đối kế toán . 32
  2.2.1.1 Phân tích cơ cấu và sự biến động của nguồn vốn. 32
  2.2.1.2 Phân tích cơ cấu và sự biến động của tài sản . 35
  2.2.2 Phân tích cân đối tài sản và nguồn vốn . 37
  2.2.3 Phân tích tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh . 38
  2.2.4 Phân tích các nhóm chỉ tiêu đặc trưng. 41
  2.2.4.1 Nhóm khả năng thanh toán . 41
  2.2.4.2 Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư . 43
  2.2.4.3 Nhóm chỉ tiêu hoạt động . 45
  2.2.4.4 Các chỉ tiêu sinh lời: . 47
  2.2.5 Phân tích phương trình Dupont . 49
  PHẦN III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI
  CHÍNH CÔNG TY TNHH BẨY BÍCH . . 52
  3.1 Đánh giá chung về tình hình tài chính Công ty Cổ phần vận tải biển Việt
  Nam . . 52
  3.2 Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính Công ty . 52
  3.2.1 Giảm hàng tồn kho. . 53
  3.2.1 Cơ sở dữ liệu . . 53
  3.2.2 Nội dung giải pháp . . 54
  3.3.2 Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp . 57
  3.3.2.1 Cơ sở của biện pháp . 57
  3.3.3 Kiến nghị . . 59
  Khóa luận tốt nghiệp  Khoa quản trị kinh doanh
  LỜI MỞ ĐẦU
  Từ xưa đến nay, ngành thép luôn là ngành sản xuất có tốc độ tăng trưởng
  nhanh và là ngành trọng yếu được nhà nước quan tâm và bảo trợ tương đối cao.
  Song hành với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập hóa nền kinh tế đã mở ra rất
  nhiều triển vọng cũng như thách thức đối với ngành thép Việt Nam. Hơn nữa,
  vài năm trở lại đây nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái gây sức ép rất lớn đối
  với thị trường thép trong nước. Chính vì vậy để doanh nghiệp có thể đứng vững
  và phát triển lớn mạnh trên thị trường thép trong nước và từng bước mở rộng ra
  khu vực thị trường thế giới, việc nghiên cứu và phân tích tình hình tài chính
  doanh nghiệp để đưa ra được các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất
  kinh doanh thép doanh nghiệp là điều cần thiết.
  Nhận thấy tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính đối với sự
  phát triển của doanh nghiệp, Qua thời gian thực tập em đi sâu vào tìm hiểu sự
  phát triển ngành thép nói chung và các yếu tố tác động đến tình hình tài chính
  doanh nghiệp nói riêng và hoàn thành bài luận án với chuyên đề: “ Một số biện
  pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Bẩy Bích”.
  Mục đích cần đạt được là vận dụng những kiến thức đã học trên ghế nhà
  trường sau 4 năm học về các lĩnh vực như Kế toán, Tài chính, Phân tích hoạt
  động sản xuất kinh doanh và các môn học liên quan khác để phân tích, nhận
  dạng những điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi cũng như khó khăn về thực trạng tài
  chính của Công ty. Tìm hiểu, giải thích các nguyên nhân đứng sau thực trạng đó
  và đề xuất các biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty.
  Kết cấu của khóa luận gồm 3 phần:
  Phần I: Cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp
  Phần II: Thực trạng tài chính doanh nghiệp
  Phần III: Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH
  Bẩy Bích


  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Bẩy Bích
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Bẩy Bích sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status