Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác Kế toán Tài Sản cố định tại Xí Nghiệp Than Giáp Khẩu - Công ty TNHH 1TV Than Hòn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác Kế toán Tài Sản cố định tại Xí Nghiệp Than Giáp Khẩu - Công ty TNHH 1TV Than Hòn


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU .1
  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIÊU 4
  CHƯƠNG 1 .5
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH .5
  1.1.Khái quát chung về Tài sản cố định 5
  1.1.1.Khái niệm và đặc điểm của Tài sản cố định .5
  1.1.1.1.Khái niệm 5
  1.1.1.2.Đặc điểm, vai trò, ý nghĩa của Tài sản cố định .6
  1.1.1.3.Nhiệm vụ của Kế toán Tài sản cố định 7
  1.1.2.Nguyên tắc hạch toán Tài sản cố định trong doanh nghiệp . 7
  1.1.3.Phân loại Tài sản cố định 8
  1.1.3.1.Theo hình thái biểu hiện 8
  1.1.3.2.Theo nguồn sở hữu 9
  1.1.3.3.Theo nguồn hình thành 10
  1.1.3.4.Theo công dụng kinh tế và tình hình sử dụng .10
  1.1.3.5.Phân loại theo vai trò, vị trí của Tài sản cố định trong quá trình sản xuất 11
  1.1.4.Đánh giá Tài sản cố định 11
  1.1.4.1.Chính sách khấu hao Tài sản cố định 15
  1.1.4.2.Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định .15
  1.1.4.3.Giá trị còn lại của Tài sản cố định .16
  1.2.Phương pháp Kế toán Tài sản cố định .16
  1.2.1.Kế toán chi tiết Tài sản cố định 16
  1.2.2.Kế toán tổng hợp tăng giảm Tài sản cố định 17
  1.2.2.1.Tài khoản sử dụng .17
  1.2.2.2.Hạch toán tăng, giảm Tài sản cố định .19
  1.2.3.Kế toán khấu hao Tài sản cố định 21
  1.2.3.1.Nguyên tắc trích khấu hao Tài sản cố định .21
  1.2.3.2.Phương pháp trích khấu hao Tài sản cố định 22
  1.2.3.3.Phương pháp hạch toán khấu hao Tài sản cố định 24
  Sinh viên: Nguyễn Thu Hương - QT1201K 10
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
  1.2.4.Kế toán sửa chữa Tài sản cố định .25
  1.2.5.Kê toán Tài sản thuê ngoài .26
  CHƯƠNG 2 .28
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI XÍ NGHIỆP
  THAN GIÁP KHẨU 28
  2.1.Giới thiệu chung về Xí nghiệp than Giáp Khẩu 28
  2.1.1.Khái quát chung về lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Xí nghiệp
  than Giáp Khẩu 28
  2.1.2.Lĩnh vực kinh doanh và nhiệm vụ của Xí nghiệp 30
  2.1.3.Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp 33
  2.1.4.Đặc điểm về tổ chức bộ máy kê toán của Xí nghiệp . .39
  2.1.5.Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Xí nghiệp .42
  2.1.5.1.Các chính sách kế toán chung . 42
  2.1.5.2.Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán .43
  2.1.5.3.Tổ chưc vận dụng hệ thống tài khoản .44
  2.1.5.4.Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán 45
  2.1.5.5.Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán .45
  2.2.Hạch toán chi tiết Tài sản cố định tại Xí nghiệp than Giáp Khẩu .45
  2.2.1.Đăc điểm Tài sản cố định tại Xí nghiệp than Giáp Khẩu .45
  2.2.2.Luân chuyển chứng từ Tài sản cố định tại Xí nghiệp than Giáp Khẩu 46
  2.2.2.1.Tài khoản sư dụng .46
  2.2.2.2.Sổ sách sử dụng .46
  2.2.2.3.Chứng từ sử dụng 47
  2.2.2.4.Quy trình hạch toán .48
  2.2.3.Đánh giá Tài sản cố định tại Xí nghiệp than Giáp Khẩu 49
  2.2.4.Phương pháp khấu hao Tài sản cố địnhtại Xí nghiệp than Giáp Khẩu .49
  2.3.Công tác Kế toán Tài sản cố định tại Xí nghiệp than Giáp Khẩu 50
  2.3.1.Kế toán chi tiết tăng Tài sản cố định 50
  2.3.2.Kế toán chi tiết giảm Tài sản cố định .64
  2.3.3.Kế toán khấu hao Tài sản cố định 74
  Sinh viên: Nguyễn Thu Hương - QT1201K 11
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
  2.3.3.1.Hạch toán khấu hao .74
  2.3.3.2.Phân bổ khấu hao .75
  2.3.4.Kế toán tổng hợp sửa chữa Tài sản cố định 78
  2.3.4.1.Sửa chữa thường xuyên Tài sản cố định 78
  2.3.4.2.Sửa chữa lớn Tài sản cố định 78
  CHƯƠNG 3 .86
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI XÍ NGHIỆP THAN GIÁP KHẨU . .86
  3.1.Ưu điểm .86
  3.2.Nhược điểm .86
  3.3.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán Tài sản cố định tại Xí
  nghiệp than Giáp Khẩu 88
  KẾT LUẬN .95
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .96


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác Kế toán Tài Sản cố định tại Xí Nghiệp Than Giáp Khẩu - Công ty TNHH 1TV Than Hòn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác Kế toán Tài Sản cố định tại Xí Nghiệp Than Giáp Khẩu - Công ty TNHH 1TV Than Hòn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status