Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thép An Khánh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thép An Khánh


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thép An Khánh


  MỤC LỤC
  STT NỘI DUNG Trang
  LỜI NÓI ĐẦU
  Chương I
  Cơsởlý luận vềkếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm trong doanh nghiệp
  1
  1.1 Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 1
  1.1.1 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất 1
  1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 1
  1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 1
  1.1.2 Khái niệm và phân loại giá thành sản xuất 4
  1.1.2.1 Khái niệm giá thành sản xuất 4
  1.1.2.2 Phân loại giá thành 4
  1.2 Kếtoán chi phí sản xuất 7
  1.2.1 Kếtoán chi phí nguyên vật liệu 7
  1.2.2 Kếtoán chi phí nhân công trực tiếp 8
  1.2.3 Kếtoán chi phí sản xuất chung 9
  1.2.4 Kếtoán tổng hợp chi phí sản xuất 11
  1.3 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 12
  1.3.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn 12
  1.3.2 Phương pháp tính giá thành theo hệsố13
  1.3.3 Phương pháp tính giá thành phân bước 13
  1.3.4 Các phương pháp tính giá thành khác 15
  1.3.5 Phương pháp xác định chi phí sản xuất dởdang cuối kỳ17
  1.4 Tổchức kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 18
  1.4.1 Hệthống chứng từhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành SP 18
  1.4.2 Hệthống sổchi tiết 19
  1.4.3 Hệthống sổtổng hợp 19
  1.5
  Tổchức kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
  điều kiện kếtoán trên máy tính 20
  Chương II
  Thực trạng kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  tại công ty TNHH thép An Khánh
  21
  2.1 Tìm hiểu chung về bộ máy kế toán công ty 21
  2.1.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 21

  2.1.2 Đặc điểm tổchức bộsổkếtoán 24
  2.1.3 Các chế độvà phương pháp kếtoán áp dụng 26
  2.2
  KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt và tính giá thành sản phẩm tại công ty
  TNHH thép An Khánh
  28
  2.2.1
  Khái quát chung vềchi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công
  ty TNHH thép An Khánh
  28
  2.2.1.1 Chi phí sản xuất và cỏc cỏch phõn loại chi phớ 28
  2.2.1.1.1 Chi phí sản xuất 28

  2.2.1.1.2 Các cách phân loại chi phí sản xuất 28
  2.2.1.2 Công tác quản lý chi phí sản xuất 29
  2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty TNHH thép An Khánh 30
  2.2.2.1
  Khái quát chung vềkếtoán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty
  TNHH thép An Khánh
  30
  2.2.2.2 Phương pháp kếtoán tập hợp chi phí sản xuất của công ty 32
  2.2.2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệutrực tiếp 32
  2.2.2.2.1.1 Đặc điểm 32
  2.2.2.2.1.2 Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng 32
  2.2.2.2.1.3 Phương pháp hạch toán 32
  2.2.2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 39
  2.2.2.2.2.1 Đặc điểm 39
  2.2.2.2.2.2 Cách tính lương cho từng công nhân SX 40
  2.2.2.2.2.3 Chứng từ sử dụng 40
  2.2.2.2.2.4 Tài khoản sử dụng 41
  2.2.2.2.2.5 Phương pháp hạch toán 41
  2.2.2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 52


  2.2.2.2.4 Tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp 63
  2.2.3 Tính giá thành tại công ty TNHH thép An Khánh 66
  2.2.3.1 Đặc điểm 66
  2.2.3.2 Quy trình tính giá thành tại công ty TNHH thép An Khánh 67
  Chương III
  Một sốkiến nghịnhằm hoàn thiện kếtoán chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thép An Khánh
  69
  3.1 Những ưu điểm đạt được 69
  3.2 Những hạn chếcần khắc phục 71
  3.2.1 Chế độkếtoán 71
  3.2.2 Thiệt hại vềsản phẩm hỏng 71
  3.2.3 Chi phí trảtrước 72
  3.2.4 Chi phí phải trả 72
  3.2.5 Khấu hao tài sản cố định 72
  3.2.6 Phương pháp tính giá vật liệu xuất kho 72
  3.2.7 Kếtoán quản trị 72
  3.3
  Hoàn thiện công tác kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm tại công ty TNHH thép An Khánh
  73
  KẾT LUẬN


  LỜI NÓI ĐẦU
  Cùng với sựphát triển của nền kinh tếViệt Nam nhu cầu vềxây dựng các khu công
  nghiệp, khu chếxuất cũng tăng nhanh. Đồng thời với quá trình đó là sựphát triển của các
  khu đô thị, nhà cao tầng, khách sạn, nhà hàng và các công trình xây dựng, đặc biệt là nhu
  cầu về đường giao thông làm cho nhu cầu vềthép tăng mạnh. Điều đó tạo ra cho các
  doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép nhiều cơhội mới nhưng cũng tạo ra nhiều thách
  thức.
  Đểtạo ra lợi nhuận, doanh nghiệp có hai lựa chọn: Một là tăng doanh thu từcác
  nguồn. Theo cách này, doanh nghiệp phải tăng giá bán và khối lượng thành phẩm bán ra.
  Hai là doanh nghiệp phải tiết kiệm trong sản xuất nhằm làm giảm chi phí sản xuất thông
  qua đó hạgiá thành sản phẩm. Trên thực tế, việc tăng giá bán thường phụthuộc vào điều
  kiện khách quan của thịtrường. Doanh nghiệp không thểtự động tăng giá bán quá nhiều
  bởi nó ảnh hưởng đến thịphần, khảnăng cạnh tranh và uy tín của doanh nghiệp trên thị
  trường. Do đó, đểcó được lợi nhuận cao, doanh nghiệp cần giảm chi phí một cách tối đa
  nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, tiết kiệm nguyên liệu đểcó thểsản xuất được nhiều sản
  phẩm hơn với giá thành thấp hơn. Có thểnói, giảm chi phí sản xuất là vấn đềquan trọng
  và được các doanh nghiệp hiện nay quan tâm hàng đầu.
  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đềtrên và được sựhướng dẫn tận tình của
  thầy PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang em đã thực hiện bài luận văn với tên đềtài “Hoàn
  thiện kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thép An
  Khánh” Luận văn này ngoài phần mở đầu và kết luận bao gồm ba phần chính:
  Chương I: Cơsởlý luận vềkếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  trong doanh nghiệp
  Chương II: Thực trạng kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  công ty TNHH thép An Khánh
  Chương III: Một sốkiến nghịnhằm hoàn thiện kếtoán chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thép An Khánh


  CHƯƠNG I
  CƠSỞ LÝ LUẬN VỀKẾTOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
  1.1 Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
  1.1.1 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất
  1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất
  Chi phí sản xuất là toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá và các
  chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp chi ra cho quá trình hoạt động sản xuất trong một
  thời kỳ nhất định biểu thị bằng tiền.
  Thực chất, chi phí sản xuất là sự chuyển dịch vốn, chuyển dịch giá trị của các yếu
  tố sản xuất vào đối tượng tính giá thành. Như vậy, chỉ được tính là chi phí sản xuất của kỳ
  hạch toán những chi phí có liên quan đến khối lượngsản phẩm sản xuất ra trong kỳ chứ
  không phải mọi khoản chi phí trong kỳ hạch toán.
  1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất
  Chi phí sản xuất của các doanh nghiệp bao gồm nhiều loại có nội dung kinh tế, mục
  đích, công dụng khác nhau. Để phục vụ cho công tác quản lý chi phí và kế toán tập hợp
  chi phí sản xuất, công tác kế toán phải tiến hành phân loại chi phí sản xuất. Phân loại chi
  phí sản xuất là việc sắp xếp chi phí sản xuất vào từng loại, từng nhóm khác nhau theo
  những đặc trưng nhất định. Có nhiều cách phân loại chi phí sản xuất theo những tiêu thức
  khác nhau như :
  - Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí.
  - Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí
  - Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm sản xuất.
  - Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan
  hệ với đối tượng chịu chi phí.
  Trong khuôn khổ một bài chuyên đề, nhằm mục vụ chocông tác nghiên cứu thực
  tế ở đơn vị, tôi xin trình bày hai cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu sau :


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thép An Khánh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thép An Khánh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status