Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đặc điểm thông tin báo cáo tài chính

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đặc điểm thông tin báo cáo tài chính


  word và silde
  MỤC LỤC

  Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1
  1.1. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp: 1
  1.2. Mục đích lập Báo cáo tài chính. 1
  1.3. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính. 2
  1.3.1. Hoạt động liên tục. 2
  1.3.2. Cơ sở dồn tích. 2
  1.3.3. Nhất quán. 2
  1.3.4. Trọng yếu và tập hợp. 3
  1.3.5. Bù trừ. 3
  1.3.6. Có thể so sánh được. 4
  CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM THÔNG TIN BCTC 5
  2.1. Bảng cân đối kế toán. 5
  2.1.1 Tài sản. 5
  2.1.2 Nợ phải trả. 7
  2.1.3 Vốn chủ sở hữu. 7
  2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 7
  2.2.1 Doanh thu và thu nhập khác. 7
  2.2.2 Chi phí 9
  2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 9
  2.3.1 Định nghĩa. 9
  2.3.2 Ý nghĩa: 9
  2.3.3 Nội dung báo cáo LCTT: 10
  2.3.4 So sánh hai phương pháp gián tiếp và phương pháp trực tiếp. 10
  2.4 Báo cáo tài chính giữa niên độ: 12
  2.4.1 Định nghĩa. 12
  2.4.2 Ý nghĩa. 12
  2.4.3 Nội dung. 12
  2.4.4 Hình thức và nội dung của các báo cáo tài chính giữa niên độ. 12
  2.5 Các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế toán lập Báo cáo tài chính 14
  2.5.1 Một số thuật ngữ. 14
  2.5.2 Các loại sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm 15
  2.5.3 Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. 16
  2.6 Thay đổi chính sách kế toán. 17
  2.6.1 Định nghĩa. 17
  2.6.2 Ý nghĩa: 17
  2.6.3 Thuyết minh. 17
  2.7 Trình bày các bên liên quan. 19
  2.7.1 Định nghĩa. 19
  2.7.2 Thuyết minh về các bên liên quan. 19
  2.8 Trình bày các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng. 20
  2.8.1 Một số định nghĩa. 20
  2.8.2 Thuyết minh về các khoản dự phòng và nợ tiềm tàng. 21
  2.9 Báo cáo bộ phận. 21
  2.9.1 Định nghĩa. 21
  2.9.2 Ý nghĩa. 22
  2.9.3 Phân loại bộ phận: 22
  2.9.4 Thuyết minh về báo cáo bộ phận: 23
  2.10 Thuế thu nhập doanh nghiệp. 25
  2.10.1 Định nghĩa. 25
  2.10.2 Nội dung. 25
  2.10.3 Thuyết minh. 26
  CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP. 29
  3.1- Mục đích của Báo cáo tài chính tổng hợp. 29
  3.2- Phạm vi áp dụng. 29
  3.3- Nội dung của hệ thống Báo cáo tài chính tổng hợp. 29
  3.4- Trách nhiệm, thời hạn lập và nộp Báo cáo tài chính tổng hợp. 30
  3.4.1 Trách nhiệm lập Báo cáo tài chính tổng hợp. 30
  3.4.2 Thời hạn lập, nộp và công khai Báo cáo tài chính tổng hợp. 31
  3.5- Quy định cụ thể về báo cáo tài chính tổng hợp. 31
  3.5.1- Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp. 31
  3.5.2- Trình tự lập Báo cáo tài chính tổng hợp. 33
  CHƯƠNG 4: BÀI TẬP VÍ DỤ VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 37


  Xem Thêm: Đặc điểm thông tin báo cáo tài chính
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm thông tin báo cáo tài chính sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status