Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TN

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TN


  MỤC LỤC
  Lời mở đầu . . 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU,
  CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . . 3
  1.1 Khái quát chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
  doanh nghiệp . . 3
  1.1.1 Một số khái niệm cơ bản . . 3
  1.1.2 Phân loại doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 6
  1.1.2.1 Phân loại doanh thu . . 6
  1.1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh . 7
  1.1.2.3 Phân loại kết quả kinh doanh . . 8
  1.2 Vai trò, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh . . 9
  1.1.1 Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 9
  1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác đinh kết quả
  kinh doanh . 10
  1.3 Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh
  nghiệp. . 10
  1.3.1 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh . 10
  1.3.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh . 12
  1.3.2.1 Hệ thống tài khoản kế toán doanh thu . . 12
  1.3.2.2 Hệ thống tài khoản chi phí . 22
  1.3.2.3 Hệ thống tài khoản xác định kết quả kinh doanh của hoạt động khác . 34
  1.3.2.4 Hệ thống tài khoản xác định kết quả kinh doanh . . 35
  1.3.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách trong công tác kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh. . 38

  1.3.4 Tổ chức vận dụng hệ thống Báo cáo Tài chính trong kế toán doanh thu, chi
  phí và xác dịnh kết quả kinh doanh. . 41
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH YẾN
  BÌNH . 42
  2.1 Đặc điểm chung về tình hình hoạt động của công ty . . 42
  2.1.1 Đặc điểm kinh doanh của công ty . . 42
  2.1.2 Những thuận lợi và khó khăn của công ty . 42
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý . 43
  2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Yến Bình . . 45
  2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán . . 45
  2.1.4.2 Hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán áp dụng tại công ty . . 48
  2.2 Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
  TNHH Yến Bình . 50
  2.2.2 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại công ty TNHH Yến Bình . 62
  2.2.3 Kế toán doanh thu tài chính . . 67
  2.2.4. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác . . 71
  2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . . 79
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY TNHH YẾN BÌNH . 86
  3.1. Các nguyên tắc hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh.
  . 86
  3.1.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả sản xuất
  kinh doanh. . 86
  3.1.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện. 87
  3.2 Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết
  quả kinh doanh tại công ty TNHH Yến Bình . . 88
  3.1.1 Kết quả . 88
  3.1.2. Tồn tại . . 89

  3.3. Những giải pháp đề ra để hoàn thiện tổ chức công tác kế toán Doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Yến Bình . 90
  Kết luận


  KHÓA LUẬN TÔT NGHIỆP
  LỜI MỞ ĐẦU
  Với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã thành công trong việc gia
  nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, tổ chức thành công hội nghị APEC và hội
  nghị AFTA. Đây là cơ hội tốt để nước ta quảng bá về hình ảnh đất nước, con người
  Việt Nam, giúp nền kinh tế Việt Nam đẩy mạnh phát triển theo kịp thời đại, Đồng
  thời nó cũng tạo ra những thách thức lớn đối với nền kinh tế sản xuất hàng hóa
  nhiều thành phần còn non kém của nước ta.
  Để phù hợp với sự tồn tại và điều tiết của quy luật kinh tế khách quan như
  quy luật cạnh tranh, cung cầu, quy luật giá cả đòi hỏi phải cung cấp thông tin
  một cách kịp thời, chính xác và toàn diện về tình hình thực hiện sản xuất kinh
  doanh, tình hình quản lý và sử dụng lao động, vật tư và tiền vốn trong quá trình
  hoạt động kinh doanh, làm cơ sở tiền đề cho việc ra quyết định, chủ trương nhằm
  nâng cao hiệu quả kinh tế.
  Mục tiêu của kinh doanh là lợi nhuận, bên cạnh đó cũng không ít rủi ro.
  Muốn có được thành công đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm tòi nghiên cứu thị trường,
  trên cơ sở đó đưa ra quyết định các sản phẩm tiêu thụ. Để phản ánh và cung cấp
  thông tin kịp thời, chính xác cho người quản lý kinh doanh nhằm đưa ra quyết định
  đúng đắn phù hợp với tình hình thực tế đòi hỏi phải tổ chức công tác kế toán một
  cách khoa học hợp lý. Công tác kế toán còn thực hiện chức năng phản ánh và giám
  đốc một cách liên tục, toàn diện và có hệ thống tất cả mọi hoạt động kinh doanh,
  kiểm tra sử dụng vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động của doanh nghiệp.
  Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Yến Bình, dưới sự hướng dẫn
  tận tình của giáo viên hướng dẫn : Thạc sĩ Ngô Thị Thanh Huyền và các cán bộ
  phòng tài chính kế toán cũng như các phòng ban chức năng khác, em đã thực hiện
  bái luận án tốt nghiệp này nhằm tìm hiểu công tác kế toán trong thực tế, so sánh sự
  khác biệt giữa lý thuyết và thực tiển. Nội dung bài viết sẽ đi sâu vào tìm hiểu phần
  hành kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

  Em xin trình bày khóa luận tốt nghiệp của em gồm ba phần:
  Phần 1: Những lý luận chung về kế tóan doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh.
  Phần 2 : Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Yến Bình.
  Phần 3 : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

  Ҕ￿￿￿


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TN
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TN sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status