Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phầ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phầ


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN LẬP VÀ PHÂN
  TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH .
  1.1 Cơ sở lý luận về hệ thống Báo cáo tài chính doanh nghiệp .
  1.1.1 Khái niệm Báo cáo tài chính
  1.1.2 Mục đích của Báo cáo tài chính .
  1.1.3 Ý nghĩa của Báo cáo tài chính
  1.1.4 Đối tượng lập Báo cáo tài chính .
  1.1.5 Yêu cầu lập và trình bày Báo cáo tài chính
  1.1.6 Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính
  1.1.7 Nội dung của Báo cáo tài chính
  1.1.7.1 Hệ thống Báo cáo tài chính .
  1.1.7.2 Trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tài chính
  1.1.7.3 Kỳ lập Báo cáo tài chính .
  1.1.7.4 Thời hạn nộp Báo cáo tài chính .
  1.1.7.5 Nơi nhận Báo cáo tài chính .
  1.2 Cơ sở lý luận về phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp
  1.2.1 Khái niệm phân tích Báo cáo tài chính .
  1.2.2 Ý nghĩa của việc phân tích Báo cáo tài chính .
  1.2.3 Nhiệm vụ của việc phân tích Báo cáo tài chính .
  1.2.4 Cơ sở dữ liệu phân tích Báo cáo tài chính
  1.2.5 Các phương pháp phân tích Báo cáo tài chính .
  1.3 Cơ sở lý luận về công tác kế toán lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh
  doanh
  1.3.1 Khái niệm Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  1.3.2 Nội dung và kết cấu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .
  1.3.3 Ý nghĩa của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  1.3.4 Cơ sở lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  1.3.5 Phương pháp lập các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


  8
  .
  1.4 Cơ sở lý luận về công tác kế toán phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh
  doanh .
  1.4.1 Khái niệm và mục đích phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  1.4.2 Ý nghĩa của việc phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .
  1.4.3 Các phương pháp phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .
  1.4.4 Nội dung phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  1.4.4.1 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh .
  1.4.4.2 Phân tích khả năng sinh lời .
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN LẬP VÀ PHÂN TÍCH
  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP
  GIAO NHẬN KHO VẬN HẢI DƯƠNG
  2.1 Giới thiệu chung về công ty CP Giao Nhận Kho Vận Hải Dương .
  2.1.1 Tên, quy mô, địa chỉ của công ty
  2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển
  2.1.3 Đặc điểm kinh doanh của công ty
  2.1.4 Đặc điểm về tổ chức quản lý của công ty
  2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
  2.2 Thực trạng công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động
  kinh doanh tại công ty CP Giao Nhận Kho Vận Hải Dương
  2.2.1 Công tác kế toán lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  2.2.2 Công tác kế toán phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
  KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP GIAO NHẬN KHO VẬN HẢI DƯƠNG
  .
  3.1 Đánh giá công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  tại công ty CP Giao Nhận Kho Vận Hải Dương .
  3.1.1 Ưu điểm
  3.1.2 Nhược điểm


  9
  3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập và ph ân tích Báo cáo kết quả hoạt
  động kinh doanh tại công ty CP Giao Nhận Kho Vận Hải Dương
  3.2.1 Kiến nghị 1: Về sử dụng tài khoản, sổ sách kế toán
  3.2.2 Kiến nghị 2: Về hệ thống Báo cáo tài chính
  3.2.3 Kiến nghị 3: Hoàn thiện công tác phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh
  doanh .
  3.2.3.1 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh .
  3.2.3.2 Phân tích khả năng sinh lời .
  KẾT LUẬN


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phầ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phầ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status