Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty TNHH Đích

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty TNHH Đích


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 3
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP . 5
  1.1. Nội dung và nhiệm vụ kế toán . .5
  1.1.1. Khái niệm và điệu kiện ghi nhận doanh thu . . 5
  1.1.2. Phương pháp xác định kết quả kinh doanh . 7
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh
  nghiệp . . 10
  1.2. Quy trình kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh
  nghiệp . . 10
  1.2.1. Quy trình kế toán doanh thu . 10
  1.2.2. Quy trình kế toán xác định kết quả kinh doanh . 22
  1.3. Hình thức tổ chức công tác kế toán trong Doanh nghiệp . . 30
  1.3.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán . 30
  1.3.2. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung . . 30
  1.3.3. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán (kết hợp) 30
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐÍCH
  CHÍNH . 32
  2.1. Giới thiệu chung về chi nhánh công ty TNHH Đích Chính . 32
  2.1.2. Ngành nghề kinh doanh . 32
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh công ty TNHH Đích Chính . . 33
  2.1.4. Tổ chức công tác kế toán . . 35
  2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại chi
  nhánh công ty TNHH Đích Chính tháng 04 năm 2010 . . 37
  2.2.1. Kế toán doanh thu . 37
  2.2.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . . 45
  1
  Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên Phạm Minh Thu - QT1101K
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI
  NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐÍCH CHÍNH . 96
  3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh
  doanh tại chi nhánh công ty TNHH Đích Chính . 96
  3.1.1. Ưu điểm . . 96
  3.1.2. Hạn chế . . 97
  3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết
  quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty TNHH Đích Chính . . 98
  3.2.1. Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán . . 98
  3.2.2. Hiện đại hoá công tác kế toán và đội ngũ kế toán . 100
  3.2.3. Khuyến khích những chính sách ưu đãi khách hàng trong quá trình tiêu thụ
  hàng hoá và cung cấp dịch vụ . . 101
  3.2.4. Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của Chi nhánh công ty TNHH Đích
  Chính . . 101
  3.2.5. Chuyển sang áp dụng chế dộ kế toán theo QĐ 48/2006 . 102
  KẾT LUẬN . 104
  2
  Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên Phạm Minh Thu - QT1101K
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu, mức độ cạnh tranh
  về hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp Việt trên thị trường trong nước và
  quốc tế ngày càng khốc liệt liệt hơn, nhất là khi Việt Nam đã gia nhập Tổ chức
  thương mại thế giới (WTO), điều này mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam
  nhiều cơ hội vô cùng lớn nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều thử thách hơn. Chính
  vì vậy mà mỗi doanh nghiệp không những phải tự lực vươn lên trong quá trình sản
  xuất kinh doanh mà còn phải biết phát huy tối đa tiềm năng của mình để đạt được
  hiệu quả kinh doanh cao nhất. Bên cạnh các phương thức xúc tiến thương mại để
  đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ với mục đích cuối cùng là đem lại lợi nhuận cao, các
  doanh nghiệp còn phải biết nắm bắt những thông tin, số liệu cần thiết, chính xác từ
  bộ phận kế toán để kịp thời đáp ứng các yêu cầu của nhà quản lý, công khai tài
  chính để thu hút nhà đầu tư, tham gia vào các thị trường tài chính, trong đó “công
  tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh” là một bộ phận không thể
  thiếu.
  Tuy nhiên, công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh hiện
  nay vẫn còn nhiều bất cập, một phần không nhỏ các doanh nghiệp tuân thủ một
  cách máy móc theo các quy định mà chưa chú trọng đến tính phù hợp đối với
  doanh nghiệp mình, trong đó có Chi nhánh Công ty TNHH Đích Chính, nơi em đã
  thực tập. Đề tài này cũng đã được đề cập đến trong nhiều công trình nghiên cứu,
  song còn chưa sáng tỏ.
  Xuất phát từ sự cần thiết cả về lý luận và thực tiễn nêu trên, em đã chọn
  nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh
  doanh tại Chi nhánh Công ty TNHH Đích Chính
  ”.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Trên cơ sở tìm hiểu tổng quan về công tác kế toán doanh thu và xác định kết
  quả kinh doanh trong doanh nghiệp, đồng thời qua nghiên cứu thực trạng công tác

  này tại Chi nhánh Công ty TNHH Đích Chính, em xin trình bày một số giải pháp
  nhằm hoàn thiện vấn đề được nghiên cứu thông qua bài khóa luận này.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác kế toán doanh thu và xác định
  kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.
  Phạm vi nghiên cứu: Khóa luận trình bày kết quả nghiên cứu về “Công tác
  kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh” tại Chi nhánh Công ty TNHH
  Đích Chính.
  4. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  Khóa luận đã góp phần làm sáng tỏ về “Công tác kế toán doanh thu và xác
  định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp”.
  Về mặt thực tiễn, có thể áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài để nâng cao
  hiệu quả công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh
  Công ty TNHH Đích Chính. Hơn nữa, kết quả này còn được ứng dụng trong các
  đơn vị kế toán có đặc điểm tương tự với Chi nhánh Công ty TNHH Đích Chính.
  5. Kết cấu của khóa luận
  Phần nội dung chính của khóa luận được xây dựng gồm 3 chương, cụ thể:
  Chương 1: Tổng quan về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh
  doanh tại chi nhánh công ty TNHH Đích Chính.
  Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và
  xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH Đích Chính.
  Với kiến thức tích luỹ còn hạn chế, phạm vi đề tài rộng và thời gian thực tế
  chưa có nhiều nên bài viết khó tránh khỏi những thiếu sót, em kính mong nhận
  được sự góp ý, chỉ bảo, giúp đỡ của các thầy cô giáo, các cô chú, anh chị trong
  phòng kế toán Chi nhánh Công ty TNHH Đích Chính để khóa luận của em được
  hoàn thiện hơn.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty TNHH Đích
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty TNHH Đích sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status