Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần Vinashine

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần Vinashine


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ TỔ
  CHỨC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG . . 6
  1.1. Lý luận chung về thuế giá trị gia tăng . . 6
  1.1.1 Khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển của thuế giá trị gia tăng . . 6
  1.1.2. Vai trò và đặc điểm của thuế giá trị gia tăng . . 7
  1.1.3. Cơ chế hoạt động của thuế giá trị gia tăng . 8
  1.2. Các qui định của thuế giá trị gia tăng . . 8
  1.2.1. Đối tương chịu thuế . . 8
  1.2.2. Đối tượng nộp thuế . 9
  1.2.3. Đối tượng không chịu thuế . 9
  1.2.4. Căn cứ và phương pháp tính thuế . . 10
  1.3. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng . . 13
  1.3.1. Phương pháp khấu trừ thuế . 13
  1.3.2. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng . . 16
  1.4. Thủ tục kê khai thuế, nộp thuế . . 18
  1.4.1 Kê khai thuế . 18
  1.4.3. Hoàn thuế . 19
  1.5.1. Nhiệm vụ của kế toán thuế giá trị gia tăng . 20
  1.5.2. Chứng từ kế toán sử dụng . . 22
  1.5.3. Tài khoản kế toán sử dụng . . 22
  1.5.4. Trình tự kế toán . 30
  1.5.5. Tổ chức sổ sách kế toán . . 32
  PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA
  TĂNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINASHINE . . 34
  2.1. Giới thiệu khái quát về công ty Cổ phần Vinashine . . 34
  2.1.1. Giới thiệu về công ty Cổ phần Vinashine . . 34
  2.1.2. Ngành nghề kinh doanh . . 34
  2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn của công ty . . 35
  Sinh viên: Nguyễn Thị Quỳnh Trang - QT1101K 1
  Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý . . 36
  Đặc điểm bộ máy quản lí của công ty . 36
  2.2. Tình hình thực hiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty Cổ
  phần Vinashine . . 41
  2.2.1. Các mức thuế suất được áp dụng . 41
  2.2.2. Hạch toán ban đầu . . 41
  2.2.3. Qui trình lập tờ khai thuế giá trị gia tăng . 48
  2.2.4. Một số qui định chung, nội dung và phương pháp lập tờ khai thuế giá trị
  gia tăng . . 61
  2.2.5. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán . . 66
  PHẦN III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC
  CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN VINASHINE . . 69
  3.1. Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty
  Cổ phần Vinashine . . 69
  3.1.1. Uu điểm . 69
  3.1.2. Nhược điểm . 71
  3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại
  Công ty Cổ phần Vinashine . 72
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng . . 72
  3.2.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng . 73
  3.2.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia
  tăng tại Công ty Cổ phần Vinashine . . 74
  KẾT LUẬN . 82
  Sinh viên: Nguyễn Thị Quỳnh Trang - QT1101K 2
  Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  GTGT : Giá trị gia tăng
  NSNN : Ngân sách nhà nước
  HH : Hàng hóa
  DV : Dịch vụ
  XNK : Xuất nhập khẩu
  NK : Nhập khẩu
  CSKD : Cơ sở kinh doanh
  TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt
  HĐ : Hóa đơn
  VNĐ : Việt Nam đồng
  CP : Cổ phần
  TK : Tài khoản
  Sinh viên: Nguyễn Thị Quỳnh Trang - QT1101K 3
  Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong những năm gần đây khi mà toàn cầu hoá trở thành xu thế chung của
  thời đại thì bất kỳ một đất nước nào muốn có điều kiện phát triển đều phải tham
  gia vào tiến trình hội nhập đó của thế giới. Nó bao trùm, ảnh hưởng tới hầu hết
  mọi lĩnh vực hoạt động của quốc gia. Đối với một nước đang phát triển như Việt
  Nam thì việc nhận thức được tầm quan trọng của việc hoàn thiện, cải tiến các
  chính sách kinh tế, xã hội đặc biệt là các chính sách thuế là một yêu cầu cấp
  thiết.
  Nền kinh tế quốc tế hoá đang mở ra rất nhiều cơ hội cũng như những thách
  thức, khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Để có thể tồn tại và khẳng
  định được vị trí của mình trên thị trường, các doanh nghiệp phải không ngừng đổi
  mới máy móc, thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất
  nhu cầu của người tiêu dùng trong nước cũng như ngoài nước. Bên cạnh đó các
  doanh nghiệp còn phải có sự thích ứng linh hoạt với những sự thay đổi, hoàn
  thiện của các chính sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt là chính sách thuế bởi đây là
  chính sách tác động trực tiếp đến việc lựa chọn, quyết định tham gia hoạt động
  sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào nền kinh tế.
  Trước hoàn cảnh đó công tác tổ chức kế toán thuế GTGT trong doanh
  nghiệp là một nhân tố rất quan trọng góp phần tăng cường sự ổn định và phát
  triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế. Nó giúp doanh nghiệp có được cái
  nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
  nghiệp, giúp doanh nghiệp lựa chọn cho mình những lĩnh vực kinh doanh phù
  hợp, mang lại hiệu quả cao. Vì vậy công tác kế toán thuế GTGT trong doanh
  nghiệp cần phải được thực hiện một cách thận trọng và chính xác, đảm bảo cho
  doanh nghiệp có cái nhìn đúng đắn về hoạt động sản xuất kinh doanh của mình
  và xây dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường.
  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán thuế GTGT trong
  doanh nghiệp, cùng với những kiến thức đã được học ở trường và qua thời gian
  thực tập, em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác tổ chức kế
  toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần Vinashine

  Sinh viên: Nguyễn Thị Quỳnh Trang - QT1101K 4
  Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  Nội dung của đề tài gồm 3 phần chính như sau:
  Phần I: Lý luận chung về thuế giá trị gia tăng và tổ chức kế toán thuế
  giá trị gia tăng
  Phần II: Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty
  Cổ phần Vinashine
  Phần III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán
  thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần Vinashine
  Được sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo Th.s Đồng Thị Nga và các anh chị
  trong phòng kế toán công ty Cổ phần Vinashine, em đã hoàn thành chuyên đề
  này. Với kiến thức tích lũy còn hạn chế, phạm vi đề tài rộng và thời gian thực tế
  chưa nhiều nên bài khó tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự
  góp ý, chỉ bảo, giúp đỡ của các thầy cô giáo, các anh chị trong phòng kế toán
  công ty để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần Vinashine
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần Vinashine sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status