Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Xí nghiệp xây dựng Hạ Long

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Xí nghiệp xây dựng Hạ Long


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP . . 2
  1.1 Những vấn đề chung về vốn bằng tiền trong doanh nghiệp . . 2
  1.1.1. Khái niệm và phân loại vốn bằng tiền . . 2
  1.1.2. Đặc điểm và nhiệm vụ của vốn bằng tiền . . 3
  1.1.2.1. Đặc điểm của vốn bằng tiền . . 3
  1.1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền . . 4
  1.1.3. Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền . . 5
  1.2 Tổ chức kế toán tiền mặt tại quỹ . . 7
  1.2.1 Nguyên tắc quản lý tiền mặt tại quỹ . . 7
  1.2.2. Chứng từ sử dụng . 8
  1.2.3 Tài khoản sử dụng . .1 0
  1.2.4. Phương pháp hạch toán . .1 1
  1.3. Tổ chức kế toán tiền gửi Ngân hàng . .15
  1.3.1. Một số quy định trong việc hạch toán tiền gửi Ngân hàng . .1 5
  1.3.2. Chứng từ sử dụng . .1 6
  1.3.3. Tài khoản sử dụng . 1 6
  1.3.4. Phương pháp hạch toán . .1 7
  1.4. Tổ chức kế toán tiền đang chuyển . 2 0
  1.4.1. Nội dung chủ yếu của kế toán tiền đang chuyển . .2 0
  1.4.2. Chứng từ sử dụng . .2 0
  1.4.3. Tài khoản sử dụng . 2 1
  1.4.4. Phương pháp hạch toán . .2 2
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
  TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG HẠ LONG . .2 3
  2.1. Khái quát chung về Xí nghiệp xây dựng Hạ Long . .2 3
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp xây dựng Hạ Long . 2 3
  2.1.2. Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh . .2 5
  2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý Xí nghiệp . .2 7
  2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp xây dựng Hạ Long . .28
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 2 8
  2.1.4.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán . .2 9
  2.1.4.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán tại Xí nghiệp . .2 9
  2.1.4.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại Xí nghiệp . .32
  2.2. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Xí nghiệp xây dựng Hạ Long32
  2.2.1. Kế toán tiền mặt tại quỹ . 3 2
  2.2.1.1. Chứng từ sử dụng . .3 3
  2.2.1.2. Tài khoản sử dụng . 3 4
  2.2.1.3 Quy trình hạch toán tiền mặt tại quỹ của Xí nghiệp . 3 4
  2.2.1.4. Một số ví dụ minh họa . .36
  2.2.2. Kế toán tiền gửi Ngân hàng . 4 6
  2.2.2.1. Chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng . .4 6
  2.2.2.2. Tài khoản sử dụng . 4 6
  2.2.2.3. Quy trình hạch toán tiền gửi ngân hàng . 4 6
  2.2.2.4. Một số ví dụ minh họa . .50
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI XÍ NGHIỆP XD HẠ LONG . 5 8
  3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán vốn bằng tiền tại Xí nghiệp xây dựng Hạ
  Long . .58
  3.1.1. Ưu điểm về công tác kế toán vốn bằng tiền . 5 9
  3.1.2. Hạn chế về công tác kế toán vốn bằng tiền . .6 1
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Xí nghiệp
  xây dựng Hạ Long . .6 2
  3.2.1. Giải pháp 1: Hiện đại hóa công tác kế toán tại Xí nghiệp xây dựng Hạ Long
  .6 2
  3.2.2. Giải pháp 2: Hoàn thiện việc quản lý quỹ và kiểm kê quỹ định kỳ . 7 0
  3.2.3. Giải pháp 3: Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ . .73
  3.2.4. Giải pháp 4: Hoàn thiện việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi . .7 3
  3.2.5. Giải pháp 5: Một số giải pháp khác . 7 6
  KẾT LUẬN . .7 8


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Xí nghiệp xây dựng Hạ Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Xí nghiệp xây dựng Hạ Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status