Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Xí nghiệp Sàng Tuyển và Cảng thuộc Công ty than Uông Bí - Quảng Ninh
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế của nước ta, mỗi doanh nghiệp là nơi sản xuất hàng hóa dịch vụ, nơi trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội, là nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Nền kinh tế của nước ta hiện nay là nền kinh tế nhiều thành phần, đang trong quá trình chuyển đổi và phát triển năng động. Các thành phần kinh tế vừa hợp tác, vừa cạnh tranh với nhau trong quá trình phát triển vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Ngành than là ngành công nghiệp nặng có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Sản phẩm của ngành được sử dụng rộng rãi trong hầu hết tất cả các ngành công nghiệp khác. Để ngành than đáp ứng được với yêu cầu của đất nước trong giai đoạn công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi phải không ngừng phấn đấu đưa tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh trong toàn ngành và toàn doanh nghiệp.
Cùng với sự phát triển của toàn ngành, Xí nghiệp Sàng Tuyển và Cảng đã có nhiều bước tiến về mọi mặt, Xí nghiệp đã từng bước trang bị những máy móc thiết bị hiện đại, tích cực áp dụng công nghệ mới để sản xuất than thành phẩm đảm bảo về số lượng cũng như về chất lượng đáp ứng được nhu cầu trong và ngoài nước.Phương châm hoạt động của xí nghiệp là tạo ra thành phẩm đạt tiêu chuẩn đẩy mạnh công tác tiêu thụ thành phẩm và tạo ra lợi nhuận cao cho xí nghiệp.Chính vì thế nên công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm đặc biệt được chú ý quan tâm của ban lãnh đạo tại xí nghiệp.Qua việc phân tích thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm ban lãnh đạo sẽ nắm bắt được tình hình kinh doanh tại xí nghiệp,từ đó có những phương hướng và biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, đẩy mạnh những mặt tích cực giúp cho xí nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn.
Trong quá trình thực tập tại xí nghiệp Sàng Tuyển và Cảng, nhận thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán thành phẩm,tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ, vì vậy em đã lựa chọn đề tài:"Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Xí nghiệp Sàng Tuyển và Cảng thuộc Công ty than Uông Bí - Quảng Ninh” để nâng cao kiến thức bản thân về nghiệp vụ công tác kế toán.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, toàn bộ đề tài được trình bày trong chuyên đề tốt nghiệp gồm 2 phần chủ yếu:
Phần I:Tìm hiểu chung về tổ chức kế toán tại xí nghiệp Sàng Tuyển và Cảng
Phần II: Thực tế nghiệp vụ kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại xí nghiệp Sàng Tuyển và Cảng
.
Để hoàn thành tốt báo cáo nghiệp vụ thực tập này em được sự giúp đỡ sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Nguyễn Thanh Trang cùng với sự chỉ bảo của các cán bộ phòng kế toán xí nghiệp Sàng Tuyển và Cảng.
Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó, với sự cố gắng và khả năng nhất định, trong 1 thời gian ngắn em hi vọng qua thực hiện đề tài có thể tiếp cận và hiểu rõ hơn các vấn đề chủ yếu liên quan đến công tác hạch toán tại xí nghiệp Sàng Tuyển và Cảng.


Xem Thêm: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Xí nghiệp Sàng T
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Xí nghiệp Sàng T sẽ giúp ích cho bạn.