Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ Thanh toán Quốc tế hàng nhập khẩu bằng ph

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ Thanh toán Quốc tế hàng nhập khẩu bằng ph


  MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Phạm vi nghiên cứu 1
  3. Mục đích nghiên cứu 1
  4.Phương pháp nghiên cứu 2
  5. Kết cấu khóa luận 2

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ 3
  1.1. Tổng quan về hoạt động Thanh toán Quốc tế 3
  1.1.1. Khái niệm Thanh toán Quốc tế 3
  1.1.2. Đặc điểm của Thanh toán Quốc tế 3
  1.1.3. Vai trò của Thanh toán Quốc tế trong nền kinh tế 4
  1.2. Khái quát về phương thức Thanh toán Quốc tế tín dụng chứng từ 5
  1.2.1. Khái niệm về phương thức tín dụng chứng từ 5
  1.2.2. Các bên tham gia phương thức tín dụng chứng từ 5
  1.2.3. Phân loại thư tín dụng 6
  1.2.4. Cơ sở pháp lý thực hiện nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ 7
  1.2.5. Quy trình nghiệp vụ thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ 9
  1.3. Ưu nhược điểm của phương thức tín dụng chứng từ 11
  1.3.1. Ưu điểm của phương thức tín dụng chứng từ 11
  1.3.2. Nhược điểm của phương thức tín dụng chứng từ 12
  1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Thanh toán Quốc tế 12
  1.4.1. Nhân tố chủ quan 12
  1.4.2. Các nhân tố khách quan 14
  1.4.3. Các nhân tố khác 15
  1.5. Kết luận Chương 1 16

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ HÀNG NHẬP KHẨU BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH TÂN BÌNH 17
  2.1. Tổng quan về Sacombank – Chi nhánh Tân Bình 17
  2.1.1. Giới thiệu Sacombank 17
  2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Sacombank – Chi nhánh Tân Bình 19
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức Sacombank – Chi nhánh Tân Bình 20
  2.1.4. Phạm vi hoạt động của Sacombank – Chi nhánh Tân Bình 23
  2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của Sacombank - Chi nhánh Tân Bình trong 3 năm, từ năm 2009 đến năm 2011 25
  2.2. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế hàng nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Sacombank - Chi nhánh Tân Bình 28
  2.2.1. Tình hình chung của hoạt động thanh toán quốc tế tại Sacombank - Chi nhánh Tân Bình trong 3 năm, từ năm 2009 đến năm 2011 28
  2.2.2 Kết quả hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Sacombank – Chi nhánh Tân Bình từ năm 2009 đến năm 2011 30
  2.2.3. Nghiệp vụ thanh toán hàng nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Sacombank – Chi nhánh Tân Bình 31
  2.2.4. Những rủi ro trong Thanh toán Quốc tế hàng nhập khẩu bằng phương thức Tín dụng Chứng từ tại Sacombank – Chi nhánh Tân Bình 41
  2.4. Kết luận chương 2 48

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ HÀNG NHẬP KHẨU BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH TÂN BÌNH 49
  3.1. Căn cứ đề xuất giải pháp 49
  3.1.1. Định hướng phát triển của Sacombank đến năm 2020 49
  3.1.2 Định hướng phát triển của Bộ phận Thanh toán Quốc tế tại Sacombank – Chi nhánh Tân Bình 51
  3.1.3 Đánh giá hoạt động Thanh toán Quốc tế tín dụng chứng từ tại Sacombank – Chi nhánh Tân Bình thông qua SWOT 51
  3.1.4. Ma trận SWOT 57
  3.2 Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế hàng nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Sacombank - Chi nhánh Tân Bình 58
  3.2.1. Tăng cường hoạt động quản lý rủi ro trong nghiệp vụ L/C nhập khẩu 58
  3.2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên 59
  3.2.3. Tăng cường công tác Marketing cho bộ phận Thanh toán Quốc tế 61
  3.2.4. Xây dựng chính sách khách hàng hợp lý 62
  3.2.5. Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật có tính đến hiệu quả vốn đầu tư 63
  3.3. Một số giải pháp hỗ trợ nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế hàng nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Sacombank - Chi nhánh Tân Bình 64
  3.3.1. Đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng, đào tạo và giữ người tài 64
  3.3.2. Mở rộng mạng lưới hoạt động ở các khu công nghiệp, đặc biệt là ở các tỉnh 64
  3.3.3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động thanh toán phương thức tín dụng chứng từ 65
  3.3.4. Tăng cường hoạt động nghiên cứu để xây dựng biểu phí cạnh tranh 65
  3.3.5. Mở rộng mạng lưới Ngân hàng đại lý 65
  3.3.6. Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ thanh toán hàng nhập bằng phương thức L/C 65
  3.3.7. Tư vấn khách hàng về nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế 65
  3.2. Một số kiến nghị 65
  3.2.1. Về phía các doanh nghiệp XNK 65
  3.2.2. Về phía ngân hàng nhà nước 66
  3.2.3. Kiến nghị với bộ phận Thanh Toán Quốc Tế của Sacombank 67
  3.4 Kết luận chương 3 68
  KẾT LUẬN 69
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài Sự hội nhập nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế thế giới diễn ra mạnh mẽ nên hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế ngày càng đóng vai trò quan trọng. Chính điều này đã làm cho vai trò của thanh toán quốc tế được nâng cao, từ đó đòi hỏi bộ phận Thanh toán Quốc tế của các ngân hàng phải làm việc nhiều hơn và đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao hơn.
  Sacombank là một trong những Ngân hàng Thương mại Cổ phần lớn, tại Việt Nam, có uy tín và dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh đối ngoại nên luôn theo đuổi tốt mục tiêu “thuận tiện – hiệu quả - an toàn”. Do đó, Sacombank luôn đổi mới và cải thiện hiệu quả phương thức Thanh toán Quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ để đáp ứng được nhu cầu cụ thể của từng khách hàng và tăng cường khả năng hội nhập vào nền kinh tế của thế giới. Xuất phát từ các vấn đề được nêu trên, nhằm tìm hiểu và nâng cao thêm hoạt động thanh toán hàng nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ. Em xin nghiên cứu trong khóa luận tốt nghiệp của em với Đề tài: “Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ Thanh toán Quốc tế hàng nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Sacombank – Chi nhánh Tân Bình .
  2. Phạm vi nghiên cứuKhóa luận sẽ tập trung phân tích, đánh giá và nghiên cứu hiệu quả công tác Thanh toán Quốc tế hàng nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Tân Bình, một trong những chi nhánh của Sacombank có hoạt động thanh toán quốc tế khá mạnh để làm điểm nghiên cứu.
  3. Mục đích nghiên cứuThông qua việc nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn hoạt động Thanh toán Quốc tế của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – Chi nhánh Tân Bình để đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, từ đó luận văn đề xuất những quan điểm, những kiến nghị và một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ Thanh toán Quốc tế hàng nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín– Chi nhánh Tân Bình.
  4.Phương pháp nghiên cứuĐề tài được nghiên cứu theo phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp phân tích và đánh giá số liệu thực tế tại ngân hàng, kết hợp với lý thuyết học, những thông tin thu thập qua báo chí, sách vở, các văn bản báo cáo của Ngân hàng và thông qua việc tiếp xúc thực tế tại Ngân hàng.
  5. Kết cấu khóa luận Kết cấu khóa luận tốt nghiệp gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về Thanh toán Quốc tế
  Chương 2: Thực trạng hoạt động Thanh toán Quốc tế hàng nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – Chi nhánh Tân Bình
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ Thanh toán Quốc tế hàng nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tân Bình


  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ Thanh toán Quốc tế hàng nhập khẩu bằng ph
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ Thanh toán Quốc tế hàng nhập khẩu bằng ph sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status