Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại Đại Lâm

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại Đại Lâm


  Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại Đại Lâm
  TÓM LƯỢC
  Trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi trước tiên phải có vốn và sử dụng vốn một cách hiệu quả. Vốn là yếu tố sản xuất đầu tiên của mỗi doanh nghiệp, quyết định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. Vốn là chìa khóa, là điều kiện để cho các doanh nghiêp thực hiện mục tiêu kinh tế của mình.
  Trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, các doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia vào một sân chơi bình đẳng trong khối kinh tế thế giới. Đây là cơ hội rất lớn, đồng thời cũng là một thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp trong nước. Gia nhập WTO, chúng ta có cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận với khoa học công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh là rất lớn, xét về nhiều mặt thì khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ta còn hạn chế. Vì vậy, các doanh nghiệp cần phát huy sức mạnh nội tại của mình, đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để nâng cao hiệu quả kinh doanh, xây dựng và củng cố vị thế của mình. Để có một nền tảng phát triển bền vững, doanh nghiệp cần huy động và sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả.
  Xuất phát từ yêu cầu đó, em đã tiến hành nghiên cứu khóa luận với đề tài “Phân tích hiệu quả sử vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Lâm”. Khóa luận trình bày khái quát những lý luận về phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, đưa ra các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp. Từ các dữ liệu thu thập được, em tiến hành phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty để từ đó rút ra các kết luận và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Lâm.
  LỜI CẢM ƠN
  Em xin chân thành cảm ơn sự dạy dỗ của thầy cô giáo trường đại học Thương Mại, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo TS. Đặng Văn Lương, cùng toàn thể các cô chú, anh chị trong ban lãnh đạo và phòng kế toán của công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Lâm đã giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này.
  Do hạn chế về kiến thức chuyên môn và thời gian nghiên cứu nên bài khóa luận của em không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô giáo để bài khóa luận được hoàn thiện và có tính thực tiễn cao hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!


  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
  STT Số hiệu Tên sơ đồ, bảng biểu
  Sơ đồ
  1 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Lâm
  Bảng biểu
  2 Bảng 2.1 Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn kinh doanh của công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Lâm năm 2011 – 2012
  3 Bảng 2.2 Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn lưu động của công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Lâm năm 2011 – 2012
  4 Bảng 2.3 Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn cố định của công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Lâm năm 2011 – 2012
  5 Bảng 2.4 Phân tích mối quan hệ bù đắp giữa nguồn vốn và tài sản kinh doanh của công ty năm 2011 – 2012
  6 Bảng 2.5 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Lâm năm 2011 – 2012
  7 Bảng 2.6 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Lâm năm 2011 – 2012
  8 Bảng 2.7 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Lâm năm 2011 – 2012

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  STT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt
  1 TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  2 VLĐ Vốn lưu động
  3 VCĐ Vốn cố định
  4 VKD Vốn kinh doanh
  5 DK Đầu kỳ
  6 CK Cuối kỳ
  7 ĐKKD Đăng ký kinh doanh
  8 VND Việt Nam Đồng
  9 TL Tỷ lệ
  10 TT Tỷ trọng  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
  v Dưới góc độ lý thuyết
  Vốn kinh doanh đối với công ty là yếu tố đầu vào quan trọng để công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh như mua hàng hóa, đầu tư trang thiết bị, trả lương cho người lao động Tuy nhiên, vấn đề cốt yếu là doanh nghiệp cần sử dụng vốn như thế nào để đạt được hiệu quả như mong muốn. Chính vì vậy việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.
  Việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh giúp ta thấy được những kết quả doanh nghiệp đã đạt được, những tồn tại và đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để đảm bảo an toàn tài chính. Việc sử dụng vốn có hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng huy động các nguồn tài trợ dễ dàng hơn, khả năng thanh toán của doanh nghiệp được đảm bảo, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, doanh nghiệp có đủ khả năng để khắc phục khó khăn và rủi ro trong kinh doanh. Do đó, các nhà kinh tế phải coi hoạt động phân tích hiệu quả sử dụng vốn là hoạt động mang tính chất thường xuyên để giúp doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả hơn.
  v Dưới góc độ thực tế
  Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Lâm, em nhận thấy công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn là vấn đề đang được ban lãnh đạo công ty rất quan tâm. Song hoạt động phân tích kinh tế nói chung và hoạt động phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nói riêng chưa có bộ phận chuyên trách mà chỉ do kế toán trưởng đảm nhiệm, các chỉ tiêu phân tích còn sơ sài. Vì vậy, công ty đang tiến hành xây dựng phòng Phân tích – Tài chính nhằm thực hiện các hoạt động này, bên cạnh đó công ty còn tham khảo ý kiến về việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích kinh tế sao cho phù hợp. Việc chú trọng đến công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn sẽ giúp công ty quản lý và sử dụng vốn một cách hiệu quả hơn, giúp công ty vượt qua thời kỳ kinh tế khó khăn hiện nay. Đây chính là lý do em lựa chọn nghiên cứu đề tài “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Lâm”.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu chung của khóa luận là hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, đưa ra các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, từ đó áp dụng vào thực tiễn tại công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Lâm. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:
  + Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty
  + Chỉ ra những tồn tại trong quá trình quản lý và sử dụng vốn tại công ty
  + Đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Lâm
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Lâm.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  + Không gian: Tại công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Lâm, số 77D, khối 2, xã phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
  + Thời gian: Các số liệu, tài liệu phục vụ cho việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh được thu thập trong khoảng thời gian 2 năm là năm 2011 và năm 2012.
  4. Phương pháp thực hiện đề tài
  4.1. Phương pháp thu thập và tổng hợp dữ liệu
  4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
  v Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp
  Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp bao gồm 2 phương pháp là phương pháp điều tra trắc nghiệm và phương pháp phỏng vấn.
  - Phương pháp điều tra trắc nghiệm: là phương pháp được thực hiện thông qua phiếu câu hỏi trắc nghiệm. Để tìm kiếm thông tin phục vụ cho việc làm khóa luận, em đã tiến hành phát 6 phiếu điều tra cho 5 nhân viên trong phòng kế toán và giám đốc công ty. Nội dung các câu hỏi xoay quanh các vấn đề về công tác sử dụng vốn và công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty.
  - Phương pháp phỏng vấn: là phương pháp phỏng vấn trực tiếp kế toán trưởng và giám đốc công ty một số vấn đề liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Những câu hỏi cụ thể chú trọng vào các vấn đề liên quan đến hiệu quả sử dụng vốn của công ty trong 2 năm 2011 và 2012, những định hướng của công ty trong thời gian tới.
  v Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
  Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp là phương pháp thu thập các tài liệu, dữ liệu sẵn có của công ty. Trong quá trình thực tập em đã thu thập được số liệu các báo cáo tài chính của công ty đặc biệt là 2 báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm 2011 và 2012 để làm cơ sở cho việc phân tích. Ngoài ra, em còn thu thập một số tài liệu khác liên quan đến giấy đăng ký kinh doanh, quá trình hình thành và phát triển của công ty, và một số tài liệu chuyên ngành phục vụ cho việc làm khóa luận.


  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại Đại Lâm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại Đại Lâm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status