Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng ADCOM.

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng ADCOM.


  TÓM LƯỢC
  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG ADCOM . 1
  1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu kế toán kết quả kinh doanh. 1
  1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong kế toán kết quả kinh doanh. 2
  1.3. Các mục tiêu nghiên cứu. 2
  1.4. Phạm vi nghiên cứu. 3
  1.5. Kết cấu luận văn tốt nghiệp. 3
  CHƯƠNG II: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG ADCOM. 5
  2.1. Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản. 5
  2.1.1. Doanh thu bán hàng. 5
  2.1.2. Giá vốn hàng bán. 5
  2.1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu. 5
  2.1.4. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ. 6
  2.1.5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ. 6
  2.1.6. Doanh thu hoạt động tài chính. 6
  2.1.7. Chi phí tài chính. 7
  2.1.8. Chi phí bán hàng. 7
  2.1.9. Chi phí quản lý doanh nghiệp. 7
  2.1.10. Thu nhập khác. 7
  2.1.11. Chi phí khác. 7
  2.1.12. Thuế thu nhập doanh nghiệp. 8
  2.1.13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 8
  2.2. Một số lý thuyết của vấn đề nghiên cứu. 8
  2.2.1. Quy chế kế toán kết quả kinh doanh theo chuẩn mực kế toán Việt Nam 8
  2.2.2. Kế toán kết quả kinh doanh theo chế độ hiện hành. 13
  2.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước. 26
  2.4. Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu của đề tài 28
  CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG ADCOM. 30
  3.1. Phương pháp nghiên cứu kế toán kết quả kinh doanh tại đơn vị. 30
  3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu. 30
  3.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu. 31
  3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng ADCOM 32
  3.2.1 Đánh giá tổng quan tình hình công ty đầu tư và tư vấn xây dựng ADCOM 32
  3.2.2. Đánh giá ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng ADCOM. 37
  3.3 Thực trạng kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty đầu tư và tư vấn xây dựng ADCOM. 39
  3.3.1 Nội dung và phương pháp xác định kết quả kinh doanh tại công ty đầu tư và tư vấn xây dựng ADCOM. 39
  3.3.2 Phương pháp kế toán tại công ty. 40
  CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG ADCOM. 47
  4.1.Các kết luận và phát hiện về kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng ADCOM. 47
  4.1.1 Đánh giá ưu điểm 47
  4.1.2 Nhược điểm 48
  4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng ADCOM. 49
  4.2.1. Dự báo triển vọng. 49
  4.2.2. Quan điểm hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh. 50
  4.3. Kết luận và các giải pháp hoàn thiện về cứu kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng ADCOM 52
  4.3.1. Một số giải pháp hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh tại đơn vị 52
  4.3.2. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng ADCOM. 54
  4.3.3. Ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh. 54
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  Xem Thêm: Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng ADCOM.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng ADCOM. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status