Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Giá

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Giá


  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT v
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU SỬ DỤNG vi
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ SỬ DỤNG . viii
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
  3. Phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Phương pháp nghiên cứu 2
  5. Kết cấu của khoá luận tốt nghiệp 3
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 4
  1.1. Những vấn đề chung về hạch toán xác định kết quả kinh doanh 4
  1.1.1. Khái niệm và nội dung kết quả kinh doanh 4
  1.1.2. Nhiệm vụ hạch toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận . 5
  1.2. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 5
  1.2.1. Kế toán doanh thu . 5
  1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 9
  1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán 11
  1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 14
  1.2.5. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh . 18
  1.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính 19
  1.3.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 19
  1.3.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính . 21
  1.3.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính 22
  1.4. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác . 23
  1.4.1. Kế toán thu nhập khác . 23
  1.4.2. Kế toán chi phí khác 24
  1.4.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác . 25
  1.5. Kế toán phân phối lợi nhuận . 26
  1.5.1. Nguyên tắc phân phối 26
  1.5.2. Tài khoản sử dụng 26
  1.5.3. Trình tự hạch toán 27
  CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ . 28
  2.1. Giới thiệu khái quát về công ty . 28
  2.2. Quá trình hình thành và phát triển . 29
  2.3. Lĩnh vực hoạt động . 29
  2.4. Quy mô công ty . 30
  2.4.1. Quy mô vốn kinh doanh 30
  2.4.2. Số lượng cán bộ - công nhân viên 30
  2.4.3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị . 31
  2.5. Sơ đồ bộ máy quản lý . 32
  2.5.1. Sơ đồ tổ chức . 32
  2.5.2. Trách nhiệm quyền hạn từng phòng ban . 33
  2.6. Một số thành tựu đạt được trong những năm qua . 34
  2.7. Định hướng phát triển 35
  2.8. Tổ chức công tác kế toán . 36
  2.8.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 36
  2.8.2. Chức năng nhiệm vụ của bộ phận kế toán 36
  2.8.3. Chế độ kế toán và hình thức ghi sổ 37
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ . 40
  3.1. Khái quát chung 40
  3.2. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 40
  3.2.1. Kế toán doanh thu 41
  3.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 50
  3.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán 57
  3.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 60
  3.2.5. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh . 74
  3.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính 75
  3.3.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 75
  3.3.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính . 75
  3.3.3.Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính . 78
  3.4. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác . 78
  3.4.1.Kế toán thu nhập khác 78
  3.4.2. Kế toán chi phí khác 81
  3.4.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác . 83
  TỔNG HỢP KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2010 . 83
  3.5. Kế toán phân phối lợi nhuận . 87
  3.5.1. Nguyên tắc phân phối 87
  3.5.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán 87
  3.5.3. Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 88
  CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 92
  4.1. Nhận xét . 92
  4.1.1. Đánh giá về công tác quản lý 92
  4.1.2. Đánh giá về công tác kế toán 92
  4.1.3. Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh 97
  4.2. Kiến nghị 97
  4.2.1. Kiến nghị về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 98
  4.2.2. Kiến nghị về các khoản giảm trừ doanh thu . 100
  4.2.3. Kiến nghị về việc theo dõi các khoản phải thu khách hàng 102
  4.2.4. Kiến nghị về việc ghi nhận giá vốn hàng bán 103
  4.2.5. Kiến nghị về việc theo dõi và ghi nhận chi phí phát sinh 104
  4.2.6. Kiến nghị về công tác tổ chức chứng từ kế toán 108
  4.2.7. Kiến nghị về việc trích lập và sử dụng các quỹ . 109
  KẾT LUẬN 110
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 111
  PHỤ LỤC . A-JJ  PHẦN
  NỘI DUNG


  LỜI MỞ ĐẦU

  Xem Thêm: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Giá
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Giá sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status