Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tài chính và một số giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cô

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tài chính và một số giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cô


  Phân tích tài chính và một số giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Toàn Thắng

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu 5
  Chương 1: Lý luận chung về phân tích tài chính và sự cần thiết của phân tích tài chính doanh nghiệp 6
  1.1. Tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp 6
  1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 6
  1.1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp 7
  1.2. Nội dung và phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp .9
  1.2.1. Tài liệu, thông tin cần thiết sử dụng cho phân tích tài chính doanh nghiệp 9
  1.2.2. Nội dung cơ bản của phân tích tài chính doanh nghiệp 11
  1.2.3. Phương pháp phân tích tài chính .18
  Chương 2: Đánh giá khái quát tình hình tài chính tại công ty TNHH Toàn Thắng .21
  2.1. Khái quát về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Toàn Thắng 21
  2.1.1. Quá trình hình thành phát triển .21
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp .21
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lí của doanh nghiệp 22
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh .23
  2.1.5. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty những năm gần đây 24
  2.1.6.Thuận lợi và khó khăn đối với công ty .25
  2.2. Tổ chức phân tích tài chính và thực trạng phân tích tài chính tại công ty TNHH Toàn Thắng 27
  2.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty TNHH Toàn Thắng .27
  2.2.2. Phân tích các hệ số tài chính đặc trưng .33
  2.2.3. Phân tích diễn biến nguồn và sử dụng vốn 42
  2.2.4. Đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty TNHH Toàn Thắng .44
  Chương 3: Một số giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Toàn Thắng 47
  3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty TNHH Toàn Thắng trong những năm tới .47
  3.1.1. Mục tiêu cụ thể trong năm tới 47
  3.1.2. Định hướng phát triển .47
  3.2. Một số giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Toàn Thắng 47
  3.2.1. Chủ động trong công tác huy động vốn và sử dụng vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh 47
  3.2.2. Những giải pháp nhằm giảm chi phí 49
  3.2.3. Những giải pháp nhằm tăng doanh thu .50
  3.2.4. Hoàn thiện công tác kế toán tài chính và nâng cao trình độ quản lí tài chính doanh nghiệp .51
  3.2.5. Tăng cường sức cạnh tranh 51
  3.2.6. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 52
  Kết luận 53
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
  TSCĐ: Tài sản cố định
  DT: Doanh thu
  CSH: Chủ sở hữu
  ĐK: Điều kiện
  EBIT: Lợi nhuận trước lãi vay và thuế
  LNTT: Lợi nhuận trước thuế
  LNST: Lợi nhuận sau thuế
  TNDN: Thu nhập doanh nghiệp
  VKD: Vốn kinh doanh
  HTK: Hàng tồn kho
  VLĐ: Vốn lưu động
  NH: Ngắn hạn
  GTGT: Giá trị gia tăng
  BH&CCDV: Bán hàng và cung cấp dịch vụ
  DTT: Doanh thu thuần
  GVHB: Gía vốn hàng bán
  CPBH: Chi phí bán hàng
  LN: Lợi nhuận  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 1: Một số chỉ tiêu cơ bản về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần dây .24
  Bảng 2: Bảng phân tích cơ cấu vốn 27
  Bảng 3: Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn .29
  Bảng 4: Bảng phân tích báo cáo kết quả kinh doanh 31
  Bảng 5: Một số chỉ tiêu vè tài sản và nguồn vốn của công ty 33
  Bảng 6: Hệ số cơ cấu tài sản của công ty .33
  Bảng 7: Một số chỉ tiêu về tài sản và nguồn vốn của công ty 55
  Bảng 8: Hệ số khả năng thanh toán của công ty .55
  Bảng 9: Một số chỉ tiêu về tài sản và nguồn vốn của công ty 38
  Bảng 10: Hệ số hiệu suất hoạt động .38
  Bảng 11: Một số chỉ tiêu về tài sản và nguồn vốn của công ty 40
  Bảng 12: Hệ số về tỷ suất lợi nhuận .41
  Bảng 13: Bảng kê diễn biến nguồn và sử dụng vốn .43
  Bảng 14: Bảng phân tích diễn biến nguồn và sử dụng vốn 43
  Bảng 15: Mục tiêu về doanh thu và lợi nhận của công ty đến năm 2013 .47

  LỜI MỞ ĐẦU

  Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa hiện đang là xu hướng có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên thế giới. Theo xu hướng này, các công ty tham gia vào thị trường thế giới ngày một nhiều hơn, vì vậy sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn, rủi ro cũng nhiều hơn. Điều đó cho thấy để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của mình, các công ty không chỉ luôn chú trọng đến việc nâng cao trình độ quản lý, khả năng huy động vốn hay đổi mới công nghệ mà còn phải quan tâm đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên làm thế nào để sử dụng tốt nguồn lực sẵn có, phát huy tốt các lợi thế về vốn, công nghệ, nguồn nhân lực luôn là một bài toán khó đối với lãnh đạo của các công ty.
  Là một công ty hoạt động sản xuất kinh doanh nên vấn đề làm gì để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh luôn là một vấn đề được lãnh đạo công ty quan tâm. Trước sự tham gia ngày một nhiều của các doanh nghiệp vào lĩnh vực sản xuất đồ gỗ và kinh doanh dịch vụ, thị trường thế giới trong thời gian qua cũng có những bất ổn khiến cho việc sản xuất kinh doanh của công ty gặp khó khăn. Do vậy, việc công ty cần tìm ra những biện pháp hữu hiệu hơn một mặt nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, một mặt nhằm giải quyết một số vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh là điều hết sức cần thiết. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này đối với công ty cộng với sự khích lệ của cô giáo và bạn bè nên em mạnh dạn lựa chọn đề tài “ Phân tích tài chính và một số giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Toàn Thắng” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
  Mục đích của đề tài: tiến hành phân tích, đánh giá tình hình tài chính của công ty, đồng thời chỉ ra những ưu, nhược điểm và nguyên nhân của những tồn tại đó. Từ đó đề xuất một số giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Toàn Thắng.
  Kết cấu của đề tài gồm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về phân tích tài chính và sự cần thiết của phân tích tài chính doanh nghiệp.
  Chương 2: Tổ chức phân tích tài chính và thực trạng phân tích tài chính tại công ty TNHH Toàn Thắng.
  Chương 3: Một số giải pháp tài chính chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Toàn Thắng.
  Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn cô giáo Đỗ Thị Thơ và cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hiền cùng toàn thể các anh chị trong công ty TNHH Toàn Thắng đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.
  Em xin chân thành cảm ơn!


  Xem Thêm: Phân tích tài chính và một số giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cô
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tài chính và một số giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cô sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status