Đề tài: Hoàn thiện phương pháp trả lương tại Công ty than Vàng Danh


LỜI MỞ ĐẦU​

Trong giai đoạn xây dựng và phát triển nền kinh tế đất nước, Đại hội Đảng lần thứ IV đã đề ra chủ trương xoá bỏ nền kinh tế tập trung bao cấp chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường qua quản lý của Nhà nước, đưa nước ta phát triển cùng với các nước trên thế giới. Để làm được điều đó, các ngành công nghiệp chiếm vai trò quan trọng đưa nước ta phát triển cùng với các nước trên thế giới. Doanh nghiệp khai thác than là một ngành công nghiệp cung cấp nguyên nhiên liệu thiết yếu cho các ngành công nghiệp khác. Nhận rõ tầm quan trọng đó, Đảng và nhà nước ta đã quan tâm đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ngành than xây dựng phát triển trên quy mô hiện đại. Với các thiết bị, dây chuyền công nghệ tiên tiến, nguồn vốn ưu đãi. Công ty than Vàng Danh là một thành viên của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Công ty đã xác định được vai trò nhiệm vụ của mình trong việc sản xuất khai thác than và kinh doanh than, theo sự chỉ đạo chung của Tập đoàn và theo định hướng phát triển của Đảng và NHà nước. Trong đó, nhiệm vụ, ứng dụng cải tiến là nhiệm vụ cấp bách nhằm nâng cao sản lượng khai thác, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, để đạt được hiệu quả kinh doanh cao, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động. Qua thời gian thực tập, nghiên cứu, tìm hiểu thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty than Vàng Danh tại phân xưởng và các phòng nghiệp vụ, bản đồ án được viết với mục đích vận dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu thực tế sản xuất kinh doanh, tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu cũng như những tiềm năng của doanh nghiệp để có hướng cải thiện và nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm tiếp theo.

Sau khi học môn “Tổ chức sản xuất và Tổ chức lao động trong doanh nghiệp mỏ” do thầy giáo Vương Huy Hùng giảng dạy, cùng với sự tìm hiểu tại Công ty than Vàng Danh– Tâp Đoàn than và khoáng sản Việt Nam là đơn vị đang công tác. Bản thân em đã lập môn học “Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp mỏ” Gồm 2 nội dung:

Phần I: Tình hình tổ chức sản xuất và tổ chức lao động của Công ty than Vàng Danh.

Phần II: Hoàn thiện công tác trả lương tại phân xưởng K1 - Công ty than Vàng DanhXem Thêm: Hoàn thiện phương pháp trả lương tại Công ty than Vàng Danh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện phương pháp trả lương tại Công ty than Vàng Danh sẽ giúp ích cho bạn.