Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động 11A Cát Linh Đống Đa Hà Nội
  Định dạng file word


  PHẦN 1 ĐẶT VẤN ĐỀ
  1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀITrước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu hoá,mức độ cạnh tranh về hàng hoá,dịch vụ giữa các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt hơn. Nhất là khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), điều này sẽ mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội vô cùng quý báu và đồng thời cũng tạo ra nhiều thách thức lớn. Do đó, mỗi doanh nghiệp không những phải tự lực vươn lên trong quá trình sản xuất kinh doanh mà phải biết phát huy tối đa tiềm năng của mình để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Hoà nhập cùng xu hướng chung đó, sự đổi mới của nền kinh tế nước ta đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngoại thương phát triển mạnh và dần trở thành một lĩnh vực quan trọng. Bảo đảm cho việc lưu thông hàng hoá, khai thác thế mạnh của thi trường trong nước và quốc tế. Có thể nói các doanh nghiệp cổ phần đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Chính vì vậy tiêu thụ hàng hoá là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, đóng vai trò như là mạch máu của nền kinh tế. Đặc biệt trong điều kiện hiên nay môi trường kinh doanh biến đổi không ngừng và phức tạp. Để có thể đứng vững trên thi trường,các doanh nghiệp cần phải xác định rõ, tổ chức công tác hàng hoá như thế nào? chiến lược tiêu thụ nào thích hợp? tiêu thụ cho ai? tiêu thụ ở đâu? tiêu thụ như thế nào? khi cơ hội đến đã quyết định kịp thời hay chưa? Hay nói cách khác là tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm đó.
  Lợi nhuận là mục tiêu mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng theo đuổi. Để có lợi nhuận thì một trong những điều kiện quan trọng là doanh nghiệp phải tiêu thụ được hàng hoá.Trên cơ sở đó doanh nghiệp mới thu hồi được vốn, tránh tình trạng ứ đọng và lãng phí vốn, trang trải các khoản nợ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và ổn định tình hình tài chính của doanh nghiệp.
  Để điều hành doanh nghiệp hoạt động tốt, các nhà lãnh đạo phải nắm chắc tình hình tài chính của doanh nghiệp. Công tác kế toán có vai trò quan trọng trong lĩnh vực đó. Nó ghi chép, phản ánh, giám đốc tình hình tài chính của doanh nghiệp. Từ đó giúp lănh đạo doanh nghiệp đưa ra các quyết định phù hợp, chủ động kịp thời.
  Công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động Hà Nội sử dụng kế toán như một công cụ đắc lực để điều hành quản lý các hoạt động kinh doanh. Trong đó, kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá là phần hành kế toán chủ yếu trong hệ thống hạch toán kế toán của công ty.
  Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng trên,tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động 11A Cát Linh Đống Đa Hà Nội”.
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI1.2.1. Mục tiêu chungTìm hiểu công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động. Trên cơ sở đó đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại công ty.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể- Đánh giá thực trạng công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động Hà Nội.
  - Đưa ra định hướng và một số giải pháp hoàn thiện công tác tiêu thụ hàng hoá góp phần nâng cao hiệu qủa kinh doanh của Công ty.
  1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU1.3.1. Đối tượng nghiên cứuCông tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động Hà Nội.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu- Phạm vi nội dung
  Kế toán hành hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động Hà Nội.
  - Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu được thực hiên tại Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động Hà Nội.
  - Phạm vi thời gian:
  + Thời gian thực tập từ 6/11/2008 đến 20/3/2009
  + Thời gian thu thập tài liệu từ 2006-2008


  PHẦN 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG 11A CÁT LINH ĐỐNG ĐA HÀ NỘI
  2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ2.1.1. Khái niệm hàng hoáHàng hoá là một vật phẩm có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người và đi vào tiêu dùng hoặc sản xuất thông qua trao đổi mua bán trên thị trường.
  Hàng hoá được biểu hiện trên hai mặt đó là giá trị và số lượng.
  Hàng hoá trong doanh nghiệp cổ phần là hàng hoá mua vào để bán ra nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. Trong phạm vi doanh nghiệp, quá trình mua vào - bán ra được hoàn thành là cơ sở để đánh giá về khả năng kinh doanh của đơn vị, là căn cứ để xác định mức độ đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Hàng hoá vừa mang giá trị vừa mang sử dụng nên nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường.
  Hàng hoá đem lại thu nhập cho doanh nghiệp cổ phần. Một tổn thất của quá trình kinh doanh hàng hoá trước hết ảnh hưởng đến doanh nghiệp và tiếp đến sẽ ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh.
  2.1.2. Tiêu thụ hàng hoá2.1.2.1. Khái niệm tiêu thụ hàng hoá
  Tiêu thụ có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, song có thể hiểu tiêu thụ hàng hoá là quá trình các doanh nghiệp thực hiện việc chuyển hoá vốn SXKD của mình từ hình thức hàng hoá sang hình thái giá trị, thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá thông quan hệ trao đổi.
  Theo quan niệm của Hiệp hội kế toán quốc tế thì tiêu thụ hàng hoá, lao vụ dịch vụ là việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hoá, lao vụ dịch vụ đã thực hiện cho khách hàng, đồng thời thu được tiền hàng hoặc được quyền thu tiền hàng.
  Như vậy, tiêu thụ là khâu quan trọng của hoạt động thương mại doanh nghiệp, tức là thực hiện mục đích của sản xuất và tiêu dùng, đưa sản phẩm hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Tiêu thụ là khâu trung gian, là cầu nối giữa một bên là sản xuất một bên là tiêu dùng. Ngày nay, tiêu thụ còn được hiểu theo nghĩa rộng hơn, tiêu thụ là một quá trình kinh tế bao gồm nhiều khâu, từ việc nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu khách hàng, tổ chức mua hàng và xuất bán theo yêu cầu của khách hàng nhằm mục đích đạt hiệu quả cao nhất.
  Qua tiêu thụ mới khẳng định được năng lực kinh doanh của doanh nghiệp. Tiêu thụ doanh nghiệp không chỉ thu hồi được tổng chi phí bỏ ra mà còn thực hiện được một phần giá trị thặng dư. Phần giá trị thặng dư này chính là phần quan trọng đóng góp vào ngân sách Nhà nước, mở rộng quy mô kinh doanh.
  2.1.2.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ hàng hoá
  Tiêu thụ hang hoá bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố kể cả yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan.
  Thứ nhất, nó phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu đó hay nó phụ thuộc vào khả năng thanh toán của người tiêu dùng. Nếu hàng hoá được tiêu thụ mà chưa thu được tiền hàng trong thời gian dài thì tốc độ quay vòng vốn của doanh nghiệp chậm và sẽ gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  Thứ hai là khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp về từng loại sản phẩm hàng hoá. Ngày nay, vơi sự cạnh tranh mạnh mẽ của các doanh nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng và các mặt hàng thay thế, nếu doanh nghiệp không làm tốt khâu marketing, tiếp cận thị trường không tốt thì doanh nghiệp sẽ không mở rộng được thị trường và thị phần. Thậm chí doanh nghiệp còn bị phá sản.
  Thứ ba là giá cả và chất lượng của hàng hoá tiêu thụ. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ làm cho các sản phẩm hàng hoá ngày càng đa dạng và phong phú, nhu cầu của con người ngày càng cao. Do đó, để có thể đứng vững trên thị trường thì hàng hoá đem tiêu thụ của các doanh nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu như chất lượng tốt, giá cả phải chăng và mẫu mã đa dạng, phong phú.
  Ngoài ra, việc tiêu thụ hàng hoá còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như thói quen của khách hàng, phong tục tập quán, nhưng nhìn chung ba yếu tố trên là các yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến công tác tiêu thụ hàng hoá. Chính vì vậy để làm tốt công tác tiêu thụ hàng hoá thì các doanh nghiệp phải đặc biệt chú ý làm tốt ba yếu tố trên.
  2.1.3. Nhiệm vụ của công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá- Kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá là một khâu trọng yếu trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần. Nhằm phản ánh đầy đủ các phương diện hoạt động tiêu thụ hàng hoá để cung cấp thông tin đúng đắn về tình hình tài chính của doanh nghiệp, kế toán phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
  - Phản ánh, giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp như: mức bán ra, doanh thu bán hàng về thời gian và địa điểm theo tổng số và theo từng nhóm hang.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status