Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần


  MỤC LỤC
  CHƯƠNG I 5
  1.1 Đặc điểm sản xuất xây lắp và ảnh hưởng của nó đến công tác hạch toán
  kế toán của đơn vị xây lắp. . 5
  1.1.1. Đặc điểm sản phẩm xây lắp . 5
  1.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất xây lắp 6
  1.1.3 Yêu cầu quản lý trong các doanh nghiệp xây lắp . 7
  1.1.4 Nhiệm vụ của tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 8
  1.2 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất của sản phẩm xây lắp 9
  1.2.1 Khái niệm về chi phí sản xuất 9
  1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất 9
  1.3. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm xây lắp . 12
  1.3.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm . 12
  1.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm 12
  1.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 13
  1.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp. 14
  1.5.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 14
  1.5.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 15
  1.5.3. Hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp theo phương
  pháp kê khai thường xuyên . 16
  1.6.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ . 25
  1.7. Kế toán tính giá thành tại các doanh nghiệp xây lắp . 27
  1.7.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp . 27
  1.7.2. Kỳ tính giá thành 28
  1.7.3. Phương pháp tính giá thành . 28
  1.8. Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây dựng 30
  1.8.1. Hình thức nhật ký chung . 30
  1.8.2. Hình thức chứng từ ghi sổ 33
  1.8.3. Hình thức nhật ký - sổ cái . 34
  1.8.4. Hình thức nhật ký chứng từ 35
  1.8.5. Hình thức kế toán máy 36
  CHƯƠNG II 37
  2.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần xây dựng Thương mại Việt Khánh
  37
  2.1.1 Giới thiệu chung và quá trình phát triển 37
  2.1.2 Thành tích đạt được 39
  2.1.3 Chức năng, ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng
  thương mại Việt Khánh 40
  Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  Sinh viên : Nguyễn Thị Ngọc Mai – Lớp QTL 402K 112
  2.1.4 Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần xây dựng
  Việt khánh 41
  2.1.5 Đặc điểm tổ chức kế toán của Công ty cổ phần xây dựng thương
  mại Việt Khánh . 42
  2.2. Thực trạng hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ
  phầ n xây d ựng thương mạ i Vi ệ t Khánh: 46
  2.2.1. Phân loại chi phí xây lắp tại Công ty: 46
  2.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí xây lắp tại Công ty: 48
  2.2.3 Đặc điểm tập hợp chi phí xây lắp tại Công ty: . 49
  2.2.4 Nội dung và phương pháp kế toán các khoản mục chi phí tại Công ty:
  . 49
  2.2.5 Kế toán tập hợp chi phí xây lắp tại Công ty: 86
  2.3.Thực trạng hạch toán kế toán tính giá thành xây lắp tại Công ty cổ
  phần xây dựng tương mại Việt Khánh : 89
  2.3.1 Khái niệm và phân loại giá thành xây lắp: 89
  2.3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang: 91
  2.3.4 Phương pháp tính giá thành: . 91
  CHƯƠNG III 95
  3.1 Những ưu, nhược điểm của Công ty cổ phần xây dựng thương mại Việt
  Khánh 95
  3.1.1.Những thành tựu đã đạt được 95
  3.1.2.Những mặt còn tồn tại 98
  3.2.Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  tại công ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh. 100
  3.2.1. Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm xây lắp . 100
  3.2.2. Nội dung hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng thương mại Việt khánh. . 102
  KẾT LUẬN


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status