Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thươn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thươn


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG
  DOANH NGHIỆP. . 11
  1.1. Khái quát chung về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.11
  1.1.1. Khái niệm về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 11
  1.1.2. Phân loại hoạt động kinh doanh và cách thức xác định kết quả kinh doanh từng
  hoạt động. 11
  1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
  doanh nghiệp. 14
  1.3. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp. 15
  1.4. Nội dung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
  doanh nghiệp. 16
  1.4.1. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh trong
  doanh nghiệp. 16
  1.4.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 16
  1.4.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp. 19
  1.4.1.3. Tổ chức kế toán Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và giá vốn hàng bán
  trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 20
  1.4.1.4. Tổ chức kế toán Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và giá vốn hàng bán
  trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. . 29
  1.4.1.5. Tổ chức kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp trong doanh
  nghiệp. 32
  1.4.2. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí của hoạt động tài chính trong doanh nghiệp.34
  1.4.3. Tổ chức kế toán thu nhập khác và chi phí khác trong doanh nghiệp. . 38
  1.4.4. Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh. . 42


  1.5. Tổ chức sổ sách kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
  doanh nghiệp. 45
  1.5.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung. 45
  1.5.2. Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái. . 46
  1.5.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ . 46
  1.5.4. Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ 47
  1.5.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính . 48
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ
  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG
  MẠI CHUNG HẰNG. . 49
  2.1.Khái quát chung về Công ty TNHH TM Chung Hằng. . 49
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH TM Chung Hằng. . 49
  2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH TM Chung Hằng. . 51
  2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH TM Chung Hằng. . 51
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH TM Chung Hằng. 53
  2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH TM Chung Hằng. 53
  2.1.4.2. Hình thức kế toán, chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại Công ty
  TNHH TM Chung Hằng. . 55
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại
  Công ty TNHH TM Chung Hằng. 55
  2.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 55
  2.2.2: Kế toán giá vốn hàng bán 53
  2.2.3. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý kinh doanh. 67
  2.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 65
  2.2.5. Thực trạng tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh. . 70
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU,
  CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH
  THƯƠNG MẠI CHUNG HẰNG . 80
  3.1. Đánh giá về thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty TNHH TM Chung Hằng. . 89


  3.1.1. Kết quả đạt được. . 89
  3.1.2. Hạn chế. 90
  3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Chung Hằng. 91
  3.3. Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty TNHH TM Chung Hằng. . 92
  3.3.1.Giải pháp về việc ứng dụng khoa học công nghệ. 92
  3.3.2. Giải pháp về việc sử dụng chính sách chiết khấu thanh toán. 83
  3.3.3.Giải pháp cho tài khoản 642. 93
  3.3.4. Giải pháp lập sổ chi tiết giá vốn hàng bán cho tai khoản 632 85
  KẾT LUẬN . 97
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 98


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thươn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thươn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status