Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TRONG DOANH NGHIỆP. . 2
  1.1. Khái quát chung về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh
  nghiệp. . 2
  1.1.1. Khái niệm về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 2
  1.1.2. Phân loại hoạt động kinh doanh và cách thức xác định kết quả kinh doanh
  từng hoạt động. . 2
  1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
  doanh nghiệp. 5
  1.3. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp. 5
  1.4. Nội dung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp. 7
  1.4.1. Tổ chức kế toán doanh thu, thu nhập và các khoản giảm trừ doanh thu . 7
  1.4.1.1.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 7
  1.4.1.2. Tổ chức kế toán doanh thu hoạt động tài chính trong doanh nghiệp. . 14
  1.4.1.3. Kế toán thu nhập khác . 17
  1.4.1.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 19
  1.4.2 Kế toán chi phí 22
  1.4.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 22
  1.4.2.2. Tổ chức kế toán chi phí quản lý kinh doanh . 29
  1.4.2.3. Tổ chức kế toán chi phí của hoạt động tài chính 31
  1.4.2.4 Tổ chức kế toán chi phí khác. 33
  1.4.2.5. Tổ chức kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp . 35
  1.4.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh: 37
  1.5. Tổ chức sổ sách kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp. 38
  1.5.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung. . 38
  1.5.2. Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái. 39
  1.5.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 40
  1.5.4. Hình thức kế toán trên máy vi tính . 41
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH
  NHIỆM HỮU HẠN VŨ HOÀNG LONG. . 43
  2.1.Khái quát chung về Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vũ Hoàng Long. . 43
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vũ
  Hoàng Long 43
  2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vũ Hoàng
  Long 44
  2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vũ Hoàng
  Long. . 45
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vũ
  Hoàng Long. . 47
  2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vũ
  Hoàng Long. . 47
  2.1.4.2. Hình thức kế toán, chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại công
  ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Hoàng Long 49
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vũ Hoàng Long. 50
  2.2.1. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh
  thu tài chính và thu nhập khác 50
  2.2.1.1 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ . 50
  2.2.1.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 58
  2.2.1.3. Thực trạng tổ chức kế toán thu nhập khác. . 62
  2.2.2. Thực trạng tổ chức kế toán giá vốn hàng bán, chi phí quản lý kinh doanh,
  chi phí tài chính và chi phí khác. 67
  2.2.2.1. Thực trạng tổ chức kế toán giá vốn hàng bán . 67
  2.2.2.2 Thực trạng tổ chức kế toán Chi phí quản lý kinh doanh. . 77
  2.2.2.3. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí hoạt động tài chính. . 84
  2.2.2.4. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí hoạt động khác. . 89
  2.2.2.5. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 94
  2.2.3. Thực trạng tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh. . 98
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VŨ HOÀNG LONG 113
  3.1. Đánh giá về thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vũ Hoàng Long. . 113
  3.1.1. Kết quả đạt được. . 113
  3.1.2 Hạn chế 115
  3.2. Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vũ Hoàng Long 116
  3.2.1. Hoàn thiện tài khoản sử dụng . 116
  3.2.2 Hoàn thiện sổ sách sử dụng: 117
  3.2.3 Áp dụng chính sách chiết khấu thương mại, chính sách chiết khấu thanh
  toán trong tiêu thụ hàng hóa . 120
  3.2.4. Sử dụng phần mềm kế toán 122
  3.2.5. Lập dự phòng phải thu khó đòi 127
  KẾT LUẬN . 133
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 134


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status