Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Kim Khí và Vật Tư Tổng Hợp M

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Kim Khí và Vật Tư Tổng Hợp M


  Lời nói đầu

  Từ khi nền kinh tế nước ta chuyển đôiø sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, thì đồng thời cũng tạo ra một sự cạnh tranh quyết liệt nhằm tạo cho mình một chổ đứng trên thị trường. Chính vì vậy các nhà Doanh Nghiệp muốn có chổ đứng và đứng vững trên thị trường thì phải luôn cố gắng vươn lên và tự khẳng định bản thân mình.


  Trong tất cả các chỉ tiêu quyết định đến sự tồn tại của Doanh Nghiệp, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận được coi là chỉ tiêu quan trọng nhất có mối quan hệ khăng khít với nhau vì một doanh nghiệp sau quá trình hoạt động kinh doanh, hiệu quả của Doanh Nghiệp thể hiện ở doanh thu, lợi nhuận, mà để có lợi nhuận thì phải có doanh thu, doanh thu quyết định đến lợi nhuận, nhưng đồng thời lợi nhuận cũng phản ánh tính hiệu quả kinh tế của doanh thu đó.

  Tuy nhiên để có được doanh thu lợi nhuận thì phải trải qua quá trình tiêu thụ. Tiêu thụ là khâu cuối cùng và cũng là khâu quyết định quá trình sản xuất kinh doanh. Qua tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá mới thục hiện được giá trị và giá trị sử dụng, doanh nghiệp mới có doanh thu, lợi nhuận để hoàn thành với Nhà Nước, nhà cung cấp, trả lương cho cán bộ công nhân viên, có lãi để bổ sung nguồn vốn, tiếp tục quá trình kinh doanh tiếp theo.

  Việc xác định lợi nhuận cũng chính là xác định tiêu thụ. Vì vậy hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ có ý nghĩa rất lớn, chỉ có hạch toán mới phản ánh đầy đủ, toàn diện quá trình tiêu thụ, tính toán chính xác kết quả tiêu thụ, qua đó Doanh Nghiệp biết được vị trí của mình trên thương trường, mới đề ra các biện pháp đúng đắn để đưa doanh nghiệp tiến xa hơn trên bước đường kinh doanh của mình. Nhận thấy tầm quan trọng này kết hợp với kiến thức mà em đã học ở trường và qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty Kim Khí và Vật Tư Tổng Hợp Miền Trung, em quyết định chọn đề tài:
  Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Kim Khí và Vật Tư Tổng Hợp Miền Trung” làm chuyên đề thực tập cho mình. Đề tài gồm có 3 phần:


  Phần I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY.
  Phần II: TỔ CHỨC HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ.
  Phần III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ.

  MỤC LỤC
  Lời nói đầu 1
  PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG 3
  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHAÚT TRIỂN, CHỨCNĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG 4
  1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công Ty Kim Khí Và Vật Tư Tổng Hợp Miền Trung. 4
  2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty. 5
  2.1 Chức năng của công ty. 5
  2.2 Nhiệm vụ của công ty 5
  2.3 Quyền hạn của công ty 6
  II. ĐẶC ĐIỂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 6
  1. Đặc điểm về mặt hàng kinh doanh 6
  2. Đặc điểm về thị trường và môi trường kinh doanh 7
  2.1. Đặc điểm về thị trường. 7
  2.2. Môi trường kinh doanh. 7
  2.2.1. Môi trường vĩ mô. 7
  2.2.2. Môi trường vi mô. 7
  3. Đặc điểm tổ chức mạng lưới kinh doanh. 8
  PHẦN II: TỔ CHỨC HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY KIM KHI VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG 10
  I. TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY. 11
  1. Tổ chức quản lý. 11
  1.1 Cơ cấu tổ chức quản lý ở công ty: 11
  1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban giám đốc và các phòng ban. 11
  2. tổ chức công tác kế toán tại công ty. 12
  2.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 12
  2.2 Mối quan hệ công tác và nhiệm vụ của các bộ phận 13
  2.3 Hình thức sổ kế toán đang áp dụng tại công ty. 14
  3. Phương pháp hạch toán chi tiết thành phẩm. 19
  4. Hạch toán tổng hợp nhập xuất kho thành phẩm. 24
  II. HẠCH TOÁN TIÊU THỤ 25
  1. Chứng từ và tài khoản sử dụng. 25
  2. Hạch toán chi tiết doanh thu tiêu thụ. 32
  3. Hạch toán tổng hợp doanh thu tiêu thụ. 37
  4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 40
  III. XÁC ĐINH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG. 42
  1.Hạch toán chi phí bán hàng: 42
  2.Chi phí quản lý doanh nghiệp. 43
  3. Hạch toán kết quả tiêu thụ của hoạt động sản xuất kinh doanh. 45
  PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ 48
  I. NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG. 49
  1. Nhận xét về hạch toán thành phẩm. 49
  2. Nhận xét về hạch toán tiêu thụ 49
  3. Nhận xét về việc hạch toán kết quả tiêu thụ. 50
  4. Biện pháp góp phần hoàn thiện hạch toán thành phẩm, hạch toán tiêu thụ tại Công ty. 50
  LỜI KẾT 54
  NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP 55
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 56
  MỤC LỤC 57


  Xem Thêm: Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Kim Khí và Vật Tư Tổng Hợp M
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Kim Khí và Vật Tư Tổng Hợp M sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status