Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần xây dựng giao thông quảng nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần xây dựng giao thông quảng nam


  LỜI MỞ ĐẦU
  -- ——&–– --​
  Hoạt động trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu hàng đầu của mọi doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận. Muốn vậy nhà quản trị phải quản lý doanh nghiệp một cách có hiệu quả. Để làm đực điều này thì nhu cầu thông tin trở nên đa dạng và bức thiết. Bởi vì thông tin là chất kích thích cho quá trình quản lý vận động. Nếu thiếu thông tin thì nhà quản lý sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện chức năng của mình như : lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá và ra quyết định.


  Sự phát triển đầy năng dông cua cơ chế thị trường đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho quả trình phát triển song cũng bộc lộ nảy sinh những nhực điểm ẩn chứa nhiều khuyết tật. Các tổ chức kinh doanh đều phải cạnh tranh để tồn tại, vì vậy kiểm soát chi phí là hoạt động cần thiết. Để tồn tại trong cạnh tranh các doanh nghiệp cần phải quản lý chi phí một cách có hiệu quả.


  Trong thực tế hầu hết các quyết định kiểm soát đều là một hệ thống thông tin liên lạc gồm nhiều bước. Tại mỗi bước đó thông tin được đưa vào, lấy ra khỏi hệ thống, hay tích luỹ và so sánh với các mục tiêu kế hoạch. Một trục trặc tại bất kỳ điểm nào trong trình tự đó đều “gây nhiễu” tất cả những kết quả tiếp sau. Tất cả những thông tin đều có giá trị ngoài những thông tin sau điểm trục trặc đó đều không chính xác và có thể góp phần làm cho doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả.


  Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của thông tin trong kiểm soát chi phí, nên em chọn đề tài “ TỔ CHỨC THÔNG TIN PHỤC VỤ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG QUẢNG NAM


  Đề tài gồm có 3 phần :
  Phần I : Cơ sở lý luận về tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp xây lắp
  Phần II : Tình hình tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Nam
  Phần III : Những giải pháp nhằm hoàn thiện việc tổ chức thông tin phục vụ cho kiểm soát chi phí ở công ty

  Mục lục
  Trang
  Phần I : Lý luận chung về tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí
  trong doanh nghiệp xây lắp
  I. Khái quát chung về chi phí
  1. Khái niệm chi phí
  1.1 Khái niệm chi phí theo quan điểm kế toán tài chính
  1.2 Khái niệm chi phí theo quan điểm kế toán quản trị
  2. Phân loại chi phí
  2.1 Phân loại theo chức năng hoạt động của chi phí
  2.2 Phân loại theo cách ứng xử chi phí
  2.3 Phân loại theo mối quan hệ kiểm tra và ra quết định
  II. Kiểm soát và kiểm soát chi phí
  1. Kiểm soát
  1.1 Khái niệm
  1.2 Vai trò của kiểm soát đối với công tác quản trị
  2. Kiểm soát chi phí
  2.1 Khái niệm
  2.2 Vai trò của kiểm soát chi phí đối với người quản lý
  2.3 Nội dung kiểm soát chi phí
  III. Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp
  xây lắp
  1. Khái quát về hệ thống thông tin
  1.1 Khái quát chung về thông tin
  1.2 Thông tin kinh tế
  2. Khái quát về hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
  2.1 Khái niệm
  2.2 Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
  3. Nội dung tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí trong doanh
  nghiệp xây lắp
  3.1 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp xây lắp
  3.2 Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp
  xây lắp
  Phần II : Tình hình tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty
  cổ phần xây dựng giao thông Quảng Nam
  A. Khái quát chung về tình hình công ty
  I. Quá trình hình thành - phát triển và đặc điểm hoạt động kinh
  doanh của công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Nam
  1. Quá trình hình thành và phát triển
  2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty
  2.1 Chức năng kinh doanh của công ty
  2.2 Nhiệm vụ kinh doanh của công ty
  2.3 Lao động và đội ngũ lao động ở công ty
  II. Đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý và tổ chức kế toán ở
  công ty
  1. Đặc điểm quy trình công nghệ tổ chức sản xuất
  1.1 Quy trình công nghệ sản xuất
  1.2 Tổ chức sản xuất
  2. Đặc điểm tổ chức quản lý 2
  2.1 Mô hình tổ chức bộ máy quản lý
  2.2 Chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ công tác
  3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở công ty
  3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán ở công ty
  3.2 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty
  B. Tình hình tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty
  I. Quản lý chi phí ở công ty
  1. Đặc điểm chi phí ở công ty
  2. Yêu cầu quản lý chi phí ở công ty
  II. Tình hình tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí ở công ty
  1. Giai đoạn lập dự toán `
  1.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2
  1.2 Chi phí nhân công trực tiếp
  1.3 Chi phí máy thi công
  1.4 Chi phí chung
  2. Giai đoạn thi công công trình, hạng mục công trình
  2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  2.2 Chi phí nhân công trực tiếp
  2.3 Chi phí máy thi công
  2.4 Chi phí sản xuất chung
  Phần III : Những giải pháp nhằm hoàn thiện việc tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí ở công ty
  I. Nhận xĩt công tâc tổ chức thông tin phục vụ kiểm soât chi phí tại
  Công ty cổ phần xđy dựng giao thông Quảng Nam
  1. Nhận xĩt công tâc tổ chức thông tin phục vụ kiểm soât chi phí tại Công ty
  2. Sự cần thiết tổ chức thông tin phục vụ kiểm soât chi phí tại Công ty
  II. Hoàn thiện việc tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí ở công ty
  1. Về tổ chức luân chuyển chứng từ
  2. Về hạch toân chi phí
  2.1 Xuất nhiín liệu cho mây hoạt động
  2.2 Tâch lương thợ vận hănh mây ra khỏi chi phí nhđn công trực tiếp
  2. Về hoạch định chi phí
  3. Về tổ chức thực hiện
  3.1 Đối với chi phí nguyên vật liệu
  3.2 Đối với chi phí nhân công trực tiếp
  3.3 Đối với chi phí mây thi công
  3.3 Đối với chi phí sản xuất chung


  Xem Thêm: Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần xây dựng giao thông quảng nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần xây dựng giao thông quảng nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status