Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hạch toán vốn bằng tiền

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán vốn bằng tiền


  Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế công tác hạch toán kế toán rất cần thiết đối với mọi đơn vị sản xuất kinh doanh nó giúp hạch toán các khoản thu, chi và xác định kết quả kinh doanh trong toàn đơn vị
  Trong hoạt động kết quả sản xuất kinh doanh, đơn vị thường phát sinh các mối quan hệ thanh toán với Ngân hàng với các tổ chức, cá nhân, các đơn vị khác về các khoản tiền vay và thanh toán tiền vay với cơ quan tài chính tất cả quan hệ thanh toán trên đều được thực hiện chủ yếu bằng tiền vốn bằng tiền là khoản mục quan trọng trong báo cáo tài chính nó giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ kế toán đề ra để sử sụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả chúng ta phải tăng cường công tác tổ chức và quản lý vốn bằng tiền nhằm tạo vồng quay của vốn nhanh và bảo toàn vốn.
  Xuất phát từ mục đích yêu cầu và tầm quan trọng của công tác hạch toán vốn bằng tiền đồng thời kết hợp những kiến thức tiếp thu ở nhà trường em quyết định chọn đề tài” HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN “ tại công ty cổ phần kỹ thuật Thủy sản Đà Nẵng để làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình .
  Chuyên đề gồm 3 phần
  Phần I: Những vấn đề lý luận chung về hạch toán vốn bằng tiền
  Phần II: Tình hình thực tế về công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng
  Phần III: Một số kiến thức đề xuất của bản thân góp phần hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I 3
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 3
  I/ KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM, NHIỆM VỤ KẾ TOÁN 3
  1/ Khái niệm : 3
  2/ Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền 3
  3/ Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền 4
  II/ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 4
  A/ KẾ TOÁN TIỀN MẶT 4
  1/ Tiền mặt tại quỹ 4
  2/ Chứng từ sổ sách 4
  3/ Tình tự tiến hành 6
  4/ Tài khoản sử sụng 7
  5/ Phương pháp hạch toán thu chi tiền mặt 7
  6/ Phương pháp hạch toán thu chi ngoại tệ 9
  B/ KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 11
  1/ Tiền gửi Ngân hàng 11
  2/ Chứng từ sổ sách 11
  3/ Tài khoản sử sụng 12
  4. Phương pháp hạch toán . 12
  C/ KẾ TOÁN TIỀN ĐANG CHUYỂN 17
  1/ Tiền đang chuyển 17
  2/ Tài khoản sử sụng 17
  3/ Phương pháp hạch toán 18

  PHẦN II TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN ĐÀ NẴNG 20
  A. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN ĐÀ NẴNG 20
  I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 20
  II. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 21
  1. Nguyên tắc hoạt động 21
  2. Cơ cấu tổ chức quản lý 21
  4. Cơ sở vật chất kỹ thuật 22
  III. Tổ chức bộ mýa quản lý tại công ty 23
  1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 23
  2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 24
  IV. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 25
  1. Tổ chức bộ máy kế toán 25
  2. Hình thức kế toán và trình tự ghi sổ 26
  II. Tình hình thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng 28
  1. Hạch toán tiền mặt 28
  2.Hạch toán tiền gửi Ngân hàng 36
  A.Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 46
  II.Các khoản đầu tư tài chính ng.hạn 46
  III.Các khoản phải thu 46
  V .Tải sản lưu động khác 47
  B Tài sản cố định va đầu tư dài hạn 47
  2.TSCĐ thuê tài chính 47
  3.TSCĐ vô hình 47
  II.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 47
  III.Chi phi xây dựng cơ bản 47
  IV.Các khoản ký quỹ dài hạn 47


  PHẦN III 49
  MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG 49
  I/ SO SÁNH GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TẾ Trong CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ NHỮNG NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN Đà Nẵng 49
  II/ NHỮNG GIẢI PHÁP, Ý KIẾN ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ THỰC TẬP 51
  KẾT LUẬN 53


  Xem Thêm: Hạch toán vốn bằng tiền
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán vốn bằng tiền sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status