Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH may Hà

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH may Hà


  MỤC LỤC

  LỜI CẢM ƠN i
  MỤC LỤC ii
  DANH MỤC BẢNG iv
  DANH MỤC SƠ ĐỒ v
  DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT. vi
  PHẦN I MỞ ĐẦU 1
  1.1. Đặt vấn đề. 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
  1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu chung. 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 2
  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3
  1.3.1. Đối tượng nghiên cứu. 3
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu. 3
  PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
  2.1. Tổng quan tài liệu. 4
  2.1.1. Những lý luận cơ bản về thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 4
  2.1.2. Yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 10
  2.1.3. Các phương pháp tính trị giá vốn của hàng xuất bán. 12
  2.1.4. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên. 14
  2.1.5. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 23
  2.1.6. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ. 27
  2.2. Phương pháp nghiên cứu. 28
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu. 28
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu. 28
  2.2.3. Xây dựng khung phân tích. 28
  PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30
  3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 30
  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH may Hà Giang. 30
  3.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 31
  3.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 33
  3.1.4. Tình hình nguồn lực của công ty. 36
  3.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH may Hà Giang. 43
  3.2.1. Kế toán tiêu thụ thành phẩm 43
  3.2.3. Kế toán các khoản chi phí kinh doanh. 62
  3.2.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ. 62
  3.3. Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH may Hà Giang. 67
  3.3.1. Ưu điểm 67
  3.3.2. Nhược điểm 68
  3.3.3. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty. 69
  PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71
  4.1. Kết luận. 71
  4.2. Kiến nghị 72
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 73


  DANH MỤC BẢNG


  Bảng 3.1: Tình hình số lượng và chất lượng nguồn lao động của Công ty. 38
  Bảng 3.2: Tình hình Tài sản, Nguồn vốn của công ty qua 3 năm 39
  Bảng 3.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 41

  DANH MỤC SƠ ĐỒ


  Sơ đồ 2.1: Hạch toán quá trình tiêu thụ theo phương thức bán buôn. 19
  Sơ đồ 2.2: Hạch toán quá trình tiêu thụ theo phương thức bán lẻ. 19
  Sơ đồ 2.3: Hạch toán quá trình tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận 20
  Sơ đồ 2.4: Hạch toán quá trình tiêu thụ theo phương thức bán hàng trả góp. 20
  Sơ đồ 2.5: Hạch toán doanh thu bán hàng tại đơn vị giao đại lý. 21
  Sơ đồ 2.6: Hạch toán doanh thu bán hàng tại đơn vị nhận đại lý. 22
  Sơ đồ 2.7: Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 22
  Sơ đồ 2.8: Hạch toán hàng bán bị trả lại 23
  Sơ đồ 2.9: Hạch toán chi phí bán hàng. 25
  Sơ đồ 2.10: Hạch toán chi 26
  phí quản lý doanh nghiệp. 26
  Sơ đồ 2.11: Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ. 27
  Sơ đồ 2.12: Khung phân tích. 29
  Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty TNHH may Hà Giang. 32
  Sơ đồ 3.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 33
  Sơ đồ 3.3: Trình tự ghi sổ Hình thức nhật ký chung. 36
  DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT

  BH : Bán hàng
  QĐ : Quyết định
  HĐTC : Hoạt động tài chính
  GTGT : Giá trị gia tăng
  QLKD : Quản lý kinh doanh
  ĐGSC : Đã ghi sổ cái
  TSCĐ : Tài sản cố đinh
  BTC : Bộ tài chính
  KQKD : Kết quả kinh doanh
  CCDV : Cung cấp dịch vụ
  SXKD : Sản xuất kinh doanh
  TNDN : Thu nhập doanh nghiệp
  DN : Doanh nghiệp
  BH : Bán hàng
  TKĐƯ : Tài khoản đối ứng
  TSDH : Tài sản dài hạn
  TSNH : Tài sản ngắn hạn


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH may Hà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH may Hà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status