Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây lắp điện cơ Thuận P

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây lắp điện cơ Thuận P


  MỤC LỤC


  LỜI CẢM ƠN i
  MỤC LỤC ii
  DANH MỤC BẢNG, BIỂU iv
  DANH MỤC SƠ ĐỒ v
  DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT. vii
  PHẦN I LỜI MỞ ĐẦU. 1
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài. 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
  1.2.1. Mục tiêu chung. 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 2
  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
  PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 3
  2.1. Tổng quan tài liệu. 3
  2.1.1. Cơ sở lý thuyết. 3
  2.1.1.1. Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 3
  2.1.1.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 7
  2.1.2. Tổng hợp các nghiên cứu có liên quan trước đây. 18
  2.1.2.1.Đặc điểm sản xuất xây lắp có ảnh hưởng đến kế toán CPSX và tính GTSP trong các doanh nghiệp xây lắp 18
  2.1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán CPSX và tính GTSP trong các doanh nghiệp xây lắp. 19
  2.1.3. Xây dựng khung phân tích của đề tài. 20
  2.2. Phương pháp nghiên cứu. 21
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu. 21
  2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu. 21
  2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu. 21
  PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN. 23
  3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 23
  3.1.1. Địa chỉ và loại hình kinh doanh. 23
  3.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghiệp. 23
  3.1.1.2. Lĩnh vực hoạt động và quy trình sản xuất sản phẩm 23
  3.1.2. Tình hình tài sản, nguồn vốn năm 2011. 27
  3.1.3. Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, 2010, 2011. 28
  3.1.4. Tình hình lao động ba năm 2009, 2010, 2011. 30
  3.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH xây lắp điện cơ Thuận Phát. 31
  3.2.1. Phân loại CPSX và đối tượng hạch toán CPSX. 31
  3.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí. 31
  3.2.1.2. Chi phí sản xuất. 32
  3.2.1.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 32
  3.2.1.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 32
  3.2.2. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 33
  3.2.2.1. Tài khoản sử dụng. 34
  3.2.2.2. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất. 35
  3.2.2.3. Tổng hợp chi phí sản xuất toàn công ty. 61
  3.3. Đánh giá thực trạng. 63
  3.3.1. Ưu điểm 63
  3.3.2. Nhược điểm 64
  3.4. Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH xây lắp điện cơ Thuận Phát. 67
  PHẦN IV KẾT LUẬN 72
  TÀI LIỆU THAM KHẢO: 74
  PHỤ LỤC 75


  DANH MỤC BẢNG, BIỂU

  Biểu 3.1 So sánh cơ cấu tài sản năm 2010 và 2011. 27
  Biểu 3.2 So sánh nguồn vốn năm 2010 và 2011. 28
  Biểu đồ 3.3. So sánh kết quả sản xuất kinh doanh ba năm 2009, 2010, 2011. 29
  Biểu đồ 3.4. So sánh tình hình lao động ba năm theo giới tính 30
  Biểu đồ 3.5. So sánh tình hình lao động ba năm theo trình độ 31

  DANH MỤC SƠ ĐỒ

  Sơ đồ 2.1: Hạch toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 9
  Sơ đồ 2.2: Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 10
  Sơ đồ 2.3: Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 11
  Sơ đồ 2.4: Hạch toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 13
  Sơ đồ 2.5: Kế toán chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. 15
  DANH MỤC CÁC MẪU SỔ

  Mẫu 2.1 PHIẾU XUẤT KHO 38
  Mẫu 2.2 SỔ CÁI TÀI KHOẢN 39
  Mẫu 2.3 SỔ CÁI TÀI KHOẢN 40
  Mẫu 2.4 BẢNG TỔNG HỢP CP NVLC 42
  Mẫu 2.5 BẢNG TỔNG HỢP CP NVLP. 42
  Mẫu 2.6 BẢNG CHẤM CÔNG 44
  Mẫu 2.7 BẢNG THANH TOÁN TiỀN LƯƠNG 45
  Mẫu 2.8 BẢNG TRÍCH LƯƠNG 46
  Mẫu 2.9 PHIẾU KẾ TOÁN 46
  Mẫu 2.10 BẢNG TỔNG HỢP CP NCTT. 48
  Mẫu 2.11 PHIẾU KẾ TOÁN 49
  Mẫu 2.12 PHIẾU KẾ TOÁN 50
  Mẫu 2.13 PHIẾU KẾ TOÁN 51
  Mẫu 2.14 PHIẾU KẾ TOÁN 52
  Mẫu 2.15 PHIẾU KẾ TOÁN 53
  Mẫu 2.16 BẢNG TÍNH PHÂN BỔ CCDC 54
  Mẫu 2.17 PHIẾU KẾ TOÁN 55
  Mẫu 2.18 BẢNG TÍNH KHẤU HAO TSCĐ 56
  Mẫu 2.19 SỔ CÁI TÀI KHOẢN 59
  Mẫu 2.20 BẢNG TỔNG HỢP CP SXC 60
  Mẫu 2.21 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT. 61
  Mẫu 2.22 PHIẾU TÍNH GIÁ THÀNH 62

  DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT

  Ký tự Chữ viết tắt
  CPSX Chi phí sản xuất
  TSCĐ Tài sản cố định
  NVL Nguyên vật liệu
  XDCB Xây dựng cơ bản
  DNXL Doanh nghiệp xây lắp
  BHXH Bảo hiểm xã hội
  BHYT Bảo hiểm y tế
  BHTN Bảo hiểm thất nghiệp
  KPCĐ Kinh phí công đoàn
  CP SDMTC Chi phí sử dụng máy thi công
  CP SXC Chi phí sản xuất chung
  CP NCTT Chi phí nhân công trực tiếp
  CP NVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  CP NVLC Chi phí nguyên vật liệu chính
  CP NVLP Chi phí nguyên vật liệu phụ
  CT Công trình
  HMCT Hạng mục công trình
  TK Tài khoản
  SXKD Sản xuất kinh doah
  SP Sản phẩm


  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây lắp điện cơ Thuận P
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây lắp điện cơ Thuận P sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status