Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán xác định kết quả kinh daonh và phân phối lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Truyền thôngg Quảng c

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán xác định kết quả kinh daonh và phân phối lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Truyền thôngg Quảng c


  MỤC LỤC
  Trang
  Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn i
  Nhận xét của đơn vị thực tập ii
  Lời cảm ơn iii
  Bảng các từ viết tắt sử dụng . iv
  Bảng kê các sơ đồ, đồ thị sử dụng . v
  Mục lục vi
  Lời mở đầu 1
  Chương I :CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 3
  I. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ . 3
  1.Khái niệm 3
  2. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu . 3
  3. Tài khoản sử dụng . 3
  4. Phương pháp hạch toán . 4
  5. Sơ đồ hạch toán . 5
  II –KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU 5
  1. Kế toán chiết khấu thương mại . 5
  1.1 Khái niệm . 5
  1.2 Tài khoản sử dụng . 6
  1.3 Phương pháp hạch toán . 6
  2. Kế toán hàng bán bị trả lại . 6
  2.1 Khái niệm . 6
  2.2 Tài khoản sử dụng . 7
  2.3 Phương pháp hạch toán . 7
  3. Kế toán giảm giá hàng bán 7
  2.1 Khái niệm . 7
  2.2 Tài khoản sử dụng . 7
  2.3 Phương pháp hạch toán . 8
  4. Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 8
  III – KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ . 8
  1. Kế toán giá vốn hàng bán 8
  1.1 Khái niệm . 9
  1.2 Tài khoản sử dụng 9
  1.3 Phương pháp hạch toán 10
  1.4 Sơ đồ hạch toán 11
  2. Kế toán chi phí bán hàng . 12
  1.1 Khái niệm . 12
  1.2 Tài khoản sử dụng 12
  1.3 Phương pháp hạch toán 13
  1.4 Sơ đồ hạch toán 13
  2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 13
  1.1 Khái niệm . 13
  1.2 Tài khoản sử dụng 13
  1.3 Phương pháp hạch toán 14
  1.4 Sơ đồ hạch toán 14
  IV – KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 14
  1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 14
  1.1 Khái niệm . 14
  1.2 Tài khoản sử dụng 14
  1.3 Phương pháp hạch toán 15
  1.4 Sơ đồ hạch toán 15
  1. Kế toán chi phí tài chính 15
  1.1.Khái niệm . 15
  1.2. Tài khoản sử dụng 15
  1.3. Phương pháp hạch toán 16
  1.4. Sơ đồ hạch toán 16
  V – KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KHÁC 16
  1. Kế toán thu nhập khác . 16
  1.1 Khái niệm . 16
  1.2 Tài khoản sử dụng 16
  1.3 Phương pháp hạch toán 17
  1.4 Sơ đồ hạch toán 17
  2. Kế toán chi phí khác 17
  1.1 Khái niệm . 17
  1.2 Tài khoản sử dụng . 18
  1.3 Phương pháp hạch toán 18
  1.4 Sơ đồ hạch toán 18
  VI – KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ TNDN . 18
  1.Khái niệm 18
  2. Tài khoản sử dụng . 19
  3. Phương pháp hạch toán . 19
  4. Sơ đồ hạch toán . 19
  VII – KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 19
  1.Khái niệm 19
  2. Tài khoản sử dụng . 20
  3. Phương pháp hạch toán . 20
  4. Sơ đồ hạch toán . 21
  VIII – KẾ TOÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN . 21
  1. Ý nghĩa, tác dụng của việc phân phối lợi nhuận 21
  2.Trình tự phân phối lợi nhuận 22
  3. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận 22
  4. Tài khoản sử dụng . 22
  5. Phương pháp hạch toán . 23
  6. Sơ đồ hạch toán . 23
  Chương II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN – TRUYỀN THÔNG – QUẢNG CÁO & ĐẦU TƯ THẮNG THẮNG 24
  PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY . 24
  I – GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY . 24
  II – QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN . 24
  1. Quá trình hình thành và phát triển 25
  2. Ngành nghề kinh doanh . 26
  III – CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY . 26
  1. Chức năng 26
  2. Mục tiêu . 26
  3. Nhiệm vụ . 26
  4. Định hướng phát triển trong tương lai 27
  IV – CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 27
  1. Sơ đồ bộ máy quản lý 27
  2. Nhiệm vụ các Phòng ban . 28
  V – CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY . 28
  1. Sơ đồ bộ máy kế toán 29
  2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận . 29
  3. Hình thức tổ chức kế toán tại công ty . 29
  3.1 Hình thức tổ chức kế toán 30
  3.2 Hình thức ghi sổ kế toán . 30
  3.3 Chế độ kế toán áp dụng 30
  4. Các chính sách kế toán tại công ty 31
  PHẦN 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LN TẠI CÔNG TY . 32
  I – KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 32
  1. Kế toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 32
  1.1 Quy trình bán hàng 32
  1.2 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh . 32
  1.2.1 Hoạt động thương Mại . 32
  2. Kế toán doanh thu nội bộ 35
  3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 35
  4. Kế toán giá vốn hàng bán . 35
  5. Kế toán chi phí bán hàng 37
  6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 39
  II - KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 41
  1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 41
  2. Kế toán chi phí tài chính 42
  III – KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC 42
  1. Kế toán thu nhập khác . 43
  2. Kế toán chi phí khác 43
  IV- KẾ TOÁN THUẾ TNDN . 43
  V – KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . 44
  VI – KẾ TOÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 46
  Chương III – MỘT SỐ NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN – TRUYỀN THÔNG – QUẢNG CÁO & ĐẦU TƯ THẮNG THẮNG . 48
  I- NHẬN XÉT . 48
  1. Nhận xét về bộ máy kế toán tại công ty . 48
  2. Nhận xét về công tác kế toán Xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty 49
  II – KIẾN NGHỊ . 50
  1. Kiến nghị đối với toàn công ty 51
  2. Kiến nghị đối với công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty 51
  KẾT LUẬN . 54
  PHỤ LỤC 55  Xem Thêm: Kế toán xác định kết quả kinh daonh và phân phối lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Truyền thôngg Quảng c
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định kết quả kinh daonh và phân phối lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Truyền thôngg Quảng c sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status