Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng


  Lời Mở Đầu

  Sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng là dòng vận động không ngừng của mọi phương thức sản xuất. Trong đó, sản xuất ra của cải vật chất chính là cơ sở để tồn tại và phát triển. Khi nói đến sản xuất thì phải nói đến tiêu dùng, bởi vì tiêu dùng tạo ra mục đích và động cơ thúc đẩy sản xuất phát triển.


  Trong nền kinh tế thị trường, mục đích kinh doanh chủ yếu của các doanh nghiệp là lợi nhuận. Lợi nhuận là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh hiệu quả của các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kì.Vậy, một doanh nghiệp hoạt động như thế nào thì có hiệu quả ? Thực chất đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ là khâu rất quan trọng để xác định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc đưa ra quyết định và định hướng cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp.


  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, tôi quyết định chọn đã chọn đề tài: “Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.


  Chuyên đề gồm có 3 phần:
  Phần I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP.
  Phần II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG
  Phần III. NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG

  MỤC LỤC


  Lời mở đầu
  PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP
  A.Sự cần thiết của hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thu
  I.Một số khái niệm cơ bản liên quan đến tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
  1. Khái niệm về tiêu thụ thành phẩm:
  2. Một số khái niệm liên quan đến xác định kết quả tiêu thụ
  II. Nhiệm vụ và vai trò của việc hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định
  kết quả tiêu thụ
  1. Nhiệm vụ
  2. Vai trò
  B. Nội dung hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
  I. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm
  1. Các phương thức tiêu thụ
  2. Tài khoản sử dụng
  II. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ
  1. Hạch toán và phân bổ chi phí bán hàng
  1.1. Khái niệm
  1.2. Tài khoản sử dụng
  1.3. Trình tự hạch toán
  2. Hạch toán và phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp
  2.1. Khái niệm
  2.2. Tài khoản sử dụng
  2.3. Trình tự hạch toán
  3. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ
  III. Báo cáo kết quả tiêu thụ


  PHẦN II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐN
  A. Giới thiệu chung về Công Ty Hữu Nghị Đà Nẵng
  I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
  1.Qúa trình hình thành và phát triễn của Công ty
  2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
  2.1 Chức năng
  2.2 Nhiệm vụ
  III. Tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán tại công ty
  1. Bộ máy quản lý
  1.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty
  1.2 Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty
  1.3 Chức năng, nhiệm vụ & quyền hạn các cấp trong Công ty
  2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
  2.1 Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty
  2.2 Sơ đồ bộ máy kế toán tại Công ty
  2.3 Chức năng, nhiệm vụ & quyền hạn các nhân viên trong bộ máy kế toán
  B. Tình hình hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
  tại Công Ty Hữu Nghị Đà Nẵng
  I. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm
  1. Giá bán và phương thức thanh toán hàng tiêu thụ
  1.1. Đối với hàng xuất khẩu
  1.2. Đối với hàng tiêu thụ nội địa
  2. Hạch toán doanh thu tiêu thu
  2.1. Hạch toán doanh thu hàng tiêu thụ
  2.2. Hạch toán doanh thu hàng gia công
  3. Hạch toán thanh toán với khách hàng
  4. Hạch toán các khỏan giảm trừ doanh thu
  II. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ
  1.Hạch toán giá vốn hàng bán
  2.Hạch toán chi phí bán hàng
  3.Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp
  4. hạch toán chi phí hoạt động tài chính
  5. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ
  III. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  PHẦN III. NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIÊU THỤ
  THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ
  TẠI CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG
  I. Nhận xét về tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán tại Công ty
  Hữu Nghị Đà Nẵng
  II. Nhận xét về tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
  III. Một số ý kiến góp phần hòan thiện công tác hạch toán tiêu thụ thà
  phẩm và xác định kết quả tiêu thu
  1. Về hạch toán chi tiết doanh thu
  2. Hạch toán chi tiết chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
  a. Hạch toán chi tiết chi phí bán hàng
  b. Hạch toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp
  PHẦN KẾT LUẬN


  Xem Thêm: Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status