Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng và kinh doanh nhà quảng nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng và kinh doanh nhà quảng nam


  MỤC LỤC
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
  A. Những vấn đề chung về lao động và tiền lương:
  I. Khái quát chung về lao động:
  1. Khái quát chung về lao động:
  2. Phân loại lao động:
  2.1. Phân loại lao động theo nghề nghiệp:
  2.2. Phân loại lao động theo trình độ chuyên môn:
  2.3. Phân loại lao động theo tính chất hợp đồng lao động:
  2.4. Phân loại loại động theo trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc quản lý và trả lương:
  2.5. Phân loại lao động trực tiếp và lao động gián tiếp:
  2.6. Phân loại lao động theo lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp kiệt hợp với tính chất lao động . 3
  II. Khái quát chung về tiền lương:
  1. Khái niềm vai trò của tiên lương:
  1.2 Vai trò của tiền lương:
  2. Phân loại tiền lương:
  2.1. Tiền lương danh nghĩa:
  2.2 Tiền lương thực tế:
  3. Nguyên tắc trả lương:
  4. Cơ cấu thu nhập:
  4.1 Tiền lương cơ bản:
  4.2 Phụ cấp lương:
  4.3.Tiền thưởng:
  4.4 Phúc lợi:
  5. Các hình thức tiền lương:
  5.1. Hình thức tiền lương theo thời gian:
  5.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm:
  5.3 Trả lương theo khoán nhóm:
  6. Qũi tiền lương:
  7. Quĩ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn:
  7.1 Quĩ bảo hiểm xã hội :
  7.2 Qũi bảo hiểm y tế :
  7.3 Kinh phí công đoàn (KPCĐ):
  III. Ý nghĩa và nhiệm vụ hạch toán lao động, tiền lương .
  B. Tổ chức hạch toán lao động và tiền lương:
  I. Nội dung tổ chức lao động, tiền lương:
  1. Hạch toán chi tiết số lượng lao động:
  2. Hạch toán sử dụng thời gian lao động:
  3. Hạch toán kết quả lao động:
  4. Tính và thanh toán tiền lương, thưởng, thuế thu nhập
  và trợ cấp BHXH:
  4.1 Tính tiền lương ,thưởng trợ cấp BHXH thuế thu nhập:
  a. Tính lương cho người lao động:
  b. Tính thưởng và các khoản thu nhập khác cho người lao động .
  c. Tính thuế thu nhập của người lao động .
  d. Tính trợ cấp bảo hiểm xã hội .
  4.2 Thanh toán tiền lương thưởng trợ cấp BHXH cho người lao động:
  II. HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN
  TRÍCH THEO LƯƠNG:
  1. Chứng từ và tài khoản sử dụng:
  2. Hạch toán tổng hợp tiền lương:
  3. Hạch toán tổng hợp qũi BHXH, BHYT, KPCĐ:
  4.Hạch toán trích tiền lương nghĩ phép của công nhân sản xuất (trường hợp công nhân nghĩ phép không đều giữa các tháng trong năm ):
  PHẦN II: TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ QUẢNG NAM
  A. Giới thiệu vài nét về công ty xây dựng và kinh doanh nhà Quảng Nam:
  I. Lịch sử hình thành và phát triển:
  II. Chức năng và nhiệm vụ của công ty xây dựng và kinh doanh nhà Quảng Nam:
  1. Chức năng:
  II. Đăc điểm tổ chức kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý kế toán toại công ty xây dựng và kinh doanh nhà Quảng Nam.
  II. Tình hình tổ chức kế toán, hạch toán kế toán tại công ty xây dựng và kinh doanh nhà Quảng Nam.
  1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty:
  2. Hình thức tổ chức sổ kế toán tại công ty:
  B. Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản tính theolương tại công tu xây dựng và kinh doanh nhà Quảng Nam.
  I. Hạch toán chi tiết lao động:
  1. Hạch toán số lượng lao động:
  2. Hạch toán sử dụng thời gian lao động:
  1.3. Hạch toán kết quả lao động.
  2. Quy trình luân chuyển các chứng từ về tiền lương và các khoản trích theo lương.
  2.2. Hợp đồng làm khoán:
  2.3. Bảng thanh toán BHXH:
  II. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương.
  1. Tổng quĩ lương:
  2. Cách tính lương và trả lương tại công ty xây dựng và
  kinh doanh nhà QN.
  2.1. Cách tính lương:
  a. Cách tính lương ở các bộ phân xây lắp:
  b. tại văn phòng công ty:
  2.2.Cách trả lương tại công ty:
  a. Đối với văn phòng công ty:
  b. Đối với ban quản lý công trình:
  3 Việc trích lập và sử dụng các quĩ BHXH, BHYT, KPCĐ tại công ty xây dựng và kinh doanh nhà quảng nam:
  4. Hạch toán tổng hợp tiền lương:
  4.1 Tài khoản sử dụng:
  4.2 Hạch toán tổng hợp tiền lương:
  a. Đối với tiền lương phát sinh tại các đội:
  5. Hạch toán tổng hợp BHXH, BHYT, KPCĐ:
  PHẦN III
  I. Nhận xét chung
  1. Về công tác tổ chức bộ máy kế toán tại công ty:
  2. Về tình hình lao động tại công ty
  3. Về hình thức trả lương
  4. Việc tổ chức tiền và các khoản trích theo lương ở công ty xây dựng và kinh doanh nhà Quảng Nam.
  II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán lao động và tiền lương tại công ty xây dựng và kinh doanh nhà Quảng Nam
  1. Hạch toán tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất
  2. Bố trí lại tỷ lệ lao động trực tiếp tại công ty
  3. Xây dựng phụ cấp độc hại trong làm việc và tăng cường các trang thiết bị làm việc
  4. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động và năng suất lao động:
  4.1 Phân tích lao động về mặt kết quả:
  4.2 Phân tích năng suất lao động:
  6.3 Một số biện pháp nhằm nâng cao năng suất lao động:
  III. MỘT SỐ NỘI DUNG NHẰM XÂY DỰNG QUI CHẾ TRẢ LƯƠNG Ở CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT
  1. Những nguyên tắc chung
  2. Nguồn hình thành quỹ tiền lương và sử dụng quỹ tiền lương
  2.1 Nguồn hình thành quỹ tiền lương
  2.2 Sử dụng tổng quỹ tiền lương
  LỜI KẾT


  Xem Thêm: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng và kinh doanh nhà quảng nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng và kinh doanh nhà quảng nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status